Meer hypotheken afsluiten (uitzonderingen)

Heeft u meer hypotheek nodig dan normaal? Er zijn situaties denkbaar waarin u meer hypotheek mag krijgen dan alleen op basis van een inkomenstoets van uw huidige inkomen of woningwaarde gerechtvaardigd is. Denk aan overerving of overgang. Wat zijn de uitzonderingen op een hogere hypotheek? De normen voor een hypotheek zijn strenger, maar er zijn verschillende gevallen waarin aanvullende financiering en aanvullend krediet zijn toegestaan.

Uitzonderingen op de hypotheekregels voor uw huiseigenaar

De hypotheekregelgeving wordt aangescherpt, waardoor banken voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van hypotheken. Maar iedereen begrijpt dat er omstandigheden kunnen zijn die moeten leiden tot een hogere hypotheekkans. En deze uitzonderingen op de regel zijn toegestaan, bijvoorbeeld:

Dit zijn veelvoorkomende situaties waarbij de hypotheek of lening hoger kan en kan zijn dan wanneer deze zou worden herberekend op basis van uw huidige inkomen (middels toetsing) en woningwaarde.

Een woning erven betekent vaak een grotere hypotheek die u moet financieren

Als u een huis erft, betekent dat in veel gevallen dat u ook de hypotheek erft. Deze hypotheek en maandlasten komen bovenop uw hypotheek of lening en kunnen uw leencapaciteit overschrijden. Dit is echter geen reden om leningen niet toe te staan. Uiteraard is het verstandig om uw maandlasten de komende periode indien mogelijk te beperken. De hypotheeklast van de geërfde woning is ook niet fiscaal aftrekbaar als u niet van plan bent er zelf te gaan wonen.

Tijdelijk met twee huizen zitten of een tijdelijke hypotheek hebben

Velen vrezen dat ze met twee huizen zullen blijven zitten. Het nieuwe huis is gekocht en het oude huis is nog niet verkocht. In deze overgangssituatie is ook een grotere lening toegestaan. Wel stelt de bank een deadline voor de lengte van de overgangsperiode. Het tweede huis moet te koop staan ​​en moet binnen de afgesproken termijn worden verkocht. De duur van deze periode wordt door de bank per geval bepaald. Daarom is ook een extra overbruggingshypotheek toegestaan.

Eigen woning, hypotheek en scheiding

Scheiden betekent in veel gevallen het huis verkopen of de partner uitkopen. Er is echter geen wettelijke verplichting om de woning te verkopen. Een beetje troost wordt geboden en het helpt zeker om een ​​financiële buffer te hebben. Scheiden is een onvoorziene omstandigheid die je uit de mouwen kunt steken. Zodra er een betalingsachterstand is, wordt het anders, maar dat is zeker niet altijd het geval. Als bij de verkoop een restschuld ontstaat, kan deze ook worden meegefinancierd bij een volgende woningaankoop.

U wilt uw hypotheek oversluiten of er is een renteherziening

Meestal koop je een huis voor vele jaren en in die jaren kan er veel veranderen. Momenteel zijn de huizenprijzen sterk gedaald, wat een lagere hypotheek rechtvaardigt. Het kan echter ook zijn dat uw inkomen aanzienlijk is veranderd. Uw hypotheek wordt echter om de paar jaar herzien of u wilt uw hypotheek oversluiten. Als u uw hypotheek tussentijds niet verhoogt, is oversluiten toegestaan. Alleen transferkosten kunnen aanvullend worden gefinancierd. Toegegeven, niet elke bank zal uw hypotheek willen oversluiten. Renteherzieningen kunnen vaak stilletjes gebeuren.

Energiebesparende maatregelen en aanvullende hypotheek

Strikte handhaving van regelgeving kan ertoe leiden dat een persoon geen verbeteringen aan zijn woning kan aanbrengen of energiebesparende maatregelen kan nemen. Maar u kunt deze verbeteringen ook financieren met een hypotheek of lening, zolang u ervoor zorgt dat het totale hypotheekbedrag niet hoger is dan 100% van de nieuwwaarde van uw woning (inclusief verbeteringen). De bank vraagt ​​een taxatierapport van uw woning op. Houd er rekening mee dat niet alle verbeteringen en renovatie-investeringen 100% worden weerspiegeld in de marktwaarde van uw woning. Daarom moet je jezelf bij voorbaat niet rijk vinden. Het kan immers zijn dat het niet het maximale bedrag is dat u wenst. Laat ons vooraf weten wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder