Maximale hypotheek voor beginners

In januari 2011 zijn de NHG-normen voor het berekenen van de maximale hypotheek aangepast. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro konden tot nu toe 180.000 euro lenen, nu is dat 20% minder. Alleenverdieners moeten rondkomen met een 5% lagere hypotheek. Het is een raadsel wat de impact op de huizenmarkt zal zijn als niemand meer een eersteklas hypotheek kan krijgen.

Lagere maximale hypotheek voor beginners

Na 1 januari 2011 is het voor starters op de woningmarkt vrijwel onmogelijk om een ​​woning te kopen. Dit treft vooral twee inkomensparen met een gemiddeld inkomen, omdat zij vanaf 2011 een kleinere hypotheek kunnen krijgen. Zij hebben te maken met nieuwe strengere hypotheekregels. Ze kunnen maximaal tienduizenden euro’s minder lenen dan voorheen.

Ter illustratie: Beginners met een totaal inkomen van 35.000 euro per jaar kunnen nu 160.000 euro lenen. Per 1 januari 2011 is het nog maar €129.000, en het is veel moeilijker om voor dat bedrag iets te kopen.

Huren is geen alternatief vanwege de nieuwe Europese regelgeving

Huren is vaak geen optie omdat mensen samen te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Immers, onder nieuwe Europese regels komen mensen met een inkomen van meer dan € 33.000 per jaar niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en is huren bij een particulier vaak te duur.

De nieuwe NHG-regels werden al in november 2010 aangekondigd. Als gevolg hiervan was er in december een extra toestroom van kopers die kort voor het einde van het jaar wilden kopen. De standaardaanpassing was het gevolg van lagere winstprognoses voor 2011 als gevolg van hogere pensioenkosten en zorgkosten.

Staatshypotheekgarantie erg populair in 2010

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantieregeling voor woningen tot € 350.000. Als u als huiseigenaar buiten uw schuld in de problemen komt en u uw woonlasten niet meer kunt betalen, kunt u contact opnemen met NHG. In 2010 sloten bijna twee keer zoveel huiseigenaren een hypotheek af met NHG dan in 2009. Dit komt door de aanpassing van de bovengrens van 265.000 euro naar 350.000 euro begin 2010.

Nieuwe bedragen Staatshypotheekgarantie vertraagt ​​eigenwoningbezit

De Nationale Hypotheek Garantie is bedoeld om huiseigenaren te beschermen. NHG betaalt als de woning met verlies wordt verkocht. Het kan worden gezien als een verzekering om het eigenwoningbezit te bevorderen. Maar voor nieuwe starters met twee inkomens werd de koopdrempel in 2011 fors verhoogd.

Samen hebben ze een gemiddeld inkomen en op basis daarvan kunnen ze een huis betalen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit individueel een vrij laag inkomen is. Als een van hen werkloos wordt of gaat scheiden, is er maar één oplossing en dat is gedwongen verkoop. En in deze onrustige markt zal dit ongetwijfeld gepaard gaan met verliezen. Het doel van de nieuwe normbedragen is om deze categorie mensen tegen zichzelf te beschermen.

De impact van strengere hypotheekregelgeving op de woningmarkt

Makelaars vrezen dat de woningmarkt verder zal stagneren door strengere hypotheekeisen, waardoor het voor starters vrijwel onmogelijk wordt om een ​​woning te kopen. Als de keten in het begin stagneert, zal de vraag in het latere deel van het proces ongetwijfeld opdrogen.

Als men het eigenwoningbezit wil bevorderen en tegelijkertijd wil bijdragen aan de koopwoningmarkt, dan is het buitengewoon jammer dat de leencapaciteit van mensen op dit moment afneemt. Aan de andere kant kun je de problemen op de woningmarkt niet oplossen door meer te lenen dan waarvoor je verantwoordelijk bent.

In de industrie wordt nog steeds begrepen dat de regelgeving strenger wordt. Het klopt dat mensen kritisch staan ​​tegenover de kredietlimiet, maar er is minder bewustzijn van zo’n grote stap. Al met al is dat zo’n 15% rente die mensen minder kunnen lenen en die de markt niet in één keer op kan nemen.€