Maximale hypotheek: Koop je eigen huis

De eerste stap bij het kopen van een woning is om te bepalen welk hypotheekbedrag past bij uw inkomen en bestedingspatroon. U bepaalt zelf het maximale hypotheekbedrag dat u wilt (of kunt) lenen. Zo ziet u wat de maximale hypotheek is: hoe duur uw huis mag zijn. Maar om naar de maximale hypotheek te kijken, moet je ook kijken naar de waarde van het huis dat je koopt, de rente en het maximale dat je aan woonlasten wilt uitgeven.

De
maximale hypotheek
en jij
eigen vermogen
bepalen welk bedrag je beschikbaar hebt
een huis kopen
. De prijs van het kopen van een huis is lager, omdat je naast de aankoopprijs ook rekening moet houden met de kosten van het huiseigenaar worden. Voor het bepalen van de maximale hypotheek zetten we hier alle relevante factoren op een rij.

Inkomen

U kunt uw maximale hypotheek het beste alleen baseren op vast inkomen. Dit zijn inkomsten uit uw reguliere baan. U begint dan met uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Een hypotheekadviseur kan voor u het maximale hypotheekbedrag berekenen.

bij een
jaarcontract
of het is moeilijker om een ​​hypotheek af te sluiten, maar je kunt het aan je werkgever vragen
intentieverklaring
vragen Hierin staat dat bij gelijkblijvende voorwaarden je jaarcontract wordt omgezet in een vast contract.

Als je door de jaren gaat
uitzendbureau
werkt, zou het krijgen van een hypotheek geen probleem moeten zijn. U kunt uw maximale hypotheek berekenen op basis van uw gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Het inkomen van vorig jaar wordt dan als maximum beschouwd.

De vraag is of het redelijk is om de maximale hypotheek te baseren
twee inkomens
. Houd er rekening mee dat er een inkomen verloren kan gaan door echtscheiding, of dat er een inkomen verloren kan gaan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

U kunt uw maximale hypotheek bekijken onder
Richtlijnen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
) om te controleren of de berekende maximale hypotheek
aansprakelijk
is de. Mogelijk zijn kredietverstrekkers bereid meer te lenen dan de schatting van NHG doet vermoeden. Let dan op de rekentrucs die adviseurs gebruiken om hypotheeklasten te verlagen.

Trucs:

Uitgaven

Actuele financiële verplichtingen zijn van belang bij het berekenen van uw maximale hypotheek en ook bij het aanvragen van een hypotheek. Uw maximale hypotheek kan lager zijn als u een lening heeft laten registreren bij Bureau Krediet Registratie, BKR. Dit geldt ook voor alimentatieverplichtingen. Als u een doorlopend krediet heeft dat u nauwelijks gebruikt, is het verstandig om dit op te zeggen of te verlagen. Stuur een brief naar de instelling waar je een doorlopend krediet hebt en vraag om het krediet op te zeggen als je saldo nul is.

Maximale hypotheek, woningwaarde

De maximale hypotheek wordt bepaald door uw inkomen, maar ook door de waarde van de woning. Het huis is het onderpand voor de lening. De opbrengst wordt gebruikt om de lening terug te betalen en de kosten te betalen die de geldschieter moest dekken. Een hypotheek direct op de woning geeft de geldverstrekker deze mogelijkheid. Hierdoor kan de kredietverstrekker een lagere rente aanbieden dan bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening. De waarde van de woning dient vermeld te worden in het taxatierapport. De geldschieter wil weten of het bedrag dat u voor het huis betaalt de werkelijke waarde is. Alleen als u een groot deel van uw eigen geld investeert, is een taxatie soms niet nodig. Dan is een WOZ-beschikking meestal voldoende. In
beoordelingsverslag
specificeren
uitvoeringswaarde
bij gedwongen verkoop.

Huisvestingskosten

Alvorens te bieden op basis van
maximale aankoopprijs
, moet je nadenken over woonlasten. Je let op
hypotheeklasten, eigenwoningforfait, onroerende voorheffing, onderhoudskosten, opstalverzekering, gas-licht water, canon.

Hypotheekkosten

Wonen in een eigen woning brengt woonlasten met zich mee. Ze bestaan ​​meestal uit hypotheekbetalingen, met name hypotheekrente. Woonlasten bestaan ​​ook uit eventuele aflossingen en premies die u betaalt voor de levensverzekering die bij uw hypotheek hoort. U kunt de hypotheekrente op een eigen woning aftrekken van uw inkomen. Dit levert fiscale voordelen op. Deze belastingvermindering kan maandelijks door de Belastingdienst op uw rekening worden gestort.

Eenmalige betaling voor het huis zelf

Het eigenwoningforfait is een aanvulling op uw inkomen. Over deze bijtelling betaalt u belasting.

Onroerend goed belasting

Het tarief van de onroerendezaakbelasting verschilt van gemeente tot gemeente.

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten zijn reëel, althans op de lange termijn. Als je niet goed voor je huis zorgt, zie je dat als je het verkoopt. Om erachter te komen wat u opzij moet zetten voor maandelijkse onderhoudskosten, begint u met de waarde van het huis. Bij een gratis verkoopwaarde tot 110.000 reserveer je 110 euro. Voor elke € 45.000 dat de geschatte verkoopwaarde hoger is, telt u € 14 op.

opstalverzekering

De woning moet verzekerd zijn met een opstal- of opstalverzekering. Dit loont als de woning afbrandt of anderszins gedeeltelijk of anderszins vernield wordt. Een opstalverzekering kost gemiddeld 1,50 euro per jaar per 1.000 euro verzekerde waarde. Dit is inclusief glas. De grond hoeft niet te worden verzekerd. Het is raadzaam om de stichting te verzekeren.

Gas, licht, water

Als je een compleet beeld wilt krijgen van de financiële implicaties van het bezitten van een huis, zet dan al je uitgaven en inkomsten naast elkaar. Houd er rekening mee dat sommige kosten kunnen wijzigen, zoals energiekosten, reiskosten woon-werkverkeer en gemeentelijke belastingen.€