Maandlasten zijn te hoog, wat nu?

Uw maandlasten kunnen om verschillende redenen te hoog worden. Men kan in eerste instantie proberen de vaste en variabele kosten te verlagen, maar als dit niet genoeg is, moeten drastische maatregelen worden genomen.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 komen steeds meer gezinnen met een hoog gezinsinkomen in de problemen. Deze gezinnen hebben vaak een dure woning die van twee inkomens wordt gefinancierd. Door de kredietcrisis zitten veel mensen zonder werk en hebben ze moeite om vervangend werk te vinden. Aangezien de inkomsten snel afnemen, moeten de uitgaven zoveel mogelijk worden verminderd.

Bezuinigen om uw maandelijkse uitgaven te verhogen

Op een simpele manier kun je vaak tientallen of zelfs honderden euro’s per maand besparen. Door inzicht te geven in inkomsten en uitgaven ziet u direct waar kansen liggen. Het verhogen van het inkomen is voor de meeste mensen niet mogelijk. Een parttime partner kan proberen meer uren voor de baas te werken. De eenvoudigste manier is om de besparing te realiseren. Ten eerste kunt u gemakkelijk punten verdienen door uitgaven te elimineren die u nauwelijks zult merken. Bijvoorbeeld het stopzetten van de premies voor spaarpolissen. Het is zelfs nog beter om je loterij-deelname te annuleren, omdat je sowieso nooit veel zult winnen. De grote besparingen zullen echter pijn doen.

Kosten verminderen

Je moet zoveel uitgaven opgeven om elke maand rond te komen. U ontkomt er niet aan om luxe en comfort op te offeren. Redelijk nieuwe auto eruit en koop er een goedkope en zuinige auto voor terug. Zeg abonnementen en abonnementen op en stel de vervanging van huishoudelijke artikelen uit naar de toekomst. Koop boodschappen bij een goedkopere supermarkt en kies A-merken in plaats van standaarduitrusting.

Het tekort is te groot om door spaargeld te worden gedekt

In bepaalde gevallen is het onvermijdelijk om de maandlasten sterk te beperken. U denkt er bijvoorbeeld aan om uw huis te verkopen of van een te dure huurwoning af te komen. Huurders kunnen hun huurovereenkomst redelijk eenvoudig opzeggen, maar een goedkopere huurwoning is nog niet gevonden. Huiseigenaren kunnen het voordeel hebben dat ze overwaarde in de woning hebben, maar de hypotheekschuld kan ook hoger zijn dan de waarde van de woning.

Het huis wordt niet verkocht wegens te hoge vraagprijs

Sinds 2009 zijn de huizenprijzen sterk gedaald. Als gevolg hiervan kunnen huiseigenaren die hun huis zeer recent hebben gekocht, in de problemen komen. Het huis kan niet worden verkocht zonder de resterende schuld. Huiseigenaren hebben in deze situaties geen uitweg. Ze kunnen de maandlasten niet meer betalen en kunnen het huis ook niet meer verkopen. Deze situatie kan alleen worden doorbroken door het inkomen te verhogen om de maandlasten weer te kunnen dekken.

Als de woninghypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie valt, zijn er mogelijkheden als de maandlasten niet meer kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld door werkloosheid, maar zijn er wel strenge eisen en afhankelijkheden.€