Maandlasten spaarhypotheek

De vraag die iedereen zich stelt bij het kopen van een huis is: “Hoeveel kan ik lenen?”. En misschien net zo belangrijk: “Wat voor soort maandelijkse betalingen zal het me opleveren?” In dit artikel wordt kort maar duidelijk uitgelegd wat er ongeveer mogelijk is met een spaarhypotheek. En hoe u eenvoudig zelf uw maandlasten bepaalt.

Een spaarhypotheek bestaat in principe uit twee aspecten. Het geld is geleend, dus er is een bedrag verschuldigd. Over dit bedrag moet een bepaald percentage worden betaald. Daarnaast is er een constructie zodat er voor de looptijd van de hypotheek een totaalbedrag is waarmee de hypotheek kan worden afgelost. Beide aspecten resulteren in een vast maandbedrag. Dit totale maandbedrag krijgt u als hypotheeknemer in de praktijk het meeste mee te maken.

Maximale lening

Het maximale bedrag dat samen geleend kan worden, is vooral afhankelijk van het inkomen. Daarnaast spelen andere zaken een rol. Deze vragen verschillen per situatie en hypotheekverstrekker, dus zo specifiek kunnen we hier niet zijn. Het maximum dat u kunt lenen op basis van uw inkomen is ook niet altijd hetzelfde, maar laten we zeggen dat het ongeveer vier tot vijf keer uw jaarlijkse bruto-inkomen is, inclusief vakantiegeld.

interesse

De rente die u betaalt over uw hypotheek hangt grotendeels af van twee factoren.

Ten eerste is er de huidige rente, die maandelijks verandert en in de loop van de jaren met enkele procentpunten kan veranderen. Zo was de rente in 1991 hoger dan 9%, terwijl de rente in 2013 lager was dan 5%. Dit scheelt je bijna twee keer, en dat zie je direct terug in de maandlasten.

Ten tweede is de rente afhankelijk van de duur van de rentevaste looptijd van de hypotheek. Hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger de rente. Aan de andere kant weet u waar u aan toe bent als langlopende hypotheekhouder. Als de rentevaste periode afloopt, bent u voor het bepalen van uw nieuwe hypotheekrente weer afhankelijk van de huidige rente.

Rente berekenen

Rente berekenen is heel eenvoudig. Laten we een rente van 5% nemen. Als er een hypotheek van 200.000 euro wordt afgesloten, betekent dit dat er voor 200.000 euro jaarlijks 5% rente moet worden betaald. Het gaat om een ​​bedrag van 10.000 euro. Dan is het 10.000/12 = 833 euro per maand. Dit is het bruto maandbedrag. In Nederland hebben we de mogelijkheid om de rente af te trekken van de belastingaangifte, waardoor het netto maandbedrag lager is.

Sectie Besparingen

Wanneer een spaarhypotheek volledig is afgelost, moet de hypotheek een spaarbedrag hebben dat gelijk is aan het geleende bedrag op de einddatum van de hypotheek. Dan is de vraag hoeveel ik maandelijks moet betalen om na de looptijd het juiste kapitaal op te bouwen. Elke maand wordt een bepaald bedrag in de spaarstructuur gestort. Kapitaal groeit hier. Over dit vermogen wordt ook rente verdiend. Deze rentetarieven liggen meestal rond hetzelfde percentage als de hierboven genoemde rentetarieven voor leningen. Dus in ons voorbeeld 5%. In de praktijk zijn er soms verschillen tussen beide rentetarieven, maar dit is geheel afhankelijk van de exacte bouw- en hypotheekverstrekker. Om in 30 jaar 200.000 euro te sparen, moet je maandelijks 250 euro betalen. Het is 3000 euro per jaar. Door de jaren heen ziet de structuur er als volgt uit:

jaar Startkapitaal ontvangen rente betaal extra Eindejaarstotaal
1 0 0 3000 3000
2 3000 150 3000 6.150
3 6.150 308 3000 9.458
4 9.458 473 3000 12.930
5 12.930 647 3000 16.577
6 16.577 829 3000 20.406
7 20.406 1.020 3000 24.426
8 24.426 1.221 3000 28.647
9 28.647 1.432 3000 33.080
10 33.080 1654 3000 37.734
11 37.734 1887 3000 42.620
12 42.620 2.131 3000 47.751
13 47.751 2.388 3000 53.139
14 53.139 2.657 3000 58.796
15 58.796 2940 3000 64.736
16 64.736 3.237 3000 70,972
17 70,972 3.549 3000 77.521
18 77.521 3.876 3000 84.397
19 84.397 4.220 3000 91 617
20 91 617 4581 3000 99.198
21 99.198 4.960 3000 107.158
22 107.158 5.358 3000 115.516
23 115.516 5.776 3000 124.291
24 124.291 6.215 3000 133.506
25 133.506 6.675 3000 143 181
26 143 181 7.159 3000 153.340
27 153.340 7.667 3000 164.007
28 164.007 8200 3000 175.208
29 175.208 8.760 3000 186.968
30 186.968 9 348 3000 199.317

Opmerking: de getoonde cijfers zijn afgerond. Bij deze berekening brengen wij onvoldoende rente in rekening. In het 1e jaar zien we geen rentebaten. Maar in werkelijkheid was er in januari al 250 euro gestort. Er wordt dus nog rente ontvangen voor de resterende 11 maanden. En het gebeurt elke maand. Voor het gemak doen we nu alsof alle stortingen voor dit jaar op de laatste dag van het jaar plaatsvinden. Dus de realiteit ziet er wat rooskleuriger uit.

De bovenstaande tabel is vrij eenvoudig te maken met een spreadsheetprogramma zoals Excel.

Totale maandelijkse kosten

We krijgen dus een totaal bruto maandbedrag van 830 + 250 = 1080 euro. Zoals gezegd is het netto maandbedrag lager.

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een ​​deel van de hypotheek renteloos af te sluiten. Simpel gezegd betekent dit dat u niet van plan bent om tot het volledige bedrag te sparen, maar bijvoorbeeld tot driekwart. Het maandbedrag is daardoor lager. Daar staat tegenover dat er na 30 jaar nog restschuld is. Maar deze resterende schuld is relatief klein, en 30 jaar inflatie zorgt ervoor dat de resterende schuld relatief nog kleiner is. Als we dit toepassen op ons voorbeeld, zou de schuld € 50.000 zijn. De maandelijkse betaling voor het deel van het sparen zal dan van 250 euro tot 190 euro zijn.€