Maandelijkse kosten voor het onderhoud van uw woning

Vaak komen huiseigenaren er pas na de aankoop achter hoeveel een woning werkelijk kost. Natuurlijk kunnen de kosten van het onderhoud van een woning sterk variëren, afhankelijk van het bouwjaar en de staat ervan. Volgens de gegevens van de Vereniging van Eigenaren (VEH) geven huiseigenaren echter gemiddeld 300 euro per maand uit aan het onderhoud van hun woning. Er zijn hier geen verbeteringen zoals extensie opgenomen. Voor kopers van bestaande woningen blijken de ‘onverwachte kosten’ in de praktijk vaak hoger uit te vallen. Hoewel nieuwbouwwoningen de eerste jaren relatief weinig onderhoudskosten hebben, maken nieuwbouweigenaren deze kosten vaak verkeerd. Daarom is het verstandig om in deze beginjaren te reserveren voor latere jaren.

Huiseigenaren geven vaak meer uit aan hun huis dan verwacht

Veel mensen denken dat een aankoopprijsoverdracht alle kosten betaalt die gepaard gaan met het verwerven van een woning. Uiteraard komen daar nog de rente en hypotheekaflossingen bij, maar aangezien met name de rentelasten de afgelopen jaren relatief laag zijn gebleven, zijn de werkelijke totale kosten enigszins scheef. Vastgoed, inclusief rente, onderhoud en toekomstige reparaties, kost op de lange termijn vaak 5 tot 6% van de aankoopprijs per jaar. Feit is dat een goed onderhouden woning niet alleen bijdraagt ​​aan het woongenot, maar zich bij verkoop ook vertaalt in een hogere verkoopprijs.

Onvoorziene kosten zijn altijd hoger

De prijzen die betaald worden voor het bezitten van een woning in Nederland zijn de afgelopen decennia meer gestegen dan de lonen. Dus de vraag is geldig: leven veel gelukkige huizenkopers tegenwoordig boven hun stand? In de praktijk worden met name kopers van bestaande woningen voortdurend geconfronteerd met het feit dat “onverwachte kosten” hoger uitvallen dan verwacht. Maar nieuwbouwkopers schatten de kosten van het kopen van hun huis vaak verkeerd in.

Vereniging van huiseigenaren: ‘De eigenaar van de woning verliest 300 euro per maand aan onderhoud’

Volgens de gegevens van de Vereniging van Eigenaren is de eigenaar van de woning in 2020 maar liefst 300 euro per maand kwijt aan de onderhoudskosten van zijn woning. En dat is exclusief de kosten van verbeteringen zoals extensies. Volgens de vereniging besteedt de gelukkige eigenaar van zijn woning dus een groot deel van zijn netto-inkomen aan woonlasten. Als de woning een rijksmonument is, kan de eigenaar in aanmerking komen voor subsidie ​​en komen niet alle onderhoudskosten voor rekening van de eigenaar.

Wat zijn de kosten voor het onderhoud van uw woning?

Nog even de kosten van het financieren van een woning buiten beschouwing gelaten, het merendeel van de kosten betreft het onderhoud aan de woning. Want de tand des tijds knaagt voortdurend aan ons eigendom. Als trotse eigenaar van uw woning moet u rekening houden met de volgende kosten:

Achterstallig onderhoud is niet zonder risico

Net zoals een auto regelmatig onderhoud nodig heeft, behoudt ook een huis zijn kwaliteit en functionaliteit alleen als alles goed werkt en regelmatig wordt onderhouden. Als de woning slecht of niet onderhouden wordt, bestaat zelfs het risico dat de huiseigenaar of opstalverzekering niets uitkeert. De schade kan dan een direct gevolg zijn van gemist onderhoud. En wie nalatig is, verliest het recht op een verzekeringsuitkering.

Zijn de kosten voor het onderhoud van uw woning aftrekbaar?

Onderhoudskosten zelf zijn niet fiscaal aftrekbaar. Maar de kosten voor woningverbetering kunnen behoorlijk duur zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe kozijnen of een remedie tegen optrekkend vocht. Huiseigenaren moeten hiervoor vaak financiering gebruiken. Dan zijn de rentekosten fiscaal aftrekbaar.€