Maak een begroting

Door een begroting te maken, krijgt u een beeld van uw inkomsten en uitgaven. Een begroting is niet meer dan een staat van baten en lasten en is eenvoudig op te stellen. Plus: tips om een ​​idee te krijgen van je bestedingspatroon.

Budget: inkomsten en uitgaven

Een begroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode, zoals een kalenderjaar of maand. Het is het beste om een ​​gemiddeld maandelijks budget te maken aangezien inkomsten en uitgaven fluctueren.

Maak een begroting

Budgetteren is eenvoudig. Maak twee kolommen: één voor inkomsten en één voor uitgaven. U kunt dan uitgaven en inkomsten categoriseren. Schrijf de bedragen voor respectievelijk inkomsten of uitgaven op.

Bereken inkomen

Sommige inkomsten worden maandelijks uitbetaald, zoals salaris of uitkeringen. Alle inkomsten opnemen, inclusief belastingteruggave, zorgtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag, kinderbijslag, etc. Het inkomen dat u elk jaar ontvangt, bijvoorbeeld in de dertiende maand, moet u door twaalf delen. Tel de inkomsten bij elkaar op.

Kosten berekenen

Het handigst is om de uitgaven op te splitsen in vaste lasten, reserveringskosten en huishoudelijke uitgaven. U telt uitgaven van alle categorieën bij elkaar op.

Vaste kosten

Vaste kosten zijn uitgaven die op een bepaald moment terugkeren; maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Dit geldt voor de volgende uitgaven:

Boekingskosten

Boekingskosten kunnen vooraf niet nauwkeurig worden bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitgaven voor kleding en schoenen, meubels, tuin- en woningonderhoud, eigen risico zorg, vrije tijd en vakantiekosten. Reparatiekosten zijn ook inbegrepen. Het is verstandig om elke maand een bedrag op een spaarrekening te zetten voor onverwachte uitgaven.

Huishoudelijke uitgaven

Huishoudelijke of dagelijkse uitgaven hebben betrekking op boodschappen, schoonmaakproducten, toiletartikelen en dergelijke. Bedragen variëren van maand tot maand, dus u kunt het beste het gemiddelde bedrag nemen.

bestedingspatroon

Veel mensen hebben moeite om een ​​idee te krijgen van hun bestedingspatroon. Hoe weet je wat je uitgeeft?