Loonsubsidie ​​wordt loonbevrijding (2019): implicaties

Per 1 juli 2019 is de loonsubsidie ​​komen te vervallen en vervangen door een loonsubsidie. Als het inkomen van mensen met een handicap wordt aangevuld tot het minimumloon met loonkostensubsidies, wordt het alleen aangevuld tot het niveau van de bijstand met loonaftrek. Voor een alleenstaande is dat maar 70% van het minimuminkomen, maar voor iemand met een partner kan het nog lager zijn, omdat het inkomen van de partner ook meegerekend wordt. Daarnaast bouwen mensen met een handicap die een loonvrijstelling krijgen geen pensioen op en missen ze bepaalde sociale rechten.

Van loonsubsidie ​​naar loonvrijstelling

Loonsubsidie ​​Participatiewet

Door te implementeren
Wet van participatie
per 1 januari 2015 in de plaats gekomen van het oude stelsel van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening en de Wyong Act, ook
loonkostensubsidie
zijn intrede deed. Loonsubsidies kunnen door gemeenten worden gebruikt om de daling van de arbeidsproductiviteit van mensen met een arbeidsbeperking te compenseren. Als iemand bijvoorbeeld een verminderde productiviteit heeft door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, is het voor zo iemand moeilijk om een ​​’gewone baan’ te vinden. Werkgevers geven de voorkeur aan iemand die 100% in dienst is. De loonkostensubsidie ​​is bedoeld om werkgevers te compenseren voor de nadelen van hun arbeidsongeschikte werknemers. Zo wordt iemand die normaal gesproken maar 50% van het minimumloon zou verdienen, met een subsidie ​​van de gemeente aangevuld tot het minimumloon. Ook aanvullende werkgeversbijdragen worden vergoed. Bij een hoger loon in de cao komen extra kosten voor rekening van de werkgever. In deze situatie bouwt de werknemer gewoon pensioen op en heeft hij ook recht op werknemersverzekeringen zoals WW en WIA.

Wie heeft recht op loonsubsidie?

De gemeente kent de loonsubsidie ​​toe aan de werkgever, niet rechtstreeks aan de werknemer. De gemeente bepaalt onder welke voorwaarden iemand in aanmerking kan komen voor loonsubsidie. De regels verschillen daarom van gemeente tot gemeente. Dit geldt echter altijd voor mensen die vóór 1 januari 2015 een aanvraag konden indienen bij de Wajong, Wsw en WWB, ongeacht of die toen ook al gebeld was. De Loonsubsidie ​​is bedoeld om de kwaliteit van leven van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren, maar het is ook een manier om te besparen op een uitkering. Mensen die op deze manier aan het werk komen, verdienen nu immers een groot deel van hun inkomen, in plaats van afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

Loonsubsidies worden afgeschaft en vervangen door loonkorting

In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de loonsubsidie ​​wordt afgeschaft. Het moet volledig worden vervangen door de bestaande
salaris vrijstelling
. Bij een loonvrijstelling betaalt de werkgever aan de werknemer met een arbeidsongeschiktheid slechts een deel van het salaris (salariswaarde), waarvoor geen sociale premies zijn verschuldigd. Ook krijgt de werknemer een tegemoetkoming via de gemeente. Deze uitkering is lager dan gebruikelijk omdat de arbeidsongeschikte mede voor zijn inkomen werkt. De belangrijkste nadelen van deze regeling zijn dat de gehandicapte geen pensioen opbouwt en verschillende sociale rechten ontbeert. Daarnaast kan het voorkomen dat iemand te weinig inkomen ontvangt, of iemand te veel inkomen krijgt en dit na een naheffingsaanslag volledig moet terugbetalen, wat voor financiële problemen kan zorgen.

Per 1 juli 2019 zijn alle loonsubsidies vervangen door loonvermindering. Het kabinet denkt dat dit een besparing van een half miljard per jaar oplevert. Er zullen meer mensen beschermd werk kunnen doen, maar ze zullen minder verdienen.

Gehandicapten zullen eronder lijden als de loonsubsidie ​​wegvalt

Naast de eerder genoemde nadelen van de loonaftrek, is er nog een belangrijk element van de kabinetswijzigingen van Rutte III, waardoor mensen met een handicap er last van krijgen als de loonsubsidie ​​wordt afgeschaft. Wanneer werkgevers niet meer in aanmerking komen voor loonsubsidie ​​maar afhankelijk zijn van loonaftrek, wordt het inkomen niet meer aangevuld tot het minimumloon, maar alleen
helpen nivelleren
. Voor één persoon is dat slechts 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde kan het nog minder zijn omdat het inkomen van de partner wordt meegerekend en er geen toeslag is boven 100% van het gecombineerd minimumloon. Dat betekent dat waar werken voor arbeidsgehandicapten met loonsubsidie ​​loont, dat voor arbeidsgehandicapten met loontoelage dat vaak niet meer is. Thuisblijven met een uitkering levert dan hetzelfde bedrag op.€