Loonbeslag bij de werkgever

Schuldeisers kunnen via een deurwaarder beslag leggen op ons loon, salaris of uitkeringen als wij niet aan onze betalingsverplichtingen voldoen. De schulden worden dan verrekend met de ingehouden gelden.

Hoe hoog is de voet zonder bevestigingsmiddelen?

Loonarrest is niet alleen mogelijk van het maandsalaris, maar ook van vakantiegeld of in de 13e maand. Er is één geruststellende gedachte: schuldeisers kunnen niet wegkomen met de volledige buit, omdat niet op alle lonen beslag gelegd kan worden. Er is een niet-confiscatiepercentage van 90 procent van het bestaansminimum, ook wel het sociaal minimum genoemd.

De overheid verstaat het leefbaar loon als het minimumbedrag dat een burger nodig heeft om van te leven. Meestal wordt hiervoor 70% van het minimumloon gehanteerd, maar dat kan voor iedereen anders zijn.

Zijn werkgevers verplicht mee te werken aan loonbeslag?

Ja, de werkgever heeft een wettelijke plicht om mee te werken. Gedetailleerde informatie over het salaris of de lonen van de betrokken werknemer moet worden verstrekt. Ook de werkgever namens wie de aanhouding plaatsvindt, die dus schuldeiser is, wordt geïnformeerd. Het loonbeslag duurt totdat de volledige schuld is afbetaald.

Overigens kan de werkgever met verschillende loonlasten te maken krijgen. In dat geval worden de in te houden bedragen verdeeld over meerdere schuldeisers.

Hoe werkt loonbeslag in de praktijk?

Het loonbeslag wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de werkgever gemeld (“bedoeld” is een mooi woord) en is alleen toegestaan ​​na een rechterlijke uitspraak. Overheidsinstanties zoals:

In deze instellingen kan beslag worden gelegd op het loon zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank.

Gezichtsverlies bij de werkgever

Ongeacht de gevolgen van een loonbeslag, vrezen veel debiteuren gezichtsverlies bij hun werkgever. Uiteindelijk komt hij achter de financiële problemen van zijn werknemer door beslag te leggen op zijn loon. En het is een feit, we zijn allemaal trots op onze sterke punten en positieve kanten, en het is aan onze werkgever dat we willen laten zien hoe goed we zijn. Geen ruimte voor zwakheden en gebreken, toch?

Maar iedereen die in een dergelijke situatie heeft gezeten, moet weten dat er praktisch geen werkgever is die nooit zonder geld kwam te zitten of financieel in de problemen kwam! Dit is heel normaal in het bedrijfsleven. Degenen die hun kop in het zand steken, zullen het moeilijk vinden om zo’n persoonlijke crisis te boven te komen, terwijl anderen die hun kleuren tonen en op tijd handelen, een goede kans hebben om de verwoesting snel achter zich te laten.

Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

Er circuleren veel berichten en geruchten over loonbeslag op internet, maar uiteindelijk kan alleen een incassobureau of een gespecialiseerde advocaat u goed adviseren.

Helaas worden mensen met schulden vaak afgeschrikt door de kosten van juridisch of budgetadvies, natuurlijk omdat de meesten simpelweg het geld niet hebben. Er zijn echter ook gemeenten of charitatieve instellingen die veel vragen snel en betrouwbaar kunnen beantwoorden. Goed advies hoeft niet altijd duur te zijn. En bij loonbeslag komt het zelfs voor dat (juridische) hulp wordt aangeboden via de werkgever.

Wettelijke schuldsanering als laatste redmiddel

Wie niet meer uit zijn uitzichtloze schuldensituatie kan komen, kan onder voorwaarden persoonlijk faillissement aanvragen via de Wet Schuldsanering Persoonlijke Schulden, WSNP. Het is een ingrijpend proces waarbij de debiteur veel moet inleveren. Dit betekent in feite dat mensen daarna nog 3 jaar van een uitkering moeten leven. Wie deze periode goed overleeft en zich aan de afspraak houdt, krijgt dan alle resterende schulden kwijtgescholden en kan dan met een “schone lei” opnieuw beginnen.€