Liquiditeitsindicatoren – fundamentele analyse

In het vorige artikel kwamen de solvabiliteitsratio en rentabiliteitsratio aan de orde. In dit artikel worden verschillende liquiditeitsindicatoren behandeld. Het doel van ratio’s is immers om te beoordelen of een bedrijf goed presteert en dus de moeite waard is om in te investeren.

Liquiditeitsindicatoren – fundamentele analyse

In een vorig artikel,
solvabiliteitsratio
en
rentabiliteitsratio
aangepakt. In dit artikel enkele
liquiditeitsindicatoren
moet geadresseerd zijn. Het doel van ratio’s is immers om te beoordelen of een bedrijf goed presteert en dus de moeite waard is om in te investeren.

Om aan verplichtingen te voldoen

Elk bedrijf heeft verplichtingen te vervullen. De vraag als belegger is of de onderneming ook aan haar verplichtingen kan voldoen. Als dit niet het geval is, komt het bedrijf vroeg of laat in de problemen. Uiteindelijk kan het bedrijf failliet gaan.

Houd er bij taxaties rekening mee dat alle balanscijfers een momentopname zijn. In de loop van een jaar kan er veel veranderen, waardoor het er totaal anders uitziet. Vergelijk dus altijd jaren en blijf het bedrijf kritisch volgen.

Liquiditeit

De hoeveelheid geld zegt iets over het vermogen van het bedrijf
kortlopende schulden
te kunnen voldoen. Het heeft geen verhouding, maar het is slim om te zien hoeveel geld er is.

Als het bedrijf veel kortetermijnverplichtingen heeft, dan moet het bedrijf daar op de een of andere manier aan kunnen voldoen. Als de liquiditeit krap is, moet het geld ergens anders vandaan komen. De vraag is dan of er veel kortlopende vorderingen zijn of veel debiteuren. Dan is het werkkapitaal van de onderneming belangrijk.

Werkkapitaal

Dat
vlottende activa
geeft aan over welke financiële middelen de onderneming op korte termijn moet beschikken om aan haar verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.

Formule:
Netto werkkapitaal = Huidige activa huidige passiva

Vlottende activa bestaan ​​uit voorraden, debiteuren, kortlopende vorderingen en liquide middelen.

Kortlopende schulden bestaan ​​uit kortlopende schulden.

Een klein beetje
Netto werkkapitaal
Dit betekent dat de vennootschap op korte termijn potentiële problemen zal hebben om haar onmiddellijk opeisbare verplichtingen na te komen. Een zeer hoog netto werkkapitaal kan er echter toe leiden dat het bedrijf inefficiënt wordt gefinancierd. Als er veel langlopende schulden zijn, moet het bedrijf hoge rente betalen.

Huidige verhouding

De
huidige verhouding
zegt iets over de verhouding van vlottende activa tot kortlopende verplichtingen. Met andere woorden, kortlopende schuldverschaffers kunnen op korte termijn door de onderneming worden terugbetaald.

Formule:
Stroomverhouding = Huidige activa huidige passiva

Een verhouding tussen 1 en 1,5 komt overeen met een financieel gezond bedrijf. De vennootschap kan op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

snelle verhouding

De
snelle verhouding
gelijk aan de huidige ratio zegt iets over de verhouding van vlottende activa tot kortlopende verplichtingen. Alleen met een snelle verhouding die je nodig hebt
promoties
moet van de formule worden uitgesloten. De reden hiervoor is dat u niet kunt bepalen of de voorraad actueel genoeg is om de kortlopende schulden van de onderneming te dekken. Dit risico wordt geëlimineerd in de quick ratio.

Formule:
snelle aanwijzer = (Vlottende activa -/- Voorraad) / Kortlopende schulden

Als de score 1 of meer is, kan de onderneming haar financiers betalen met kort vreemd vermogen.

Lees verder