Lijfrenteafschaffing 2020: er is afgezien van de minimumwaarderingsregel

Het afkopen van een lijfrente is in veel gevallen een dure aangelegenheid, maar het afkopen van een lijfrentepolis is iets goedkoper geworden. De reden hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2016 de minimale waarderingsregel van de Belastingdienst voor lijfrenteconversies is opgeheven. Hoe ziet de lijfrentewijziging eruit in 2020 en hoeveel houdt u over na belasting?

Koop een lijfrente

Iedereen die een lijfrentepolis heeft, wil deze misschien overdragen, maar als u eerder polispremies in kolom 1 inkomstenbelasting heeft afgetrokken, houdt u misschien weinig over van het opgebouwde lijfrentekapitaal. Als uw opgebouwde lijfrentewaarde hoger is dan € 4.475 (2020), moet u een herzieningsrente van 20% betalen en vervolgens een progressief hoger belastingtarief over de economische waarde van uw lijfrentepolis. Ten slotte is er nog een derde groot nadeel aan afkopen: vanwege de minimumwaarderingsregel moet u mogelijk belasting over vermogen betalen die hoger is dan het afkoopbedrag.

Wat zijn de minimale waarderingsregels voor de Belastingdienst?

Als u afstand wilt doen van uw lijfrente, berekent de bank of verzekeraar de afkoopsom die u verschuldigd bent, de zogenaamde economische waarde van uw polis. Deze economische waarde zal in veel gevallen groter zijn dan de door u betaalde premies die u in kolom 1 fiscaal kon aftrekken, zeker als de lijfrentepolis al enige tijd van kracht is. Er zijn situaties denkbaar waarbij u voorheen meer premies inhield op uw aangifte inkomstenbelasting dan de polis nu waard blijkt te zijn. En dan kan de minimumwaarderingsregel van de Belastingdienst een rol gaan spelen. De minimum aanslagregel houdt in dat als de afkoopsom lager is dan uw aftrek, u nog minimaal belasting moet betalen over het bedrag dat u heeft afgetrokken.

Aflossing lijfrente in 2020

Dus stel dat u € 10.000 premie heeft ingehouden op uw koopsompolis en de afkoopsom is nu € 6.000, dan moet u nog steeds het progressieve belastingtarief betalen over de € 10.000 in plaats van de € 6.000. Als u een beetje pech heeft, houdt u na belasting en herzieningsrente niets over, of betaalt u zelfs extra. Na vele jaren vonden ook de politici het erg jammer en daarom is deze norm afgeschaft.

Aflossing zwangerschapspensioen in 2020 voordeliger

Dit betekent dat de lijfrentewijziging iets gunstiger is geworden. Aflossen blijft echter in veel gevallen een dure aangelegenheid. Als u een hoog inkomen heeft, betaalt u over de afkoopsom minimaal 69,5% belasting, dus 49,5% inkomstenbelasting en nog eens 20% revisierente. Met andere woorden: je houdt nog maar maximaal 30,5% over, maar je kunt in ieder geval niet meer negatief gaan.

Koop in kleine hoeveelheden

Zeker als je gedurende het jaar een klein bedrag wilt verzilveren, kan het allemaal makkelijk. Is het bedrag in 2020 minder dan 4.475 euro, dan betaalt u bij een eenmalige betaling geen rente over de aangifte. Misschien wil je echt van de polis af of heb je het geld echt voor andere dingen nodig, anders is uitstel van de lijfrente wellicht een betere optie dan vervroegd afkopen. De rente is laag, waardoor de uitkeringen ook relatief laag zijn. Wie in de toekomst rekent op een iets hogere rente, zal proberen de betaling van de lijfrentepolis uit te stellen in plaats van terug te kopen. Vraag uw verzekeraar of bank naar de voorwaarden, want u kunt niet te lang wachten met het uitbetalen van een lijfrente.€