Lijfrente – verklaring belastingvermindering lijfrente

Pensioen is de laatste jaren een hot item. Pensioenfondsen met te weinig dekking, woekerpolisschandalen, korting op uitkeringen, Europa “fluistert op de achtergrond”, stijgende zorgkosten en ouderdom zorgen voor grote stress in de pensioensector. Daarnaast jaagt de AFM in de spreekwoordelijke broek van pensioenadviseurs.

Pensioen

Maar u, als consument, kunt u het beste verdiepen in de ouderdom. Dit is niet langer het moment om blindelings iets te doen. Al is het maar dat je je geld geeft aan een instelling die je misschien helemaal niet begrijpt en waar de opbrengsten de laatste jaren erg tegenvallen. Eerlijk gezegd is het de vraag of het slim is van jou als consument. Vandaar het artikel over lijfrentes om voor eens en altijd te weten waar het voordeel ligt en wanneer te beginnen.

Lijfrente – definitie

De definitie van een lijfrente is als volgt:
Een lijfrente is een aanspraak op een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering uit hoofde van een levensverzekering die uiterlijk eindigt bij overlijden en niet afkoopbaar, verkoopbaar, afkoopbaar of onderpand is.
.

Een lijfrente is in de eerste plaats een verzekeringsproduct. Banken kunnen je nu ook helpen met een lijfrente, maar het is en blijft een soort verzekeringsproduct. U verzekert de uitkering voor een bepaalde tijd vanaf het moment van pensionering. Aan deze verzekering zijn een aantal voorwaarden verbonden waar u zich tijdens de opbouw- en uitbetalingsfase aan moet houden.

Waardeer je pensioen op

Een lijfrente is onderdeel van het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland kennen. Het pensioenstelsel bestaat meestal uit drie pijlers of fundamenten. Het eerste fonds is de AOW (Algemene Ouderdomswet). Iedere Nederlander die zijn hele leven in Nederland heeft gewoond, krijgt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een AOW-uitkering. Het is een basispensioen voor iedereen. Vooral dit onderdeel van het pensioen wordt veel besproken.

Daarnaast heeft het pensioengebouw een tweede fundament. Het bestaat uit een pensioen dat u via uw werkgever spaart. De werkgever regelt pensioenen voor zijn werknemers via de pensioenpolis van de onderneming. Als u werkt, sparen u en uw werkgever voor uw pensioen. Dit is de tweede grondslag.

Het derde fundament van uw pensioenregeling bestaat uit wat u zelf heeft geregeld. In dit fonds gaat bijvoorbeeld een lijfrentepolis. Met andere woorden, u vult uw eigen pensioen aan voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

uitkering lijfrente

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw premies aan een lijfrenteverzekeraar of bank aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daarom draagt ​​de Belastingdienst ook bij aan uw pensioenopbouw. Als het pensioen wordt uitgekeerd, wordt de uitkering belast. Dit systeem wordt een omkeersysteem genoemd. Als u de bonussen nu kunt aftrekken, stelt u de belasting uit tot later.

Plaats voor aftrek lijfrentepremie

Elk jaar kun je je eigen maken
“jaar ruimte”
berekenen. U kunt uw lijfrentepremie alleen aftrekken als u voldoende ruimte heeft. En dit is een heel belangrijk punt waar je niet genoeg aandacht aan kunt besteden. Als u geen zitplaats heeft, wordt er nu niets ingehouden op uw belastbaar inkomen. Dan verliest u het belastingvoordeel. Maar als u met pensioen gaat en lijfrente gaat betalen, moet u over de uitkering inkomstenbelasting betalen.

Kortom, het is fout. Dan krijgt u te maken met dubbele belastingheffing. En fiscaal is het dom. Daarom kan er niet genoeg aandacht aan worden besteed.

Bereken zelf de jaaroppervlakte

U kunt zelf uw jaarwinst berekenen. de formule is (17% * basis) – (7,5 keer factor A)

De ervaring leert dat veel mensen minder ruimte hebben dan verwacht. Het bespaart geld op iets dat vanuit fiscaal oogpunt geen zin heeft. Ook is het goed om bij jezelf na te gaan of je echt fiscaal voordeel hebt uit lijfrenteproducten. Betaalt u nu 42% belasting en betaalt u ook 42% van uw pensioenuitkering, dan heeft sparen voor een lijfrente geen fiscale zin. Dan kunt u uw pensioen ook aanvullen met de middelen vermeld in kolom III. Denk aan investeringen in vastgoed voor de huurmarkt en renteproducten bij de bank. Misschien vindt u het veel nuttiger.€