Levensloopregeling loopt in januari 2022 volledig af

De levensloopregeling vervangt de VUT-regeling (VUT, prepensioen), die is vervallen. Met een levensloopregeling is het (was) mogelijk om te sparen voor alle vormen van onbetaald verlof, zoals zorgverlof, ouderschapsverlof en studieverlof, of eerder te stoppen met werken. Vanaf 2012 konden nieuwe deelnemers zich niet meer inschrijven voor de Levensloopregeling. De regeling loopt definitief af op 31 december 2021. Dan moet het geld worden opgenomen of uitgegeven.

Volgens CBS-gegevens deden in 2009 zo’n 250.000 werknemers mee aan de levensloopregeling. In 2008 waren dat er 270.000. De meeste mensen sparen voor vervroegd pensioen. Door een levenslang spaartegoed op te bouwen en dit vlak voor uw officiële pensioengerechtigde leeftijd om te zetten in een vakantie, kunt u meestal meer dan 2 jaar eerder met pensioen, maar dit hangt af van het beleggingsrendement van de verzekeraar en de vergoedingen die zij in rekening brengt.

Hoe het levenscyclusschema werkt

Met een levenslange spaarregeling bespaart u geld. De borg wordt ingehouden op het brutoloon (na aftrek van premies werknemersverzekeringen zoals WW, maar vóór inhouding van loonbelasting en volksverzekeringen) en gestort op een speciale geblokkeerde spaarrekening. Je kunt op elk moment meedoen. Opname van tegoed bij zorgverlof, ouderschapsverlof etc. verloopt via de werkgever. Loonbelasting en premie volksverzekeringen/Zvw moet u bij inschrijving betalen, maar per jaar dat u spaart, krijgt u een heffingskorting van maximaal 185 euro. Als u in de loop van het jaar minder dan 185 euro heeft gespaard, is de heffingskorting voor dat jaar evenveel als u heeft gespaard.

Wat is de levenslange toeslag?

In veel cao’s is vastgelegd dat iedere werknemer die geboren is na 31 december 1949 een levenslange brutotoeslag ontvangt van 1,2% van het vaste jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, bonus en variabele delen van het voorgaande jaarsalaris). Deze toeslag wordt maandelijks, dus 1/12e, bruto uitbetaald en is dus over het algemeen belastbaar. Zodra u gaat deelnemen aan de levensloopregeling, wordt deze uitkering (na betaling van de WW-premie, maar zonder inhouding van loonheffing) samen met het door u gewenste bedrag op een spaarrekening gestort.

Overgangsregeling levensloopregeling

Het kabinet heeft de levensloopregeling per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregime dat loopt tot 1 januari 2022. In dit overgangsregime worden deelnemers onderscheiden die meer of minder dan 3.000 euro hebben gespaard.

Krediet minder dan 3000 euro

Had u op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro spaargeld? Dan was dit spaarsaldo al vrijgevallen op 1 januari 2013. Uw lening is in 2013 afgelost. U heeft belasting betaald over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. Over het gespaarde bedrag in 2012 betaalde u 100% belasting. Een mogelijke levenslange verlofkorting is opgelost.

Een lening van meer dan 3.000 euro

Had u op 31 december 2011 minimaal € 3.000,- spaargeld? Daarna waren er volgens de overgangsregels 2 opties:

Gevolgen van de keuze voor een fiscaal overgangsregime

De verschillende keuzes onder het overgangsregime hebben verschillende fiscale gevolgen. Meer hierover:

http://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken_in_loondienst/levensloopregeling/

80% levenscyclusschema

Als u uw Levenslang Tegoed in 2015 hebt vrijgegeven, heeft u alleen belasting betaald over 80% van het Levenslange Tegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd. Voorwaarde was dat je in één keer een levenslange lening aangaat.

Salaris spaarregeling

Op 1 januari 2012 is ook de spaarloonregeling afgeschaft. Uw opgebouwde bedrag is in 2012 vrijgevallen. U kunt ook uw tegoed achterlaten. De vrijstelling van box 3 bleef tot 1 januari 2016 gelden voor het saldo dat u op uw spaarloonrekening had staan.€