Levensloop: vervroegd pensioen

Het kabinet maakt een regeling waarmee mensen eerder met pensioen kunnen gaan aantrekkelijker. Met het zogenaamde deeltijdpensioen gaan mensen van een bepaalde leeftijd, die de 65 naderen, minder werken. Ze blijven dan langer doorwerken als ze ouder zijn dan 65. Zo verliezen ze inkomsten. Vervroegd pensioen lijkt sterk op een levenslange spaarregeling. Mensen sparen ook uren om op vakantie te gaan of eerder met pensioen te gaan.

In Nederland moeten de meeste werknemers steeds langer werken. Dit hangt samen met plannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 en in de toekomst mogelijk naar 67. Daarnaast heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen die vervroegd pensioen moeilijker maken. Zo worden VUT en VUT afgeschaft. Werknemers kunnen hier in de toekomst niet meer om vragen. Op deze manier konden mensen sowieso vervroegd met pensioen. Tegelijkertijd willen mensen soms eerder met pensioen en gaan daarom op zoek naar alternatieven. Deeltijdpensioen blijkt een van de meest aantrekkelijke alternatieven.

Vervroegd pensioen en voortzetting van het werk

Met een deeltijdpensioen hebben mensen de mogelijkheid om deeltijds te werken. Dit kan gebeuren als ze de leeftijd van 65 jaar naderen. Werknemers kunnen er dan voor kiezen om minder te werken tot hun 65e, maar langer door te werken na hun 65e. Mensen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om vanaf hun 60ste 3 dagen per week te werken. Daarna werken ze na het bereiken van de leeftijd van 65 tot 70 jaar nog 2 dagen per week door. Het voordeel is dat ze naarmate ze ouder worden meer vrije tijd hebben, maar tegelijkertijd langer bij het werkproces betrokken blijven. Voor hen is de klap niet zo groot als ze daadwerkelijk met pensioen gaan, omdat ze langzaam aan meer vrije tijd hebben kunnen wennen.

Inkomensverlies door parttime te gaan

Het inkomensverlies dat mensen lijden als gevolg van vroeg beginnen met werken wordt teniet gedaan door het feit dat ze een deel van hun pensioen vervroegd ontvangen. Zo ontvangen zij tussen 60 en 65 jaar 40 procent van hun pensioen en tussen 65 en 70 jaar 60 procent. Ze krijgen dan hun volledige pensioen als ze boven de 70 zijn. Zo verliezen ze nauwelijks inkomsten.

Vervroegd pensioen en belastingen

De VUT-regeling was voorheen onaantrekkelijk. Dit kwam doordat de Belastingdienst belasting heft over het deel dat pensioenfondsen uitkeerden toen mensen nog jonger waren dan 65 jaar. Dit gebeurt niet meer als mensen ouder zijn dan 65. Ze brengen dus bewust financiële offers door vervroegd met pensioen te gaan. Staatssecretaris Wicker van Financiën vond dit niet eerlijk en kondigde daarom aan er iets aan te gaan doen. Hij heeft besloten dat bij vervroegd pensioen het pensioendeel niet meer wordt belast. Zo hoopte hij ook dat mensen langer zouden blijven werken.

Deeltijdpensioen en levensloopregeling

Vervroegd pensioen is vergelijkbaar met een levenslange spaarregeling. De Levensloopregeling is een systeem waarbij mensen via hun werkgever een aantal uren kunnen sparen en zo voor langere tijd betaald verlof kunnen opnemen. Zo kunnen ze maximaal twee jaar met verlof. Een andere mogelijkheid is om op deze manier te stoppen met werken en dus eerder met pensioen te gaan. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken wanneer de werknemer dat wil. Bij een deeltijdpensioen is dat anders. Daar moet de werknemer het goed met de baas eens zijn.€