Levenslange Spaarregeling 2020 en Levenslange Verlofkorting

De levensloopregeling voor nieuwkomers eindigde in 2012, maar degenen die eerder spaarden in de spaarloonregeling kunnen hun niet-opgenomen levensloop in 2020 opnemen. Levenslange Verlofkorting zorgt ervoor dat het saldo fiscaal vriendelijk kan worden uitbetaald. Zolang de tegoeden niet worden opgenomen, is deze niet actief in kolom 3 van de inkomstenbelasting. Wat is gebouwd en niet is vastgelegd, blijft. Bekijk de overgangsregels en fiscale voordelen voor uw spaargeld. In 2022 is het allemaal voorbij.

Levensloopregeling

In de levensloopregeling kan een werknemer tot 12% van het brutosalaris per jaar sparen en in totaal tot 210% van het salaris. Als het levensspaarsaldo aan het begin van het jaar hoger is dan 210% van het salaris van vorig jaar, kan er niet meer worden gespaard. Het krediet omvat vakantie-opbouw bij een voormalige werkgever. Daarom moeten bestaande kredieten worden opgenomen. De werkgever maakt het ingehouden bedrag over:

De borg is aftrekbaar van loonbelasting, rijksverzekering, werknemersverzekeringen en Zvw. De levensloopregeling dient schriftelijk met de werknemer te worden opgesteld.

Levenslooplening opnemen

De spaarbestemming is allesbehalve gratis. Daarna kunt u in principe het gespaarde bedrag op de geblokkeerde rekening gebruiken, wat kan oplopen, bijvoorbeeld:

De werkgever is echter niet verplicht om hiervoor toestemming te geven.

Levenslang krediet wordt overgedragen aan de werkgever

Een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling, behalve krediet, maakt geld over aan de werkgever. Dit is inclusief loonbelasting en premie volksverzekeringen en geldt de opgebouwde levenslange verlofkorting. Voor werknemers geboren in 1958 of eerder beschouwt de Belastingdienst de ingetrokken korting als loon uit een eerdere baan. Als deze werknemer nog in dienst is van de werkgever, heeft hij/zij dus het salaris uit het huidige dienstverband en het salaris uit het vorige dienstverband. Werkt de werknemer niet meer voor de werkgever die krediet heeft opgebouwd en wordt het krediet opgenomen, dan houdt de uitbetalende instelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) belastingen en premies in.

Levensloopkorting vakantiebelasting in 2020

Levensloopverlofkorting is een heffingskorting die de verschuldigde belasting over opgenomen Levensloopkrediet iets verlaagt. De Levensloopverlofkorting is een korting op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De levenslange vakantiekorting is gelijk aan het opgenomen bedrag, met een maximale besparing van € 219 per jaar. Als u tot 2012 5 jaar heeft opgebouwd, is de levenslange verlofkorting in 2020 maximaal 1.095 euro. Uiteraard kan de korting nooit groter zijn dan het (cumulatieve) opnamebedrag.

Levensloopregeling en pensioen

Levenslange spaartegoeden kunnen worden omgezet in pensioen, maar de werkgever hoeft hier ook niet aan mee te werken. Bovendien kan er geen levenslange verlofaftrek worden toegepast bij de overgang naar pensionering.

Conclusie Levenslange Spaarregeling 2020

Kortom, iedereen die nog een levenslang spaartegoed heeft, kan, als zijn werkgever meewerkt, dat levenslange spaartegoed fiscaal vriendelijk opnemen. Niet-uitbetaald levenslang krediet is niet belastbaar, maar zodra het is uitbetaald, moeten belastingen en premies worden ingehouden. Het voordeel is dat in de meeste gevallen gebruik kan worden gemaakt van een aanvullende heffingskorting, de Levenslange Verlofkorting.

Lees verder