Levenslang leren lening voor studenten van 30 jaar en ouder

Voor het mbo, hbo en universiteit is een levenslang leerkrediet ingevoerd. De Levenslang Leren Lening wordt in 2021 en 2022 een nieuwe vorm van studiefinanciering, vooral voor studenten van dertig jaar en ouder. Een student kan na het bereiken van de 30-jarige leeftijd geen DUO-beurs meer aanvragen, maar kan dan wel aanspraak maken op een lening voor levenslang leren, een relatief nieuwe aanvulling op de studiebeurs, maar waarvan studiekosten wel kunnen worden afgetrokken. Dit sluit aan bij de visie dat een leven lang leren onderdeel is van het leven in de eenentwintigste eeuw en financieel ondersteund dient te worden. Levenslang leren en studeren is mogelijk.

Wat is een levenslange leerlening?

Op 1 september 2015 is bij het hbo en wo het nieuwe studiebeurzenstelsel ingevoerd. De basisbeurs werd afgeschaft en vervangen door studievoorschotten. Nieuwe studenten moesten meer geld lenen dan voorheen. Het gevolg van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat er in 2017 een aantal nieuwe vergoedingen aan de studiefinanciering worden toegevoegd. Vanaf 1 januari 2017 mochten ook mbo-leerlingen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt voor het eerst gebruik maken van de OV-jaarkaart en sinds medio 2017 zijn er meerdere gevallen van verlenging voor iets oudere studenten. Studenten van 30 jaar en ouder hebben recht op een langlopende studielening om langdurig studeren financieel mogelijk te maken.

De ingangsdatum van de langlopende studielening

De langlopende studielening is voor het mbo ingegaan op 1 augustus 2017 en voor hbo en wo op 1 september 2017. De aanvraag kon eerder worden ingediend, namelijk vanaf juni 2017. In 2021 en 2022 is de startdatum 1 januari. De aanvraag moet worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO. De Llevenanglerenlening is een aanvulling op het bestaande instrumentarium voor studiefinanciering en lijkt nog het meest op de collegegeldlening. Een groot verschil tussen beide is echter dat het collegegeldkrediet kan worden aangevraagd tot de leeftijd van dertig jaar en de nieuwe lening voor levenslang leren vooral vanaf de leeftijd van 30 jaar kan worden geactiveerd.

Vereisten

Om deze aanvullende lening te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Overigens kun je het nieuwe hogeronderwijskrediet ook gebruiken als je jonger bent dan 30 jaar en niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering, als je al een hbo-bachelor- of wo-master hebt en een tweede opleiding aan het hbo volgt. of universiteit.

Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

De overheid stelt jaarlijks de wettelijk voorgeschreven hoogte van het studiegeld vast, maar universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het instellingscollegegeld. Het wettelijk voltijds collegegeld voor studiejaar 2021-2022 bedraagt ​​1084 euro.

Hoeveel kan er voor een extra jaar worden geleend en voor hoe lang?

Je kunt maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld of studiegeld per jaar lenen voor de duur van je studie. In de meeste gevallen is dat vier jaar, bij een deeltijdopleiding vijf jaar, met een bijkomend jaar. De lening moet binnen 35 jaar na het einde van de studie worden terugbetaald. De daadwerkelijke aflossing, inclusief rente, is afhankelijk van je inkomen en gaat in op 1 januari nadat je je studie hebt afgerond.

Aftrekbare goederenbelastingaangifte inkomstenbelasting

Fiscaal gezien is het levenslang leren krediet geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. Met de levenslange educatielening mag je tot 2022 de studiekosten minus 250 euro volledig aftrekken.

Conclusie

Als je dertig jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor extra studiefinanciering. Overweeg daarom ook uw mogelijkheden om op deze manier verder te leren. Je leeftijd is geen drempel meer, zolang je jonger bent dan 56 jaar.€