Lening zonder onderpand

Als u een lening wilt afsluiten, vragen banken meestal om onderpand. Het is echter vaak niet mogelijk om dit aan te bieden omdat mensen meestal geen kapitaal of onroerend goed hebben wanneer ze een lening nodig hebben. Maar een lening zonder onderpand komt in de praktijk vaker voor dan men denkt.

Lenen zonder onderpand

Het is heel goed mogelijk om een ​​lening te krijgen zonder onderpand, in ieder geval zonder dat u meteen een hypotheek op uw huis, eigendom of auto hoeft te nemen. Een klassiek voorbeeld is een aankoop op rekening, aangezien het ook om een ​​soort lening gaat. De verkoper of handelaar levert immers de prestatie zonder eerst de zekerheden te vragen.

Vooral in het geval van grondstoffen met een lage waarde heeft het vanuit het oogpunt van de verkoper vaak weinig zin om zich altijd te dekken met de vraag naar effecten. Maar hoewel veel klanten het niet beseffen, verzamelen dealers vaak informatie over uw kredietwaardigheid, zoals het controleren bij nieuwe klanten om te zien of u in een buurt woont met een goede kredietgeschiedenis.

Overigens is er kritiek op deze manier van informatie verzamelen zonder medeweten van de klant. Het is immers gebaseerd op het faalpercentage van andere klanten. Als een buurt meer dan gemiddeld te laat betaalt, worden mensen vaak ten onrechte op één hoop gegooid met die buren. Dit kun je merken als je iets op rekening wilt bestellen en de handelaar vraagt ​​om vooruit te betalen.

BKR . toetsen

Ook zijn vaak minimale zekerheden vereist, die niet gelijkwaardig zijn aan traditioneel onderpand. Zo verstrekken veel handelaren en banken die met hen samenwerken financiering na een positieve BKR toetsing. Als het BKR (Bureau Krediet Registratie) aan een bank of winkelier meldt dat er geen betalingsachterstand is, biedt het winkeliers en banken voldoende onderpand voor kleine leningen. Het is ook een voorbeeld van een ongedekte lening.

De thuisbank heeft vaak enige kredietwaardigheid

Bij ongedekte leningen gaat het dus vooral om kleinere leenbedragen, waarbij de acceptant de onderpandcontrole te omslachtig vindt, of de informatie uit het BKR voor hem voldoende is.

Binnenlandse banken verstrekken ook kleinere leningen zonder onderpand, zoals persoonlijke leningen of andere consumentenleningen. Meestal is er al een vorm van onderpand, omdat de bank de kredietwaardigheid van de klant meestal kent op basis van andere bankvragen (sparen, lenen en opnemen op een betaalrekening).

Vastrentend als onderpand

Hoe groter het krediet- of financieringsbedrag, hoe groter het kredietrisico voor de bank of handelaar. Daarom is een positieve BKR-lijst of een perfect betalingsverleden niet voldoende voor leningen van welke omvang dan ook met een bedrag van vijf cijfers voor de komma. Opgemerkt moet worden dat activa niet direct als onderpand worden gevraagd, maar meestal een vast dienstverband en het overleggen van loonstroken of loonstroken.

Een vast salaris uit een langdurig dienstverband wordt dus ook gezien als een zekerheid voor de bank, ook als u geen huis of groot vermogen bezit. Er is immers een bepaalde bron van inkomsten. Als zo’n kredietnemer in gebreke blijft bij een ongedekte lening, kan de bank het salaris als onderpand terugbetalen en eventueel beslag laten leggen.

Leningen voor ambtenaren

De arbeidsrelatie zelf kan ook een onderpand zijn voor de kredietverstrekker. In het verleden kregen ambtenaren, ook met lagere inkomens, sneller en tegen gunstigere voorwaarden leningen dan bijvoorbeeld bouwvakkers of kleine zelfstandigen. Dit kwam doordat ambtenaren nauwelijks ontslagen konden worden en dus een vast inkomen kregen.€