Lening met vaste rente

Er zijn twee soorten leningen: leningen met variabele rente en leningen met vaste rente. In dit artikel wordt ingegaan op de lening met vaste rente. Wat zijn de voor- en nadelen? Welke soorten vastrentende leningen zijn er?

Lening met vaste rente

Als u zekerheid wilt, kunt u een lening afsluiten met een vaste rente. De rente is doorgaans lager dan bij een doorlopend krediet. Doorlopend krediet heeft een variabele rente die de kredietverstrekker op elk moment kan aanpassen.

Voordelige lening met vaste rente

Het nadeel van een lening met vaste rente is dat de lening minder flexibiliteit biedt. U dient zich aan een aflossingsschema te houden. Dit kan ook een voordeel zijn: je weet precies wanneer je de lening hebt afgelost.

Termijnlening met vaste rente

U kunt vaak kiezen voor een looptijd van enkele maanden tot meerdere jaren.

Leningvormen met vaste rente

Persoonlijke lening

Een bekende lening met een vaste rente is de persoonlijke lening. U betaalt rente en betaalt maandelijks een deel van de lening af. U weet wanneer de lening volledig wordt terugbetaald. De persoonlijke lening is geschikt voor een bedrag tussen de 1.500 en 75.000 euro. Tijdelijk opnemen van bedragen is niet mogelijk.

Functies persoonlijke lening

Persoonlijke lening met hoge rente

De rente van een persoonlijke lening is afhankelijk van verschillende factoren. De kredietverstrekker maakt vaak een persoonlijk risicoprofiel van de kredietnemer. Hierbij wordt onder andere gekeken naar inkomen en uitstaande leningen. Hoe lager het risico, hoe hoger de tarieven. Daarnaast wordt bij onderpand een lagere rente gehanteerd dan wanneer de lening “leeg” wordt aangegaan. Onderpand biedt zekerheid. Daarnaast is de rente lager naarmate het leenbedrag groter is.

Autofinanciering

Een bijzondere vorm van onderhandse lening is autofinanciering. Het geleende bedrag wordt gebruikt om een ​​auto aan te schaffen. Daarnaast is er de ‘Green Car Loan’ van ING, die kopers van zuinige en milieuvriendelijke auto’s stimuleert om een ​​vastrentende lening af te sluiten met een aantrekkelijke rente.

Conclusie: Vaste rente lening of niet?

Als u van zekerheid houdt, is een lening met vaste rente wellicht iets voor u. Aflossingstermijnen, rente en bedragen staan ​​vast. De keerzijde is dat u niet meer kunt terugbetalen dan is afgesproken en dat u niet profiteert van een lagere marktrente.€