Lening met lage rente: criteria

Krediet is nodig voor bijna elke grote aankoop in het leven. Het is waar dat sparen nuttig kan zijn, maar het kopen van onroerend goed of een auto kan zelden worden gefinancierd met spaargeld. Maar wie een lening aangaat, wil natuurlijk niet meer rente betalen dan nodig is.

De relatie tussen sparen, lenen en rente

Leningen worden door vrijwel elke bank aangeboden, omdat zij hun winst uiteindelijk vooral halen uit kredietverlening naast andere financiële activiteiten. Dit dekt ook de rente die aan ons wordt betaald als we sparen. Een storting op een spaarrekening is eigenlijk niets anders dan een lening die de klant aan de bank geeft, waarvoor de bank hem rente betaalt.

Hoe een lening met lage rente regelen?

Een lening met een lage rente kan op twee manieren worden gerealiseerd:

De mogelijkheden om met staatssteun een gunstige financiering te krijgen zijn echter zeer beperkt: eigenlijk alleen als de lening wordt gebruikt voor de aankoop van een woning bestemd voor eigen bewoning. Een fiscaal aftrekbare lening kan niet worden gebruikt om andere zaken te financieren.

Goedkope leningen zijn afhankelijk van onze kredietwaardigheid

Velen willen echter niet gedicteerd worden door de staat in termen van een laagrentende lening van de bank waarvoor ze het geleende geld zullen gebruiken. De zo vaak geadverteerde lening met lage rente bestaat echter niet echt, omdat deze rentetarieven zijn ontworpen om klanten aan te trekken. Het is waar dat u deze rente kunt krijgen, maar alleen als u een uitstekende kredietwaardigheid heeft. En laat dat nou net degenen zijn die in principe geen lening nodig hebben.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een persoon?

De kredietwaardigheid van een persoon hangt vooral af van zijn inkomen en BKR-gegevens. Hoe hoger het inkomen en hoe beter de score bij het kredietbureau, hoe beter de kredietwaardigheid. Natuurlijk is kredietwaardigheid, een ander woord voor financieel vermogen, ook gebaseerd op andere factoren, maar de belangrijkste criteria zijn salaris en financiële verplichtingen, nu of in het recente verleden.

Goedkope financiering is zelden beschikbaar voor zzp’ers

Bij een lening met een lage rente wordt ook rekening gehouden met de aard van het inkomen. Het klopt dat een zzp’er een heel hoog inkomen kan hebben, maar het staat niet vast. En hij kan de bank nooit 100% garanderen dat zijn inkomen over een paar jaar nog zo hoog is. Dit gaat ten koste van de kredietwaardigheid, aangezien onderpand belangrijker is dan inkomen (tenzij er onbezwaarde activa zijn die de lening kunnen dekken). Een goedkope lening voor zzp’ers, dus met een lage rente, is een uitzondering.

Aan de andere kant kan een hooggeplaatste ambtenaar veel minder verdienen, maar aangezien het onwaarschijnlijk is dat hij zijn bron van inkomsten van de ene op de andere dag zal verliezen, is dit inkomen veel zekerder vanuit het oogpunt van de bank. Een ambtenaar met een gemiddeld tot hoog inkomen heeft dus een veel hogere kredietwaardigheid, tenzij hij te veel financiële verplichtingen heeft (overige leningen).

Wanneer is krediet minder?

Maar ook door banken zonder uitstekende kredietwaardigheid kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt. Maar meestal gaat het om kleine leningen, maximaal enkele duizenden euro’s, die meestal alleen worden verstrekt in combinatie met andere bankproducten, zoals het openen van een salarisrekening of het storten van effecten met een minimale inleg.

Weliswaar is kredietwaardigheid dan nog belangrijk, maar voor bedragen van enkele honderden of duizenden euro’s is de huidige financiële draagkracht van de bank vaak voldoende. Hoewel de leningen in kwestie een lage rente hebben, worden ze meestal snel terugbetaald, terwijl de bank bepaalde garanties heeft, bijvoorbeeld met een salarisoverdracht of een effectenrekening.€