Lenen zonder rente: Geld lenen met een renteloze lening

Een vervelende eigenschap van geld lenen bij een bank of kredietverstrekker is dat het altijd geld kost. Om een ​​bedrag te kunnen lenen, moet u meestal rente betalen. De in rekening gebrachte rente kan hoog zijn. In sommige gevallen is het echter mogelijk om een ​​lening te krijgen zonder rente. Dan hebben we het over een renteloze lening. Deze vorm van renteloos lenen komt vooral veel voor bij ouders en kinderen, die dankzij een renteloze lening extra geld kunnen krijgen voor studie of het bouwen van een huis. Ook als de betrokken partijen gezinsleden zijn, verdient het aanbeveling om een ​​renteloze leenovereenkomst op te stellen. Wat zijn de kenmerken van een renteloze lening?

Vermijd interesse

Als je een
lening
bij een traditionele bank of online kredietverstrekker moet je altijd rente betalen. Doordat je direct van het geld af kunt komen, wordt er rente in rekening gebracht die je moet terugbetalen. Het betalen van die rente maakt geld lenen net zo duur. Daarnaast kunnen kosten zoals dossierkosten en APR (jaarlijks kostenpercentage) in rekening worden gebracht. Het is echter ook mogelijk om een ​​lening af te sluiten zonder rente te betalen.

Ouders lenen aan kinderen

Lenen met 0% rente gebeurt onder andere wanneer:
ouders
geld lenen aan uw kinderen. Studenten die extra geld nodig hebben om hun studie of de aanschaf van een auto te betalen, kunnen verwijzen naar de bereidheid van hun ouders om hen een som geld te lenen zonder rente. Als student is het niet makkelijk om een ​​lening af te sluiten. Je hebt nog geen spaargeld opgebouwd omdat je nog niet of nauwelijks bent begonnen met werken en naar de hogeschool of universiteit gaan kan erg duur zijn. De vorm van een renteloze lening komt ook veel voor in gevallen waarin ouders hun kind willen ‘sponsoren’ bij het bouwen van een huis.

Geld terugbetalen zonder rente

Het gebruik van een renteloze lening is bedoeld om
lening zonder rente
zal worden terugbetaald. Studenten die voor hun studie geld van hun ouders hebben geleend, moeten het geld na hun studie terugbetalen. Als er een lening is aangegaan om het huis te bouwen, wordt ervan uitgegaan dat de kinderen de lening renteloos terugbetalen als het huis wordt gebouwd en de kosten worden betaald. De kinderen betalen hun ouders dan het exacte bedrag van de lening zonder rente terug, bijvoorbeeld als ze financieel beter af zijn.

Rentevrij krediet: contract

Ook als het gaat om twee betrokken partijen die tot dezelfde familie behoren, is het toch aan te raden om een ​​onderhandse overeenkomst aan te gaan
leenovereenkomst
opgericht. Daarin moet staan ​​wie de partijen zijn, wat het leenbedrag is en wat u heeft afgesproken. Laat ze opstellen hoe de aflossing geregeld wordt en hoe lang de looptijd is. U moet in het contract aangeven dat het bedrag onmiddellijk opeisbaar is.

Renteloze lening: kenmerken

Geen donaties

Aangezien de renteloze lening geformaliseerd is in het contract, is het echt een lening en geen schenking. De Belastingdienst kan het dus niet als een schenking behandelen en u hoeft dus geen schenkbelasting te betalen.

Persoonlijk

Aangezien het gaat om een ​​gezin dat geld uitleent aan andere gezinsleden, kan het soms vervelend worden als het geld niet kan worden terugbetaald. Dit kan problemen veroorzaken in persoonlijke relaties. Houd rekening met het delicate karakter van deze renteloze lening en zorg ervoor dat de familiebanden niet verslechteren door niet-terugbetaling. Om dat laatste te voorkomen komt het wel eens voor dat ouders de schulden van hun kinderen afbetalen, waarna de leenovereenkomst wordt beëindigd.

Overheden en werkgevers

In sommige gevallen verstrekken overheden, zoals gemeenten, ook renteloze leningen aan verenigingen, meestal voor infrastructuurwerken zoals renovaties. Ook kan het zijn dat de werknemer een renteloze lening of een lening met een verlaagd rentepercentage aanvraagt ​​bij de werkgever. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vooruitbetaling van (een deel van) salaris.

Lees verder