Lenen van ouders met hulp van de Belastingdienst

In 2021 en 2022 kun je goedkoop geld lenen van je ouders om een ​​huis te kopen. Als je kinderen volgens de bank geld tekort komen, kunnen ouders die over geld beschikken hun kinderen gemakkelijk helpen met een onderhandse lening. Lenen van ouders mag in overleg met de Belastingdienst, maar een combinatie van lenen en schenken kan ook tegen een betaalbare prijs. Financieel kan dit gebeuren zodat de zoon of dochter een belastingvoordeel heeft terwijl de ouders niet benadeeld worden. Lenen van ouders is dan een prima en goedkope manier om geld te lenen. Een familiebank met fiscale bijstand, een intergenerationele hypotheek of een extra schenking leidt tot een slimme inzameling van extra geld in de familie.

Inhoud

Lenen en belastingen, de Belastingdienst betaalt in 2021 en 2022

Belastingdienst die kinderen helpt bij het lenen van geld van ouders voor belastingdoeleinden. Hoe werkt het? Ten eerste moeten kinderen aantoonbaar een lening afsluiten bij hun ouders. Het kan worden aangetoond door de lening aan te melden bij een notaris of in ieder geval zelf de lening op papier te zetten. Zorg ervoor dat de lening ook marktrente betaalt, zodat de lening niet als een schenking wordt beschouwd, omdat de kinderen dan schenkingsrechten moeten betalen over de lening. Zodra dit is gebeurd, kunt u de Belastingdienst in uw voordeel gebruiken. Jaarlijks kan ruim 5.600 euro belastingvrij aan een kind worden gegeven. Als uw kind € 80.000 van u leent tegen 6 procent rente, betaalt uw zoon of dochter u € 4.800 per jaar rente, maar u kunt het belastingvrij teruggeven. Dochter of zoon blij. Het zal je aan interesse ontbreken. Als u dat niet wilt, kunt u ervoor kiezen de rente niet terug te betalen of slechts een deel van de betaalde rente te doneren. Het is denkbaar dat u in de 3e kolom van de inkomstenbelasting minimaal wilt houden wat u aan onroerendezaakbelasting, vermogensrendementsheffing moet betalen. In 2021 en 2022 is het belastingpercentage afhankelijk van uw vermogen in kolom 3 en kan dus hoger zijn dan 1,2% (tot circa 1,6% in 2021 en 2022).

Renteloos lenen van vader of moeder

Lenen zonder rente is niet verstandig als het gaat om een ​​directe lening. Dan beschouwt de Belastingdienst 6% van de lening als een fictieve schenking van 6%. Het leenbedrag hangt er dan van af of de 6% onder het heffingvrije bedrag voor de schenking blijft of dat uw zoon of dochter belasting moet betalen over de schenking.

Thuis met de hulp van wijze ouders

Als de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning, beschouwt de belastingdienst de rente fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente. Sinds 2013 is aan nieuwe leningen de eis toegevoegd dat er maandelijks moet worden afgelost als men hypotheekrenteaftrek wil ontvangen. Dit kan betekenen dat uw zoon of dochter maar de helft van de netto rente betaalt. Die helft kun je dan voor jezelf houden zonder hem ook weg te geven. Als u de rente (deels) aan een kind schenkt, moet u dit apart doen en niet op uw bankafschrift verwijzen naar de lening. Je weet maar nooit dat de Belastingdienst de lening alsnog als een deelschenking zal beschouwen. En dat wil je natuurlijk ook niet.

Het is mogelijk om zelfs in 2022 tot 106.671 euro te doneren

In 2022 is het ook mogelijk om meer dan 100.000 euro belastingvrij te schenken aan een ander, als deze persoon op het moment van schenken jonger is dan 40 jaar en als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning . of bijvoorbeeld het verlagen of aflossen van de hypotheek op een eigen woning. Het gebruik van een schenking heeft gevolgen voor de aftrekbare hypotheekrente. Hoe lager de hypotheek, hoe lager de aftrek. Maar aan de andere kant is er geen schenkingsrechten. In 2022 is het belastingvrije bedrag voor een eigen woning 106.671 euro om precies te zijn. Het lijkt erop dat het kabinet dit bedrag in 2023 (aanzienlijk) wil verlagen.

Kas rond 2021 en 2022

Volgens het woordenboek is een geldronde een reeks transacties waarbij geld wordt ingepompt, hoewel het doel niet meteen duidelijk is. Meestal zijn er fiscale overwegingen. Daarom wordt lenen en opnieuw doneren ook wel een geldronde genoemd. Een rondje geld om bijvoorbeeld een huis te kopen. Dankzij deze geldronde houd je de inkomsten uit de leningen en wordt de hypotheekrente afgetrokken voor je zoon of dochter.

Gebruik van eigen vermogen

Als ouders denken de overwaarde van hun woning te kunnen gebruiken voor hun kind, dan is het goed om te begrijpen dat bij bijvoorbeeld een WOZ-lening de hypotheekrente niet aftrekbaar is over het extra deel van de lening dat u niet gebruikt. naar hun huizen. Daarbij komt nog de eventuele schenkbelasting en riskeert u een grotere hypotheek. Uw overwaarde benutten is daarom niet altijd de beste oplossing.

Ouders staan ​​garant voor de hypotheek

Ouders kunnen ook garant staan ​​of garant staan ​​voor de hypotheek van een zoon of dochter. Dit kan juist een stimulans zijn voor kinderen om zelf een hypotheek af te sluiten. Het kan er ook voor zorgen dat de bank een lagere hypotheekrente op de hypotheek rekent, wat lagere maandlasten betekent. Als u garant staat, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Banken en kredietverstrekkers vinden dit leuk omdat het hun risico verkleint.

Intergenerationele hypotheek als lening

Een intergenerationele hypotheek geeft je ook de mogelijkheid om met hulp van je ouders een huis te kopen. Dit is een hypotheek waarbij ouders of grootouders helpen met het financieren van de hypotheek. Dan sluit je samen een hypotheek af. Het kan in principe elke hypotheekvorm zijn.

Huur van ouders

Ouders kunnen ook een huis kopen als tweede huis en dat verhuren aan hun kinderen. Het nadeel voor ouders is dat de hypotheekrente voor hen niet aftrekbaar is, het voordeel is dat de huurinkomsten belastingvrij zijn. Het is dus een belastingvrij inkomen voor de ouders. De tussenvorm is dat de kinderen en ouders het huis samen kopen. Voor degenen die dit als hoofdverblijf hebben, is de betaalde hypotheekrenteaftrek fiscaal aftrekbaar.

Lenen en belasting betalen

Als u uw kind een onderhandse lening geeft, vermindert dit uw vermogen in kolom 3 van de inkomstenbelasting niet. Het enige wat er is gebeurd, is dat geld is omgezet in een claim. Uw zoon of dochter kan de lening invullen in kolom 1 van de inkomstenbelasting, wonen en werken, als het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning. Als het geld bestemd is voor consumptie, kan het kind de lening aftrekken van de bezittingen in kolom 3, als de lening groter is dan 3.200 euro.

Cadeau geven of lenen voor je kind in 2021 of 2022?

In 2019 is de vrijstelling voor een schenking aan een woning onder bepaalde voorwaarden verhoogd naar 102.000 euro, in 2020 is het bedrag nog hoger en in 2022 is het verhoogd naar 106.671 euro. Het kind zal hier tevreden mee zijn, maar het is misschien niet de beste oplossing voor de donor om in 2022 te doneren, omdat dan het hele rendement op de lening verloren gaat (de donor heeft geen rente meer). Nogmaals, een combinatie van geven en lenen is vaak een betere oplossing. In 2021 en 2022 zijn er nog veel mogelijkheden om uw kind een belastingvrije schenking te geven en te combineren met een lening. Het is fijn om belastingvrij € 106.671 te kunnen schenken aan iemand onder de 40, mits het geld wordt gebruikt om een ​​eigen woning te kopen. Met de Belastingdienst wordt bedoeld het kopen, verlengen of aflossen van een eigen woninghypotheek of erfpacht.

Slot

Zie: Ouders kunnen hun kinderen helpen met een lening of een huis. Het moet een build zijn die je leuk vindt, of je moet er niet aan beginnen. Als je kunt helpen, zoals hierboven, is dit meestal de goedkoopste manier om te lenen voor je zoon of dochter, en de slimste manier om fiscaal te lenen. U kunt contracten opstellen bij een notaris, maar u kunt ze ook onderhands regelen.

Lees verder