Lenen of sparen, hoe werk jij aan je toekomstige financiën?

Aankopen moeten enerzijds gefinancierd worden met uw eigen gespaarde geld of anderzijds door het aangaan van een lening hiervoor. Maar hoe makkelijk is het tegenwoordig om een ​​lening te krijgen? Als de economie slecht is, neemt de kans op banenverlies toe. Ok, dan is de vereiste leningrente erg laag, omdat Europa en de banken er investeringen mee willen aanmoedigen. Maar kun je gewoon een lening afsluiten of is het verstandiger om te gaan sparen?

Lenen of sparen

Voor niets gaat de zon op!

Als u daadwerkelijk een lening aangaat, maakt de kredietverstrekker zich zorgen over het betalen van rente daarover. U moet betalen zodra u de lening aangaat. Het is van groot belang dat ook de openstaande schuld wordt afbetaald. Maar hoe realistisch is het dat banken hun geld daadwerkelijk terug kunnen krijgen. Eerder is al aangetoond dat risicovolle leningen rechtstreeks door het bankwezen werden verstrekt, wat uiteindelijk leidde tot de bankencrisis. De leningen waren niet meer beschikbaar en de bank kreeg het geld niet terug. Banken zullen daarom terughoudender zijn om daadwerkelijk geld uit te lenen. Voor bewoners, maar ook op de zakelijke markt, zal het lastig zijn om leningen aan te gaan.

Realiteit in recessie

Tijdens een recessie zijn banken terughoudend met het aangaan van grote langlopende leningen. Dit komt omdat naarmate de economie groeit, de rente over een paar jaar weer zal stijgen. Naar verhouding zullen banken tijdens een recessie leningen met een lage vaste rente verliezen. Hier is dus sprake van een contradictie omdat banken op den duur minder winst hebben, maar nu wel winst kunnen maken. Leningen zullen daarom voornamelijk beperkt zijn tot:

Dit komt omdat deze leningen vaak een variabele rente hebben, waardoor de rentebetaling altijd hoger is dan de bankrente. Met andere woorden, de dekkingsgraad voor banken is nog steeds gegarandeerd.

Woningmarkt en hypotheken

De woningmarkt heeft pas slachtoffers als de markt sterk daalt. Als de economie slecht is, staan ​​banen op het spel en neemt de wens om een ​​huis te kopen af. Daarnaast geldt het volgende:

In beide gevallen willen mensen niet kopen of verkopen omdat dit te veel verlies oplevert. Daardoor verslechtert ook de woningmarkt en kan in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Banken hebben ook andere overwegingen.

Marktwaarde versus hypotheekschuld

Een woning of onderpand biedt doorgaans zekerheid voor een hypothecaire lening. U kunt tot 106% van de marktwaarde van de woning lenen, maar na een paar jaar kan de waarde van de woning met maar liefst 7% per jaar dalen. Daarom is de bankdekking 100% – 100/106*6% – 2*7% = 80,3% over de hypothecaire lening ten bedrage van 106% van de vooraf bepaalde marktwaarde in twee jaar van slechte groei. Binnen een paar jaar na een slechte huizenmarkt is het risico te groot om te lenen. Daarnaast is het risico voor de hypotheeknemer groter dan voor de bank. Dit komt omdat de bank vaak zal proberen het volledige bedrag van de huizenkoper te incasseren als de betalingen niet kunnen worden voortgezet.

Nu lenen of sparen

Het is ongetwijfeld beter om te wachten tot de markt zich herstelt alvorens een hypothecaire lening af te sluiten. Dit is zeker voor beginners. Mocht u onverhoopt uw ​​woning moeten verkopen in een dalende woningmarkt, dan wilt u niet meteen veel restschuld aangaan. Om van je resterende schuld af te komen, heb je het over een jaar lang proces van aflossen en rente betalen. Wees slim en spaar voor later in plaats van nu een huis te kopen. Als je toch een consumentenaankoop wilt doen, zorg er dan voor dat het een persoonlijke lening blijft. Bij gestructureerd aflossen blijft het duidelijk tot de vervaldag. Vraag jezelf ook af of je deze consumentenaankoop nu echt nodig hebt, of dat je de kleine investering kunt uitstellen naar een later moment. Iedereen kan ontslagen worden in een recessie, ook jij! Wees verstandig en let op uw portemonnee. Sparen is beter dan lenen voor iets dat je misschien niet nodig hebt.

Lees verder