Lenen – hoofdelijke aansprakelijkheid voor leningen en schulden

Samen met een ander geld lenen en samen garant staan ​​voor de lening betekent ook dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de lening. Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid precies in bij leningen en schulden? Waarop moet worden gelet bij hoofdelijke aansprakelijkheid? Wie is er precies verantwoordelijk voor de lening en de daaruit voortvloeiende schulden? Let ook op de gevolgen van permanente borgstelling en borgstelling als iemand met uw hulp en back-up ergens heen gaat om geld te lenen.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Van
hoofdelijke aansprakelijkheid
Dit is het geval wanneer u of meerdere personen met wie u een bepaalde relatie heeft, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de lening of schulden. Zo vereist een hypotheek bijna altijd gezamenlijke en meerdere handtekeningen als meerdere mensen de hypotheekakte ondertekenen. U bent hoofdelijk aansprakelijk totdat de bank u van deze verplichting ontheft.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid is niet zo eenvoudig

Omdat de bank niet verplicht is u van deze aansprakelijkheid te ontheffen, moet u de bank schriftelijk verzoeken u te ontheffen van hoofdelijke aansprakelijkheid. Een goed voorbeeld is een scheiding of een situatie waarin u een bedrijf verlaat waar u een gezamenlijke lening bent aangegaan met uw ex-partners. Laat een mondelinge afspraak dat een ex-partner of ex-partners schulden zullen betalen u nooit het zwijgen opleggen. Als zij hun woord niet houden of niet kunnen houden terwijl u hoofdelijk aansprakelijk bent, blijft de bank bij u aankloppen. Kortom: zet het contract op papier, liefst bij een notaris en laat u vrijwaren van aansprakelijkheid. Zwart op wit. Aan de andere kant kunt u nooit hoofdelijk aansprakelijk zijn als u de lening of hypotheek in kwestie nooit hebt ondertekend.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en verhaalsrecht

Het verhaalsrecht is het recht om terug te vorderen wat u hebt betaald voor een andere aansprakelijke. Ook met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Stel dat u dus hoofdelijk aansprakelijk bent voor niet-betaling van schulden van een mede-ondertekenaar van een schuld of lening, dan heeft u, wanneer u de schulden betaalt, ook het recht om die schuld te incasseren bij de medeschuldenaar. Het recht van verhaal in verzekeringen wordt vaak gevonden wanneer de verzekeraar het verlies vergoedt en dus een verhaalsvordering tegen de onrechtmatige daad nastreeft. De onrechtmatige daad kan deze regresvordering dan herverzekeren door zich te verzekeren.

Soorten leningen

Er zijn veel soorten leningen, waarvan de meest populaire zijn:

Het is natuurlijk altijd verstandig om met deze leningen op zoek te gaan naar goedkope leningen en de beste soorten leningen in ons land.

Huwelijkscontract voor lening en schuld

De manier waarop u uw partnerschap heeft ingericht, bepaalt natuurlijk ook uw verantwoordelijkheid jegens uw samenwonende of gehuwde partner. Als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en daarmee bijvoorbeeld vermenging met het vermogen van de ander volledig uitsluit, bent u niet aansprakelijk als u de lening niet heeft medeondertekend. Als in het samenlevingscontract staat dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen schulden, en de gemaakte schulden worden niet gedeeld, dan bent u daar niet verantwoordelijk voor. Hetzelfde geldt voor LAT-relaties en andere vormen van partnerschap. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is elke partner hoofdelijk aansprakelijk voor de afgesloten lening. Als u voor een ander instaat, bent u ook hoofdelijk aansprakelijk.

Inwisselen

Wanneer bij een echtscheiding een eigen woning op het spel staat (woningverkoop), wil de ene partner de andere soms voor een bepaald bedrag uitkopen. Houd er rekening mee dat het uitkopen van uw partner niet direct betekent dat u niet meer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden (hypotheek etc. overige schulden). Alleen de kredietverstrekker of bank kan u ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Conclusie hoofdelijk aansprakelijk voor leningen en schulden

Let op de voorwaarden van de lening en weet wat het betekent als je mee tekent of garant staat. Sommige mensen staan ​​gewoon in omdat ze denken dat de garantsteller slechts een papieren tijger is voor een ander. Het is andersom. Marco Borsato stond ook ooit in voor TEG, The Entertainment Group, en was dus 100% hoofdelijk aansprakelijk.€