Lenen bij een stadsbank

Mensen die niet veel te besteden hebben, kunnen geld lenen bij de Stadsbank. De meeste grote gemeenten in Nederland hebben een eigen gemeentebank. Het is mogelijk goederen als borg achter te laten, die u dan vergoed krijgt. Het is onder andere mogelijk om een ​​lening voor particulieren en een doorlopend krediet te krijgen bij Stadsbank, ook als u bij het BKR staat ingeschreven.

Een stadsbank is een gemeentelijke instelling die mensen helpt bij het beheren van hun geld. Soms is Stadsbank gekoppeld aan een bepaalde gemeente, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden en Haarlem. Soms wordt City Bank ook beheerd door een grotere groep gemeenten die de handen ineen hebben geslagen omdat hun eigen gemeente te klein is om City Bank te vormen. Zelfs als dit mogelijk is, kan het efficiënter zijn om een ​​gemeenschappelijke stadsbank te creëren. Zo beheert Stadsbank Oost Nederland 22 gemeenten.

Lenen bij een stadsbank

De stadsbank heeft al een lange geschiedenis. De eerste stadsbank was Lenin City Bank. Deze bank is in de 17e eeuw opgericht door de gemeente Amsterdam. De bank werkte volgens hetzelfde systeem als het pandjeshuis. De Amsterdammers konden daar goederen afgeven die daar getaxeerd waren. Er is een bepaalde waarde afgegeven. Deze post diende toen als onderpand. Tegen de waarde van het onderpand konden mensen een lening aangaan. In veel gevallen ging het om sieraden zoals goud, zilver en diamanten. Andere items zoals muziekinstrumenten en digitale camera’s kunnen ook worden overgedragen. Als de lening niet binnen zes maanden wordt terugbetaald, wordt het object teruggegeven aan de Stadsbank, die het vervolgens verkoopt. Ook over deze lening wordt een kleine rente betaald. In 2008 was dat 1,4 procent per maand.

Lenen bij de stadsbank en kredietregistratiebureau (BKR)

Stadsbanken helpen ook bij diverse andere zaken. Soms is het voor particulieren niet mogelijk om een ​​lening te krijgen bij een reguliere bank. Dit kan zijn omdat ze te weinig verdienen of omdat ze zijn aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit is een register waarin persoonlijke schulden worden bijgehouden. In het geval dat zij voor langere tijd in het rood staan, of bijvoorbeeld een hypotheekschuld hebben, wordt dit daarin meegenomen. Deze schulden worden voor 5 jaar geregistreerd. Banken zijn vaak erg terughoudend met het verstrekken van een nieuw krediet wanneer iemand zich bij het BKR heeft geregistreerd. Zo is het bij de meeste stadsbanken mogelijk om een ​​persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een krediet met korting te krijgen.

Stadsbanken en schuldverlichting

Iets anders waar City Banks bij helpt, is schuldhulpverlening. Ze schieten soms een bedrag voor dat kan worden gebruikt om schulden af ​​te lossen. Ze lijken dus de schuld op zich te nemen. Ze bieden ook programma’s voor mensen die schuldhulpverlening bieden. In deze cursussen leren ze omgaan met geld. Dit kan helpen voorkomen dat ze in de toekomst veel schulden opbouwen. Het belangrijkste dat Stadsbank onderscheidt van de meeste conventionele banken is dat het zich vooral richt op mensen die lager op de maatschappelijke ladder staan ​​en minder te besteden hebben. Tegelijkertijd vraagt ​​het meer toezicht en controle.€