Lenen bij banken

De toenemende krapte van bancaire kredietverlening dwingt consumenten en ondernemers om hun denken en gedrag te veranderen. Maar om een ​​goed tegenwicht te kunnen bieden, moet men eerst inzicht hebben in de interne besluitvorming van de bank.

Hoe verloopt het acceptatieproces van een lening?

Weet u wie bij uw bank beslist over uw kredietaanvraag, hoe de besluitvorming verloopt, welke criteria bepalend zijn en wat de handelingsvrijheid is? Voor de haastige lezer het belangrijkste in het kort:

Wie beslist in de kredietacceptatieprocedure?

Kredietvergunningen worden verschillend geregeld, afhankelijk van het type kredietinstelling:

Uw bankadviseur is niet altijd degene die de beslissing neemt

Uw bankadviseur of contactpersoon bij de bank is niet altijd degene die beslist over uw kredietaanvragen. In het bijzonder, als het geleende bedrag groter is, zal hij/zij goedkeuring moeten krijgen van zijn/haar leidinggevende of goedkeuring vragen van een andere bevoegde functionaris.

Krediet en zekerheden

Of en onder welke voorwaarden de bank een lening verstrekt of misschien zelfs de bestaande kredietlijn beperkt, hangt er voor een groot deel van af of u naar de mening van de bank de afgesproken rente en aflossing kunt betalen. Alleen als u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, heeft de bank een verantwoord kredietrisico.

De bank evalueert uw toekomstige financiële mogelijkheden op basis van uw of uw bedrijf in het verleden en heden en toekomstperspectieven, kortom uw kredietwaardigheid.

En in het geval dat u of uw bedrijf slechter presteert dan verwacht en de gevraagde schuldendienst niet kan worden geleverd, vragen banken om aanvullende zekerheden (onderpand, garantie) die ze vervolgens kunnen terugbetalen. Zij kunnen de opbrengst gebruiken om het risico op het mislukken van een lening te verkleinen.

Hoe onderhandel je over gunstigere voorwaarden?

Daarom zijn kredietwaardigheid en onderpand de bepalende factoren bij kredietverlening. Een laag onderpand kan echter tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door een goede kredietwaardigheid en vice versa.

Het betekent ook dat naarmate uw kredietwaardigheid verbetert, u minder onderpand nodig heeft of, als het onderpand gelijk blijft, u in een betere risicoklasse terechtkomt en daardoor betere voorwaarden kunt bedingen.€