Legacy klein kind: regel

Erfenis en bewind van een minderjarige, hoe vindt dit testamentair bewind plaats? Als u jonge kinderen heeft, is het verstandig om de afwikkeling van de nalatenschap vast te leggen in uw testament. Kies bij nalatenschap zelf de bewindvoerder of voogd, anders doet de rechtbank het voor u als er geen overlevende ouders zijn. Minderjarige kinderen kunnen de erfenis niet zelf afhandelen en hebben mogelijk een langer regime nodig dan een minderjarige om geld veilig te stellen. wat te doen als er geen testament is en het kind wordt niet erkend?

Administratie van minderjarigen (jong kind, jonge kinderen en geld)

Als u als ouder een testament maakt, kunt u een minderjarige erfgenaam maken en uw vermogen onder bewind stellen. De normale gang van zaken is dat een levende ouder of voogd het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarig kind heeft en op basis daarvan een aangestelde bewindvoerder ter verantwoording kan roepen voor het beheer van de nalatenschap. Als er geen voogd is, zijn de ouders of voogd verantwoordelijk zolang het kind nog minderjarig is. Als beide ouders niet meer in leven zijn en er is geen voogd, dan wijst de rechter een voogd aan. Maar u bepaalt wie de beheerder is, en dat hoeft niet de langstlevende ouder te zijn, niet de voogd. Ook bepaal je hoeveel rechten betrokkenen krijgen, je bepaalt voor een groot deel de spelregels. Maar als bijvoorbeeld in het testament niet duidelijk staat dat de bewindvoerder het recht heeft om alle activiteiten van het beheer van de nalatenschap zelfstandig uit te voeren zonder tussenkomst van de rechtbank, dan is een volmacht van een rechter vereist. Niet onlogisch, want het bestuur moet in het belang van de minderjarige zijn.

Hoe lang duurt de nalatenschapsadministratie?

De modus hoeft niet beperkt te zijn tot de minderjarige modus (jonger dan 18 jaar). In veel gevallen loopt de ambtstermijn af op 23, maar als u weinig vertrouwen heeft in uw financiële voorzichtigheid, kan het langer zijn. Zelfs een levenslange heerschappij is mogelijk. Geef in uw testament altijd goed aan waarom u kiest voor een langere administratie. Zo voorkomt u dat de fabrikant als inferieur wordt bestempeld en dat het uitgebreide regime met succes voor de rechter wordt aangevochten. Het spreekt voor zich dat niet alleen een ouder, maar ook een oom, oma, tante of grootvader in het beheer van de erfenis kan worden gelaten.

Redenen voor beëindiging van het bestuursmandaat na overlijden

De administratie bij het opstellen van een testament eindigt in verschillende gevallen:

Maar met het verdwijnen van de bewindvoerder is er niet automatisch een einde gekomen aan het regime. De rechtbank kan ook een nieuwe bewindvoerder benoemen. Er zal altijd zorgvuldig moeten worden nagedacht over de wijze waarop zaken in een testament worden vastgelegd. In de meeste gevallen zal het belang van het bestuur ook verdwijnen als de erfgenaam de erfenis afwijst en iemand anders in zijn plaats erfgenaam wordt, zodat het bestuur geen functie meer heeft.

Testamentair bestuur geeft meer vrijheid dan gewoon bestuur

In het Burgerlijk Wetboek gaan we in verschillende boeken in op administratie. Administratie in Boek 1 is veel rigider en gereguleerder dan nalatenschapsadministratie. Met het voeren van een testament kunt u veel zaken regelen naar uw wensen door een notaris te raadplegen en zo de administratie een sterke persoonlijke invulling te geven. Bij testamentair beheer beschermt u de erfenis ook tijdens de administratie tegen vorderingen van schuldeisers. U kunt ook aangeven hoeveel aansprakelijkheid moet worden opgelegd om te voorkomen dat de beheerder ongepast of ongepast aansprakelijk wordt gesteld. Kortom, als u van mening bent dat conservatoir beslag een verstandige beslissing is en uw nalatenschap het beste zal dienen, maakt u een testament en bespreekt u met uw notaris de wensen, mogelijkheden en belangrijkste voordelen van een testament.

Kind niet geïdentificeerd, zal niet beschikbaar zijn, wat nu?

Als het kind niet wordt erkend door de biologische vader, is het niet zijn erfgenaam, anders wel. Met een testament kan de vader ervoor zorgen dat het kind erft of niet. Familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind ontstaan ​​bij de geboorte en familierechtelijke betrekkingen met de vader alleen bij erkenning. Als een klein kind van de vader erft, maar de vader was niet getrouwd met de moeder, dan zal de moeder de erfenis beheren tot het kind 18 wordt. Bij testament kan ook een voogd worden aangesteld. Als tot slot kan worden aangetoond wie de biologische vader is, kan de rechter ook achteraf vaststellen dat het kind ook erfgenaam is. Dit kan tot onaangename verrassingen leiden wanneer bijvoorbeeld de andere kinderen niet wisten van het bestaan ​​van dit kind.

Conclusie over de erfenis van jonge kinderen

Een klein kind kan de erfenis niet alleen aan, dus het is goed als ouders dit van tevoren afspreken. Een notaris helpt u hierbij.

Lees verder