Later extra aflossen op uw bestaande hypotheek

Het kabinet is van plan om vanaf 2013 een verplichte aflossing van nieuwe hypotheken in te voeren. Dit geldt echter niet voor bestaande hypotheken. U kunt zelfs extra eigen vermogen opbouwen in box 1 om later extra af te lossen op uw bestaande hypotheek. Als u uw woningbeleggingsrekening voor 1 april 2013 heeft geopend. Hiervoor hoeft de hypotheekvorm niet te worden gewijzigd. Dan is uw rente toch volledig fiscaal aftrekbaar terwijl u uw extra aflossingen later structureert.

Nu de voorgestelde wetswijzigingen zijn aangenomen, zullen in 2013 veel hypotheekvormen verdwijnen. Er blijven dan vooral annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken over, aangezien in 2013 voor nieuwe hypotheken moet worden afgelost. Daarom overwegen veel mensen om hun bestaande hypotheek snel om te zetten naar een andere vorm. Dit is niet altijd nodig.

Spaarrekening voor uw woning (SEW)

Veel kredietverstrekkers bieden nog steeds hypotheken aan met een koppeling tussen de lening en een geblokkeerde spaarrekening. Deze SEW wordt niet belast in kolom 3, maar valt onder kolom 1. U betaalt over een lening dezelfde rente als over een spaarrekening. Aflossing vindt in principe pas plaats na 30 jaar. Vanaf 2013 worden deze panden niet meer aangeboden voor nieuwe hypotheken. Nu zijn er nauwelijks banken die een aparte Spaarrekening voor je woning aanbieden die gekoppeld is aan een hypotheek (je eigenwoningschuld) die elders loopt. Daarom zal het niet mogelijk zijn om SEW snel te koppelen aan een bestaande hypotheek, maar BEW…

Eigenaar Bezette Woning Beleggingsrekening (BEW)

Dit is een geblokkeerde beleggingsrekening, deze wordt ook niet belast in de 3e kolom, maar op de 1e plaats van sparen begint u met beleggen. Dit kan met een laag, normaal of hoog risico, afhankelijk van uw profiel. Het doel is dat u na 30 jaar de beleggingsopbrengsten gebruikt om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. Het inkomen in kolom 1 is belastingvrij als u zich aan de belastingregels houdt. De hoogste storting in een kalenderjaar mag niet hoger zijn dan 10 keer de laagste storting in het betreffende jaar. Meestal openden mensen zo’n rekening bij het aangaan van een hypotheek, voor 30 jaar. Een kortere looptijd van een dergelijke beleggingsrekening is echter ook mogelijk. Dit is logisch als uw hypotheek al enkele jaren loopt en nu is
nog
voeg BEW toe. De minimale looptijd van BEW is 15 jaar.

Volgend jaar (na 1 april) wordt dit financiële product waarschijnlijk niet meer als nieuw aangeboden.

Aandelenverzekering eigen woning (KEW)

Veel huiseigenaren hebben levensverzekeringen die zijn verpand aan de hypotheekverstrekker. Als de polis een KEW-clausule heeft, wordt deze behandeld in kolom 1 en is aflossing in principe verplicht.

Als de polis al is afgesloten
vooruit
14-9-1999 dat de KEW-clausule vaak niet is opgenomen. Dan past de polis in kolom 3 en is aflossen dus niet verplicht. Dit kan alsnog een belastingkwestie worden als de waarde in de toekomst boven de 123.428 euro (vorige vrijstelling per persoon) komt. Het is mogelijk om een ​​dergelijk beleid aan te passen en om te zetten in een KEW-beleid tot 1 april 2013. Het hoeft niet de hypotheekvorm aan te passen, alleen de polis.

Als de politie
na
14-9-1999 is de bijzondere vrijstelling in kolom 3 van 123.428 per persoon niet van toepassing, maar alleen de algemene vrijstelling in kolom 3 van 21.139 per persoon. In een dergelijk geval is het over het algemeen raadzaam om een ​​KEW-clausule op te nemen. Zeker als je al van plan bent om deze polis te gebruiken voor een (gedeeltelijke) terugbetaling.

Uitzonderingen

Sinds de invoering in 2008 met een looptijd van 20 tot 30 jaar zijn inkomsten uit KEW, SEW of BEW vrijgesteld van inkomstenbelasting in kolom 1 tot € 154.000. Bij een looptijd van 15 tot 20 jaar bedraagt ​​de vrijstelling € 34.900 ( jaarniveau 2012). Deze vrijstellingen gelden voor iedere belastingplichtige; als er een fiscale partner is, geldt een dubbel bedrag, namelijk respectievelijk € 308.000 en € 69.800. De uitkering mag op het moment van uitkering in geen geval hoger zijn dan de hypotheek.

U kunt nu andere bezittingen hebben die nu in box 3 worden belast en de jaarlijkse inkomstenbelasting is 1,2%. Daarna is een andere vrijstelling overschreden, namelijk € 21.139 per persoon (dus € 42.278 in totaal). Box 3 omvat sparen, traditionele spaarverzekeringen (zonder KEW), tweede woning en beleggen. Daarom kan het voordelig zijn om geld over te maken van een gewone spaarrekening in kolom 3 naar een geblokkeerde Spaarrekening of een beleggingsrekening voor de woning zelf in kolom 1. Het geld staat dan wel op slot voor belastingdoeleinden, maar u ontwijkt de jaarlijkse 1,2%. vermogenswinstbelasting en houdt een belastingaftrek in op alle betaalde rente. Het is niet altijd nodig om van hypotheekvorm te veranderen, maar gewoon om in kolom 1 een extra beleggingsrekening te openen.

Toegegeven, het inhoudingspercentage zal de komende jaren waarschijnlijk met 0,5% per jaar dalen van 52% naar 38%, maar dit doet niets af aan het principe.

Het overgangsrecht is nu verlengd

In de plannen van het kabinet waren aanvankelijk alleen overgangsbepalingen opgenomen voor rekeningen (BEW en SEW) die op 31 december 2012 al bestonden. Dit geldt ook voor polissen met een KEW-clausule. Onder voorbehoud van geen verhoging van het verzekerde bedrag of premie/bijdrage. De vrijstellingsbedragen blijven dus geïndexeerd.

Op grond van het overgangsrecht is het nog steeds mogelijk om een ​​KEW, SEW of BEW om te zetten in een andere KEW, SEW of BEW binnen bovengenoemde grens van verzekerd kapitaal of premie/bijdrage.

Minister Blok heeft aangekondigd dat de overgangsperiode wordt verlengd. Tot 1 april 2013 blijft het mogelijk om bestaande hypotheken om te zetten in (bank)spaarhypotheken of beleggingshypotheken.

Ook oude accumulatieve verzekeringen zonder KEW-clausule behouden hun overdrachtsrecht. Voor 20 jaar of langer geldt een afwijkende vrijstelling van 123.428 (per persoon). Mits de polis vóór 14-9-1999 is afgesloten. Dit bedrag is niet geïndexeerd. Bijzondere aandacht verdient cumulatieve verzekeringen die zijn afgesloten na 14-9-1999 en die nog geen KEW-clausule hebben. Aanpassing is mogelijk tot 1 april 2013.

Lees verder