Langdurige bijstandsuitkering en minimuminkomen

De bijstand, of minimuminkomen, maakt in 2021 ook gebruik van de individuele inkomenstoeslag (persoonlijk minimumbudget), voorheen de langetermijntoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een gemeentelijke uitkering voor wie langere tijd van een minimuminkomen moet rondkomen. U heeft er recht op op of iets boven het bijstandsniveau. Profiteer van dit gemeentelijke voordeel, want het is maar een paar honderd euro netto. De uitkering wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering. Zie hoogte en voorwaarden.

Hulp in 2021

U kunt een beroep doen op een bijstandsuitkering als uw inkomen te laag is en het bedrag aan spaargeld en vermogen in 2021 niet hoger is dan 6.295 euro voor één persoon en 12.590 euro voor een gezin. Een hoger bedrag aan spaargeld en vermogen kan leiden tot:

De hoogte van uw bijstandsuitkering in 2021 hangt vooral af van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of niet.

Maar we hebben ook een individuele inkomenstoeslag (voorheen de langetermijntoeslag) die niet op uw uitkering wordt ingehouden.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag die wordt beheerd door uw gemeente. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen, maar kan de voorwaarden ook verlengen. De uitkering is bedoeld voor mensen die al geruime tijd van een minimaal of minder inkomen leven. Sommige gemeenten gebruiken in 2021 de term individuele inkomenstoeslag, andere gebruiken ook de naam langetermijntoeslag of de term persoonsgebonden budget IUB. Allemaal regelingen gericht op extra ondersteuning van mensen met een laag inkomen.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag (persoonlijk minimum budget, persoonsgebonden toeslag)

Hoewel de voorwaarden per gemeente enigszins kunnen verschillen en het daarom de moeite waard is om te kijken wat de regelgeving in uw gemeente is, gelden in het algemeen de volgende voorwaarden:

De hoogte van de bevolkingstoelage

Persoonsgebonden aftrek is een netto toeslag waarover u geen belasting betaalt en die niet wordt ingehouden op uw uitkering. De tegemoetkoming is bedoeld als een extraatje om noodzakelijke uitgaven als de aanschaf van een koelkast, wasmachine, eettafel of bijvoorbeeld een bank te kunnen doen (gemeenten hebben bijvoorbeeld hun eigen beleid op dit punt , dus de bedragen kunnen ook veel lager):

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

U vraagt ​​een uitkering aan in uw gemeente. De applicatie is gratis. Hiervoor heeft u een identiteitsbewijs nodig, een bewijs van uw inkomen en een bewijs dat het opgegeven bankrekeningnummer ook uw bankrekeningnummer is. Dit laatste om fraude te voorkomen.

Lees verder