Lager inkomen, hypotheek aflossen of sparen?

Naarmate uw inkomen daalt, is het verstandig om ook uw maandlasten te verlagen. Hoeveel zin heeft het om uw spaargeld te gebruiken om uw hypotheeklasten te verlagen?

De rente die u verdient over het spaargeld op uw spaarrekening is meestal lager dan de rente die u moet betalen in de vorm van hypotheeklasten. Daar staat tegenover dat de betaalde hypotheekrente op uw eigen woning weer fiscaal aftrekbaar is. Moet u uw spaargeld gebruiken om uw maandlasten te verlagen, of moet u het sparen voor moeilijke tijden?

Je hypotheek aflossen met spaargeld

Stel dat u een spaarrente van 2,75 procent verdient op uw spaargeld. U heeft in het verleden een hypotheek afgesloten om uw woning af te betalen. De hypotheekrente is 4 procent per jaar. In dit voorbeeld lijkt het aantrekkelijk om het spaargeld te gebruiken om extra af te lossen, maar de vergelijking is niet zo eenvoudig te maken. Houd er rekening mee dat u hypotheekrenteaftrek kunt aftrekken van uw inkomen. Bij de berekeningen moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er mogelijk vermogenswinstbelasting (belasting) moet worden betaald over het spaargeld.

rekenvoorbeeld

Het gezin heeft een spaartegoed van 40.000 euro, waarvan het een spaartegoed van 2,75 procent ontvangt. Voor het overige hebben zij geen vermogen om in de belastingheffing op spaar- en beleggingstegoeden op te nemen. Ze hebben een hypotheek van € 250.000,- die ze met hun spaargeld deels willen aflossen. Met hun hypotheek kunnen ze € 40.000 extra aflossen en dat zijn ze ook van plan. Zij betalen elk jaar 4 procent hypotheekrente.

Is het verstandig om spaargeld in een huis te investeren en tegelijkertijd een hypotheek af te lossen?

Door het aflossen van de hypotheekrente is de jaarlijkse bruto besparing € 50.000 x 4 procent = € 2.000. Uitgaande van een belastingtarief van 42 procent komt dit neer op een netto besparing van: € 2.000 x 58 procent =
1160 euro
.

Door deze investering verliezen zij de jaarlijkse spaarrente: € 40.000 x 2,75 procent:
1375 euro
. Gezien de hoogte van het spaargeld hoeven zij geen vermogenswinstbelasting te betalen.

In dit voorbeeld kunnen spaargelden dus niet worden gebruikt voor aflossing.

Het in het huis geïnvesteerde bedrag kan niet worden teruggevorderd

Voordat u een bedrag neerlegt om uw hypotheek gedeeltelijk af te lossen, moet u goed nadenken over de gevolgen van deze aflossing. In het voorbeeld werd het hele spaargeld geïnvesteerd in een huis. Het is niet mogelijk om later geld uit het huis op te nemen. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. In dat geval moet de hypotheek weer worden verhoogd en moet het vrijgekomen bedrag weer in de woning worden geïnvesteerd. Anders besteedt u het bedrag aan consumptie, waardoor het extra hypotheekbedrag niet meer aftrekbaar is.

Inkomen daalt! Geld besparen of de hypotheek aflossen?

Het is verstandig om extra vermogen bij de hand te houden. Eigen vermogen in reserve houden geeft u meer financiële zekerheid dan extra betalen op uw hypotheek.€