Lage rente, uw lening herfinancieren

Verrassend genoeg heeft de laatste economische crisis waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn, ook positieve gevolgen. De rentetarieven zijn de afgelopen maanden echt nooit lager geweest dan nu, wat vooral goed nieuws is voor huiseigenaren die nu pas echt geïnteresseerd zijn in het oversluiten van hun huidige woningkrediet.

Hoe bepaal je of het interessant is om met zijn huisbank te onderhandelen over het herzien van zijn woonkrediet of andere lening? Een belangrijke vraag, aangezien er in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 70.000 hypotheken zijn opgenomen. Ruim tien procent daarvan was de huidige (woning)lening oversluiten. Afgaande op deze resultaten ligt het aantal herfinancieringen in het afgelopen kwartaal op het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.

continu tegoed checken

Tijdens de looptijd van uw (woning)lening dient u zich regelmatig af te vragen of het interessant en dus rendabel is om uw lopende lening over te sluiten. Elk jaar is een taxatie van zijn huidige (woning)lening aan te raden, zeggen financieel experts. Zeker nu de rente op een historisch dieptepunt staat, is het vandaag het moment om uw huidige woningkrediet met uw bankier te bespreken, die ongetwijfeld veel zal opleveren. Wel is het belangrijk dat men zich niet alleen richt op de rente op de lopende lening. Oversluiten is pas echt interessant als er een renteverschil is van minimaal één procent en de resterende looptijd minimaal tien jaar is. Of het herfinancieren van zijn woonkrediet zinvol is, hangt af van verschillende factoren.

Interne of externe financiering

De kostprijs van zijn lening wordt mede bepaald door of het een interne of externe herfinanciering betreft. Met interne financiering probeert u interessantere leningsvoorwaarden te bedingen met uw vertrouwde bankier. Bij externe herfinanciering wordt gezocht naar betere kredietvoorwaarden bij een andere bank.

Interne herfinanciering gaat gepaard met lagere kosten dan externe herfinanciering. De thuisbankier weet dit toch? en zullen daarom hun (vaste) klant niet direct het beste tarief bieden. Het oversluiten van zijn (woning)lening bij een andere bank biedt op dit gebied doorgaans betere voorwaarden.

Bij interne herfinanciering moet ook met andere factoren rekening worden gehouden. Zo is er naast de kosten van het dossier ook een herinvesteringsvergoeding. Dit is minimaal drie maanden rente over de openstaande hoofdsom. Elke bank rekent zo’n herbeleggingsvergoeding, ook als dat niet wettelijk verplicht is. Een dergelijke herbeleggingsvergoeding wordt beschouwd als compensatie omdat de initiële voorwaarden van zijn kredietovereenkomst niet werden nageleefd.

Bij externe herfinanciering zijn er naast deze dossierkosten en de herbeleggingsvergoeding ook kosten voor de zogenaamde handmatige hypotheekverwerking en hypotheekkosten voor de nieuwe lening. De nieuwe bank wil immers dat ook de eerste hypotheek op de woning gefinancierd wordt. En dat laatste kan pas als de oude lening officieel wordt opgezegd.

Vergelijk geen appels met citroenen

Pas als de kredietnemer het antwoord op al deze vragen heeft, weet hij of zo’n herfinanciering van zijn woonkrediet echt de moeite waard is. Daarbij moet je de totale kosten in de gaten houden en ook hier vergelijk je geen appels met citroenen. Eerst moet u beslissen of u kiest voor een variabele of vaste rente. Niet te vergeten de maandelijkse aflossing van zijn variabele woonlening, die de komende jaren ongetwijfeld kan oplopen. Zeker als je weet dat de winstmarges van banken op formules met variabele rente aanzienlijk hoger zijn dan een paar jaar geleden. Overstappen van een vaste naar een variabele leenformule is op termijn wellicht geen haalbare kaart.

Variabel woonkrediet zit in de lift

Woonkredieten met een variabele formule zijn de afgelopen jaren gegroeid. Twee jaar geleden koos meer dan 85% van de kredietnemers voor woningkredieten voor een vaste rentevoet. Begin dit jaar was dit cijfer gedaald tot slechts 36%. Het is ook belangrijk op te merken dat in dezelfde periode het aandeel van de leenformule met een jaarlijks aanpasbare rentevoet steeg van bijna 2 naar… 46%.

Ook de woonleningen, waarvan de rente om de drie jaar kan worden aangepast, stegen fors, boven de tien procent. En nu lijkt het erop dat vastrentende leningen de afgelopen weken duidelijk weer rente gaan verhogen. Pas op en vergelijk is ook hier de boodschap.€