Laat uw geld voor u werken! Beleggen: Hobby of Lifestyle

Gezien de huidige rente en eventuele vermogenswinstbelasting op uw vermogen, is de meest voor de hand liggende motivatie om te gaan beleggen het voorkomen van koopkrachtverlies. Het antwoord op de vraag waarom er niet wordt geïnvesteerd, is vaak dat er onvoldoende kapitaal is om te starten. Echter, gezien de huidige makelaarstarieven is het bijna altijd de moeite waard om geld voor u te investeren! In aandelen, obligaties of andere activaklassen. Daarnaast is beleggen een krachtig middel om je levensstijl en kijk op geld te veranderen.

Geïnvesteerd geld is bespaard geld

Zolang u verantwoord belegt, werkt uw geld voor u en kunt u het niet aan andere dingen besteden. Meestal gaat het natuurlijk om een ​​risico-element, waarbij er een relatie is tussen risico en rendement. Met een hoger rendement komt een hoger risico, of u nu belegt in obligaties, aandelen, onroerend goed of derivaten, het is onvermijdelijk. Zet elke maand een bepaald bedrag opzij voor investeringen en beschouw ze niet als kosten, maar als kleine stappen naar het vergaren van rijkdom. Door het procentuele ratio-effect nemen de ondernomen acties in de loop van de tijd exponentieel toe. Probeer je op dit pad te concentreren en zie sparen als een uitdaging op het pad naar het opbouwen van rijkdom. Onthoud dat dit geld niet verloren gaat als u verstandig investeert! Door het bewust te doen, wordt het geïnvesteerde geld bespaard.

Rente Rente-effect

Hoe Einstein de vraag beantwoordde van wat volgens hem het achtste wereldwonder was: ‘samengestelde rente’ of het rente-effect. Stel dat u € 50.000 investeert en een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,5% weet te behalen. Na 10 jaar bezit u € 103.051,60, een verdubbeling van het vermogen als vermogensbelasting buiten beschouwing wordt gelaten. Als in het eerste jaar een rendement van 7,5% € 3750 waard is, dan levert dit na het 10e jaar een jaarlijkse winst op van € 7728,87! Met andere woorden, wanneer u belegt, kunt u een sneeuwbaleffect creëren met uw geld, wetende dat u naar geld kijkt en de uitdaging om anders rendement te maken!

Focus op waardecreatie in plaats van kosten voor prijsstelling of investeringsbeheer

Bij het uitgeven van geld in het dagelijks leven zijn er ook talloze keuzes die als investeringen kunnen worden beschouwd. Als u een auto koopt, kunt u kiezen voor een oudere gebruikte auto, die een hoger risico op hoge onderhoudskosten met zich meebrengt dan het kopen van een nieuwe auto, maar de prijs is lager. Uiteraard spelen andere factoren een rol, de keuze is aan u. Dit kan ook gebeuren als je wilt afvallen en zonder persoonlijke instructie kunt kiezen voor een persoonlijk trainingsprogramma of een low-budget sportschool. Welk beleggingsdoel is u waard? Aan de hand van deze persoonlijke voorkeuren kunt u vooraf inschatten hoeveel de investering van invloed is op het gewenste resultaat: onderhoudsvrije kilometers of het aantal kilo’s dat u kwijt wilt. Dit principe geldt ook voor investeringen, probeer altijd te focussen op het te behalen netto rendement na aftrek van kosten. Sommige beleggingsfondsen of makelaars kunnen hoge instapkosten of beheerskosten in rekening brengen vanwege actief beleid of goede prestaties, zoals weerspiegeld in de totale kostenratio (TER). Laat u niet verblinden door deze kosten, maar kijk ook naar de uitkeerbare winst. Soms zijn investeringen nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Voel u betrokken bij uw beleggingen

Als je eenmaal een investering hebt gekozen, probeer dan op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen door middel van engagement. Probeer, net als bij je andere bezittingen, een voorzichtige eigenaar te zijn. Om deze betrokkenheid te hebben, is het een goed idee om, indien mogelijk, te beleggen in bedrijven of onderwerpen waar u zich mee verbonden voelt of speciale expertise in heeft. Vanzelfsprekend voor bedrijven, maar ook qua thema’s zijn er talloze investeringsfondsen die zich specialiseren in onderwerpen als zorg, water of microfinanciering. Alternatieven kunnen ook worden overwogen
activaklassen
zoals kunst, klassieke auto’s of antiek. Met andere woorden, beleggingen waar u elke dag van kunt genieten. Dit maakt beleggen leuker en doordat er interesse en kennis is, neemt de kans op rendement toe. Onderzoek doen is in dit geval natuurlijk ook leuker dan met een belegging waar je niets mee te maken hebt.

Vind een balans tussen rijkdom opbouwen en leven in het heden

Richt u op weg naar vermogensopbouw niet uitsluitend op sparen voor andere uitgaven. Het opbouwen van rijkdom mag nooit een ondubbelzinnig doel zijn, je zult het niet houden, en een dergelijke interpretatie zal de kwaliteit van je leven alleen maar negatief beïnvloeden. Ook is deze levensstijl moeilijk vol te houden als deze te gedisciplineerd is, wat natuurlijk de bedoeling moet zijn. Door te investeren in de juiste activa, voelt beleggen niet langer als een karwei, maar als een hobby, en zal uw geld voor u werken!€