Laat de rente voor je werken

Laat de rente voor je werken. Lees in dit artikel hoe het werkt en reken goed uit voordat je een lening kiest.

Wat is rente?

Rente is een vergoeding voor geleend geld en wordt uitgedrukt als een bepaald percentage van het kapitaal per jaar. Rente wordt bepaald als de prijs van vraag en aanbod van krediet. De langetermijnrente wordt bepaald
kapitaalmarkt
of korte termijn rente voor
kassa winkel
. Het niveau van de rentetarieven wordt vaak door de overheid gereguleerd, omdat het de investeringen en dus de werkgelegenheid aanzienlijk beïnvloedt.

Wat rechtvaardigt het bestaan ​​van belangen?

Historisch gezien werden geldschieters die rente vroegen door Aristoteles afgeschilderd als woekeraars. Dit leidde ertoe dat in de middeleeuwen alleen joden zich met krediet bezighielden. Later werd het fenomeen rente ook door socialisten veroordeeld en bestempeld als onverdiend inkomen waarvoor geen werk is.

Er is echter
banken
en
kredietverstrekkers
vandaag een belangrijke economische factor. Er zijn verschillende theorieën die het fenomeen rente rechtvaardigen, bijvoorbeeld als compensatie voor het opgeven van consumptie. Ofwel kapitaal maakt rationalisatie van de productie mogelijk en is dus nuttig voor de samenleving. Een andere theorie stelt dat het opgeven van liquiditeit moet worden gecompenseerd.

Laat de rente voor je werken

Wat kunnen we hiervan leren? Zij die dom zijn zouden voor hun belangen moeten werken, de wijzen zouden voor hun eigen belangen moeten werken. Iedereen die zijn geld belegt, krijgt aan het eind van het jaar rente. Maar als je de betaling annuleert, krijg je hem zelfs volgend jaar
rente op rente: samengestelde rente
. Daarna groeit de reeks niet meer rekenkundig, maar meetkundig en dus sneller. Op deze manier is het mogelijk om het kapitaal binnen 7 jaar te verdubbelen.

Aan de andere kant zullen mensen die in de schulden komen steeds minder geld overhouden omdat een deel van hun inkomen moet worden gebruikt voor rentebetalingen. De situatie met de staatsschuld is nog erger. Er zijn landen die tot 10 procent of meer van hun bruto nationaal product alleen aan rente besteden. Daardoor werken mensen er bijna een maand per jaar voor niets.

Combineer schulden met investeringen

Langlopende schulden hebben alleen zin als het ook een rendabele investering is. Zo krijgt u niet alleen de rente terug, u verdient deze ook. In de privésfeer kan het ook gaan om investeringen in een
huis
want dan hoef je geen huur meer te betalen.

Tegenwoordig wordt ook vaak leveranciers- of termijnkrediet met nul of één procent rente gebruikt, vooral voor het kopen van auto’s en elektronica. Dus als je een notebook koopt, er 1 jaar mee werkt en geld verdient, en dan 30 euro rente betaalt, kan het ook als een goede investering worden omschreven.€