Laat de hypotheekrenteaftrek opraken

Bij het kopen van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig om de woning te financieren. De hoogte van de hypotheekrente is onder andere afhankelijk van de waarde van de woning bij gedwongen verkoop. Als uw woning in waarde is gestegen of uw hypotheek gedeeltelijk is afgelost, kunt u uw bank vragen om de hypotheekrenteaftrek te schrappen.

Bij het verstrekken van een hypotheek hebben banken verschillende zekerheden. Ze eisen inkomensstabiliteit, ze eisen (gedeeltelijke) terugbetaling bij overlijden van een huiseigenaar en ze hebben een pandrecht als waarborg. Als de hypotheeklasten niet meer worden voldaan, kan het huis (onderpand) worden verkocht. De opbrengst wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen. De mate van risico die banken nemen op onderpand bepaalt de hoogte van de hypotheekrente.

Wat is renteopslag?

In extreme gevallen heeft de bank het recht om de woning via een openbare veiling te verkopen. Bij deze verkoopmethode zullen de verkoopopbrengsten lager zijn in vergelijking met een onderhandse verkoop. Een hypotheek die boven de potentiële inkomsten uit executies wordt verstrekt, brengt extra risico met zich mee. Om dit risico af te dekken neemt de bank een risicopremie op in de hypotheekrente. Een hypotheek onder de executiewaarde heeft dus een lagere hypotheekrente.

Haal de rentepremie van de hypotheek

In de loop der jaren kan de rentepremie worden afgetrokken van de hypotheekrente. Deze situatie kan ontstaan ​​doordat de waarde van de woning is gestegen sinds het afsluiten van de hypotheek, de hypotheek gedeeltelijk is afgelost of een combinatie van beide. Ten tijde van de executie werd bijvoorbeeld gekeken naar een onderpand van 125 procent van de hypotheekwaarde, terwijl nu bijvoorbeeld de verhouding onder de 100 procent ligt. De bank zal de mogelijkheid om de renteberekening te verwijderen niet aangeven. U dient zelf contact op te nemen met de bank en te vragen om de renteopslag te laten vervallen. Zij zullen dan controleren of de opslag daadwerkelijk kan worden verwijderd.

Hoeveel kunt u besparen door de renteopslag af te schaffen?

De hoeveelheid opslagruimte in elke bank is anders. Er zijn banken die verschillende premies hebben op basis van bijvoorbeeld 75, 100 en 125 procent van de executiewaarde. Besparingen door het verwijderen of verlagen van de renteopslag variëren van 0,2 tot 0,6 procent. Het lijkt misschien een klein verschil, maar in monetaire termen is het een aanzienlijke besparing. Uitgaande van een hypotheek van $ 250.000, resulteert een verlaging van 0,6 procent in een maandelijkse hypotheekrentebesparing van $ 125.

Hoe weet ik of de renteaftrek kan opraken?

Als uw huis aanzienlijk is gegroeid of als u een aanzienlijk deel van uw hypotheek hebt afbetaald, kunt u dit het beste navragen bij uw bank. Controleer eerst of uw hypotheek een renteopslag bevat. Vraag dan aan de bank hoe u kunt aantonen dat de renteopslag kan worden kwijtgescholden. Het kan zijn dat uw woning getaxeerd moet worden om de positieve waardeontwikkeling te laten zien. De kosten hiervan moet u zelf betalen, maar kunt u terugkrijgen via hypotheekrenteaftrek.

Een extra terugbetaling kan voordelig zijn

Door extra af te lossen, kunt u uw maandlasten verlagen. Als uw hypotheekrenteopslag kan worden verwijderd, bespaart u extra. Een extra reden voor de extra aflossing is de mogelijkheid om de aan de polis verbonden dure levensverzekeringen te beëindigen of te verlagen. Als er eenmaal genoeg is betaald, kunt u de premie van uw hypothecaire spaarverzekering verlagen of zelfs uw polis beëindigen.€