Kunt u uw schulden niet betalen

Onoverkomelijke schulden, executie of faillissement kan iedereen overkomen. Als u uw baan verliest, komt u geld tekort en uiteindelijk kunt u uw huis- of autolening niet betalen. En voor je het weet staat de deurwaarder voor de deur. Iedereen die op Google ‘uit de schulden’ typt, wordt bestookt met goede adviezen en beloften, zoals: ‘In 3 jaar geen schulden, geen persoonlijk faillissement, geen BKR, geen risico, meer geld om meteen te leven’. Op het eerste gezicht klinkt het geweldig. Maar de meeste van deze beloften en aanbiedingen zijn bedoeld om u een nieuwe lening te bezorgen. In sommige gevallen kan dit zinvol zijn, maar meestal is het geen definitieve oplossing.

Wanneer is er sprake van overmatige schuldenlast?

We spreken van een te hoge schuldenlast wanneer een persoon of gezin niet meer op spaargeld kan rekenen en het maandinkomen niet meer voldoende is om de huur, elektriciteit en andere verplichtingen zoals het aflossen van leningen structureel te betalen.

Experts schatten dat tienduizenden huishoudens in Nederland te veel schulden hebben. Volgens BKR-gegevens komen de meeste betalingsachterstanden voort uit:

Eén op de tien volwassenen in dit land zit zelfs zo diep in de schulden dat ze niet aan deze vicieuze cirkel kunnen ontsnappen en hun toevlucht moeten nemen tot WSNP (Statutory Debt Restructuring).

Schulden nemen ook schrikbarend toe onder jongeren

Veertig procent van de huishoudens weet nu al de weg niet meer als de schulden lager zijn dan 10.000 euro. Jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen, hebben vaak al een schuld van meer dan € 1.000. Vooral bij deze jongeren bestaat het gevaar dat ze nooit uit de schuldenspiraal komen en jarenlang in een vicieuze cirkel terechtkomen, waarin oude betalingsverplichtingen worden gefinancierd met nieuwe schulden.

Hypotheekachterstanden lopen snel op

Het aantal huiseigenaren dat hun hypotheek niet meer kan betalen neemt schrikbarend toe. Meer dan 72.000 huishoudens hadden in september 2012 moeite om hun maandlasten te betalen, ongeveer 10.000 meer dan in januari 2012. Deze cijfers zijn in oktober 2012 bekend gemaakt door het Bureau Krediet Registratie (BKR).

In lijn met de trend vreesde BKR destijds dat het aantal huishoudens met een hypotheekachterstand eind 2012 zou uitkomen op zo’n 76.000, een stijging van maar liefst 20%.

Hypotheek niet betalen

Het in gebreke blijven van een hypotheek is meestal een van de dingen die huiseigenaren zo lang mogelijk proberen te vermijden. Blijkbaar waren er daarvoor nog verschillende andere financiële problemen. In dit verband moeten ook de risico’s van gedwongen verkoop niet lichtvaardig worden opgevat. Als gevolg van de snelle daling van de huizenprijzen staan ​​steeds meer huizen als het ware “onder water”. Dit betekent dat de woning minder waard is dan de hypotheek, dus de schuld wordt belast als u verkoopt.

Wie kan insolventie krijgen?

Het geeft niet. Man of vrouw, jong of oud, met een adellijke titel of ongeschoold. Elk individu kan zich in een situatie bevinden waarin ze een berg schulden voor zich hebben. De meeste debiteuren zijn tussen de 30 en 50 jaar. Velen beginnen op die leeftijd een gezin, kopen een eigen huis en sluiten leningen af. Als er dan iets onverwachts gebeurt, kan de schuld gemakkelijk boven je hoofd groeien. Zelfs het hebben van een ongeplande baby kan voor sommigen financieel uitputtend zijn.

Vooral mensen met een uitkering worden getroffen

Mensen die getroffen worden door insolventie (insolventie) hebben vaak zeer lage inkomens. Dertig tot veertig procent van de slachtoffers die zelf niet meer uit de schulden kunnen komen, leeft van een uitkering. Hun financiële vrijheid van handelen is zo beperkt dat het alleen voldoende is voor de behoeften van het leven. Als bovendien betalingsverplichtingen uit betere tijden opstapelen, is de situatie bijna uitzichtloos. Echtscheiding, ontslagen en te hoge uitgaven zijn in de praktijk de belangrijkste oorzaken van hoge schuldenlasten.

Scheiding

Echtscheiding is een van de meest voorkomende oorzaken van schulden. Mensen die zich in deze situatie bevinden, moeten een dubbele huishouding voeren. Huur, elektriciteit en al het andere dat bij de normale woonlasten komt, moet dubbel betaald worden, ook al blijft het besteedbaar inkomen gelijk.

Bij een echtscheiding kan het ook voorkomen dat de vrouw met een berg schulden van haar ex-man achterblijft, als zij ten tijde van het huwelijk mede borg stond voor een bedrijf of de zaak van haar man. Als het bedrijf failliet gaat en men scheidt, moet de gescheiden echtgenoot in principe ook voor de schulden zorgen. Als het echter een huwelijk is waarbij de partner nooit heeft gewerkt en als enige verantwoordelijk is geweest voor de zorg voor het gezin, kan zij op dit feit vertrouwen en hoeft zij de garantieverplichting niet te betalen.

Redundantie en de behoefte aan geld

Een andere belangrijke reden waarom mensen geld nodig hebben, is onverwachte werkloosheid. De financiële verplichtingen die zijn aangegaan voor de aankoop van een huis of een auto kunnen dan niet meer worden afbetaald. Als de getroffen persoon niet beschikt over een solide beroepskwalificatie of een adequaat opleidingsniveau, is de weg terug naar betaald werk meestal erg moeilijk.

Huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, hebben verschillende mogelijkheden om uitwinning te voorkomen. Ook al lijkt de situatie hopeloos, het is belangrijk om niet op te geven en te wachten tot de bank zich meldt. Zelfinitiatief kan veel tegenslagen voorkomen.

Koop nu, betaal later

En tot slot zijn er de verleidingen van een consumptiemaatschappij die sommigen, ondanks hun krappe portemonnee, niet kunnen weerstaan. Feit is dat agressieve advertenties het tegenwoordig gemakkelijk maken om verleidelijke aanbiedingen te missen.

Gespreid kopen

Bovendien wordt de sociale status tegenwoordig vaak gelijkgesteld met het bezit van materiële goederen. Kopen op krediet geeft de consument onbeperkt toegang tot een overvloed aan aanbiedingen. Volgens het motto “koop nu, betaal later” staat de deur naar de last van ongewenste schulden wagenwijd open. Postorderbedrijven hebben hier een slechte reputatie mee en ze lokken veel mensen in een schuldenval. Maar let op: wie zijn financiële situatie verbergt met aankopen op krediet, kan zelfs verdacht worden van fraude.

Als we te laat betalen

Veel mensen hebben schulden zoals een woninghypotheek of autolening. En hele stammen staan ​​soms rood op de bank. Dat is ook een fout.

Schulden op zich hoeven geen bezwaar te zijn. Het wordt pas een probleem als mensen hun rekeningen niet meer op tijd kunnen betalen en hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Voor velen van ons een bekend beeld. U ontvangt herinneringen van uw energieleverancier. Creditcard is geblokkeerd. En tot overmaat van ramp moeten we ook nog wettelijke rente betalen bij te late betaling. Dan is het hoog tijd om hulp te zoeken.

Schuldsanering biedt uitkomst

Schuldsanering houdt in dat één instelling alle schulden en betalingsverplichtingen van u overneemt. Meestal is dat de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Gemeentelijke Kredietbank. In feite heeft u maar met één schuldeiser te maken. Na 3 jaar bent u schuldenvrij. In de praktijk zijn schuldeisers veelal bereid mee te werken aan een dergelijke schuldsanering, omdat zij dan in ieder geval een deel van hun vordering ontvangen.

Nooit meer iets schuldig zijn

Als uw inkomen niet genoeg is om maandelijks 10% op een spaarrekening te zetten, moet u uw wensen terugschroeven. Om langdurig te leven zonder financiële zorgen, is er geen andere optie. Geef bijvoorbeeld loterijen, flatscreen-tv’s en sigaretten op. Zoek een goedkopere vakantiebestemming of sla de vakantie helemaal over. Verkoop je auto en rijd weer met de bus. Of zoek een kleiner appartement dat minder huur kost. Maar je kunt natuurlijk ook op zoek gaan naar een beter betaalde baan. Degenen die er niet in slagen om 10% van hun inkomen opzij te zetten voor slechtere tijden, stevenen af ​​op meer schulden, wat er ook gebeurt.

Maar iemand die consequent al zijn inkomsten en uitgaven registreert en zijn inkomensclaims indien nodig aanpast, zal nooit meer in de schulden zitten en zonder financiële zorgen leven.€