Krijgen spaarders boeterente?

Het goedkoopgeldbeleid van centrale banken heeft gefaald. Ondertussen circuleert een nieuw idee hoe burgers gedwongen kunnen worden hun geld uit te geven: centrale banken zouden overwegen om een ​​negatieve rente in te voeren.

De financiële elite wil contant geld afschaffen

Het implementeren van een negatieve rente (of boeterente als u dat liever heeft) werkt echter alleen in een geldloze samenleving. Het IMF pleit al jaren voor een dergelijke afschaffing van contant geld. En er zijn verschillende landen die al stappen in dit verband hebben gezet. In de Verenigde Staten heeft Obama-adviseur Larry Summers het voortouw genomen bij het ontwikkelen van de nieuwe strategie.

Negatieve rente is een serieuze oplossing

Centrale banken en het IMF bespreken hoe ze de crisis kunnen overwinnen met behulp van monetair beleid. Het afschaffen van contant geld speelt daarbij een sleutelrol. Een fervent voorstander is Obama-adviseur Larry Summers.

Jarenlang hebben centrale banken geprobeerd stagnerende economieën nieuw leven in te blazen met lage rentetarieven. Dit experiment is mislukt. De naaste adviseur van de Amerikaanse president Barack Obama, Larry Summers, heeft nu voor het eerst op de IMF-bijeenkomst openlijk aangegeven dat de rente ook onder nul kan komen. Alle voorgaande maatregelen (geld drukken) hadden volgens Summers immers niet gewerkt. Het rentebeleid van centrale banken is dan ook niet zonder kritiek.

De economie beheersen via het rentebeleid van de centrale bank is een doodlopende weg

Hoewel dit zeer onorthodoxe ideeën zijn, is Summers van mening dat een constante toename van de geldhoeveelheid fundamenteel in strijd is met het doel om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen.

En Summers is niet de enige in zijn visie. Anderen komen tot vergelijkbare conclusies: als de economie uitsluitend wordt aangedreven door centrale banken met hun rentebeleid, is een negatieve rente de logische volgende stap.

Afschaffing van de kasvoorwaarde voor invoering negatieve rente

Feit is dat centrale banken de belangrijkste rentetarieven niet onder nul kunnen verlagen, omdat mensen dan hun geld gaan sparen in plaats van het naar de bank te brengen. Daarom gaan er in financiële kringen steeds meer stemmen op voor de afschaffing van contant geld. In deze mentaliteit moeten we evolueren naar een geldloze samenleving waar al het geld alleen elektronisch bestaat. Hierdoor is het onmogelijk om buiten de bank geld op te bouwen. Centrale banken zouden dan hun rentetarieven tot onder nul kunnen verlagen, waardoor mensen worden aangemoedigd meer geld uit te geven.

Kom uit de financiële crisis

Deze toelichting geeft dus aan hoe de huidige financiële crisis kan worden opgelost: de volledige afschaffing van contant geld maakt de weg vrij voor de invoering van een boeterente voor alle spaarders. Reeds in 2004 gaf het IMF in een document concrete consequenties aan. Volgens het IMF zou het fenomeen ‘centraal bankieren’ niet achterhaald worden door de wijdverbreide afschaffing van contant geld. In een dergelijk systeem zou er geen decentralisatie van financiële systemen zijn, maar zou de beheersing van geldstromen veel effectiever zijn.€