Krijg de laagste hypotheekrente

U wilt de laagste hypotheekrente en betaalbare maandlasten bij het kopen van een woning. Bij welke hypothecaire lening het hoort, hangt af van de bank en uw persoonlijke situatie. Een aflossingsvrije hypotheek is fiscaal slim lenen met de laagste kosten. Vraag vrijblijvend een hypotheekofferte aan en gebruik Nationale Hypotheek Garantie NHG om de rente laag te houden. Een werkgeversverklaring, prospect of intentieverklaring helpt je ook om een ​​lage rente te krijgen, zeker als je geen vast contract hebt. Rente tot 50% is nog steeds toegestaan. Wie slim extra aflost, kan vaak een lagere hypotheekrente krijgen.

Hypotheek met werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring, prospectverklaring of intentieverklaring helpt bij lage rentetarieven

Een werkgeversverklaring, prospectverklaring en intentieverklaring zijn de verklaringen van uw werkgever over uw arbeidsovereenkomst en verdiensten. Deze verklaringen worden vaak opgevraagd door de hypotheekverstrekker zodra u een hypotheek aanvraagt. Het overzicht geeft niet alleen meer inzicht, maar ook zekerheid over de betaalbaarheid van de hypotheeklasten en bijbehorende maandlasten. Het werkgeversattest is drie maanden geldig. Belangrijke onderdelen van deze mededeling zijn de volgende vragen:

1. Wat is de aard van het dienstverband?

Is het een contract of een vast dienstverband of niet? Is het tijdelijk werk of flexibel werken? Is de proeftijd afgelopen en is het voornemen de arbeidsverhouding te beëindigen?

2. Salaris

Is er sprake van een loonbeslag dat resulteert in minder besteedbaar inkomen dan op het eerste gezicht lijkt? De werkgever moet deze beantwoorden.

3. Verklaring over de voortzetting van de arbeidsrelatie

Met andere woorden, wordt de aanstelling voor onbepaalde tijd verlengd als de functievervulling gelijk blijft en de bedrijfsomstandigheden gelijk blijven? Heb je voldoende perspectief om de komende jaren te werken zodat de hypotheeklast niet al te risicovol is?

4. Samenstelling en hoogte van het inkomen

Hoe komt het totale inkomen tot stand en wat is het bedrag? Wat zijn tijdelijke componenten en wat zijn tijdelijke componenten. Hoeveel bedraagt ​​vakantietoeslag, 13e maand toeslag, onregelmatigheid toeslag, provisie, vaste eindejaarsuitkering en overige toeslagen.

Laagste hypotheekrente en hypotheekvorm

De maandlasten van een hypotheek zijn niet alleen afhankelijk van de rente die je betaalt, maar ook van de hypotheekvorm. Natuurlijk is de rente belangrijk, en een lage rente heeft een grote impact op de maandlasten, maar de hypotheekvorm weegt soms nog zwaarder. Ik bekijk voor je een aantal hypotheken en bespreek de bijbehorende maandlasten. Op zoek naar de laagste maandlasten met de goedkoopste hypotheek.

Welke hypotheek wordt het?

In de meeste gevallen zijn er nog drie hypotheken mogelijk:

1. Hypotheek met alleen rente

Een kenmerk van een aflossingsvrije hypotheek is dat u de hypotheek niet elke maand betaalt. Dit betekent dat u alleen de hypotheekrente betaalt, niet de aflossing. Het betekent ook dat de maandlasten lager zijn dan bij een traditionele hypotheek waarbij je elke maand betaalt. Natuurlijk bestaat het risico dat je niet genoeg eigen vermogen opbouwt als je geen hypotheek betaalt, maar we zien vaak mensen met een wat lager inkomen om mee te beginnen en kunnen het zich niet veroorloven om veel meer hypotheekrente te betalen. Deze terugverdientijd komt vaak later terug naarmate mensen meer verdienen. Dit betekent dat een hypotheek met rente nog steeds een aantrekkelijke hypotheek is. Als u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit, wordt de hypotheekrente niet afgetrokken.

3. Annuïteitenhypotheek of annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek bestaat al jaren. Het grote voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat uw maandlasten elke maand hetzelfde zijn. Samen met uw adviseur berekent u hoeveel maandlasten u zich kunt veroorloven en bepaalt zo hoe hoog een hypotheek u kunt krijgen. Deze hypotheek is in het begin misschien wat duur omdat je ook aflost, maar daar staat de zekerheid van vaste lasten en het grote voordeel van het uiteindelijk aflossen van de hypotheek tegenover. Deze kenmerken maken dat de oeroude annuïteitenhypotheek momenteel een opleving doormaakt. De Nationale Hypotheek Garantie kan hierbij een belangrijke ondersteuning bieden.

3. Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je de hypotheekrente en los je een deel van de schuld af. Op je dertigste betaal je elk jaar 1/30e van de hypotheek af. Doordat de schuld zo snel wordt afgebouwd, wordt ook de te betalen hypotheekrente verlaagd, waardoor de maandlasten in de loop van de tijd afnemen. Een wat lastige hypothecaire lening voor een beginner omdat de maandlasten in de beginjaren het hoogst zijn en dat zijn meestal de jaren dat een beginner op de woningmarkt niet zo veel verdient.

Spaarhypotheek en beleggingshypotheek

Maar er zijn ook mensen die nog een oude hypotheek hebben, de bekendste zijn

1. Investeringshypotheek

Een beleggingshypotheek is ook een rentedragende hypotheek met bovenstaande kenmerken. Maar met een beleggingshypotheek spaar je ook meteen een bedrag zodat je de hypotheek in pakweg 30 jaar kunt aflossen. Sparen is niet helemaal het juiste woord: je zet je geld in investeringen zonder zeker te zijn van het uiteindelijke bedrag. Later kan blijken dat je veel meer vermogen hebt opgebouwd dan je nodig hebt om de hypotheek af te lossen, maar dit kan tegenvallen. De maandlasten zijn hoger dan bij een conventionele rentedragende hypotheek omdat je ook elke maand geld moet storten om te kunnen beleggen.

2. Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek en gegarandeerde spaarverzekering. Met het spaardeposito dat u uiteindelijk opbouwt, moet u premie betalen om uw hypotheek af te betalen. De maandelijkse lasten bestaan ​​dus uit de hypotheekrente en de te betalen premie. Als u een spaarhypotheek afsluit bij een verzekeraar, dan moet u een overlijdensrisicoverzekering bij de verzekeraar afsluiten voor het geval u tijdens uw leven iets overkomt. Maar u kunt ook kiezen voor een spaarhypotheek bij de bank. Banksparen noemen we dat. Banksparen is qua kosten doorgaans transparanter dan sparen bij een verzekeraar. Dit is overigens niet nodig. Om dit te bepalen kunt u het beste offertes opvragen bij zowel de verzekeraar als de bank.

Voordelen van een lineaire hypotheek

De voordelen van een lineaire hypotheek zijn:

Nadelen van een lineaire hypotheek

De nadelen van een lineaire hypotheek zijn:

Zekerheid en lage maandelijkse hypotheeklasten

Samengevat ziet het plaatje voor het kiezen van veiligheid en lage maandelijkse betalingen er als volgt uit:

Soort hypotheek: Hypotheek zekerheid: Maandelijkse hypotheeklasten:
Aflossingsvrije hypotheek Restschuld kan ontstaan ​​omdat kapitaalaccumulatie niet plaatsvindt U betaalt fiscaal aftrekbare rente, waardoor u de laagste maandlasten heeft.
annuïteitenhypotheek Geen risico. U betaalt een vast bedrag aan rente en hoofdsom.
Dezelfde bruto maandlast.
Belastingvoordelen worden verlaagd
lineaire hypotheek Beperkt risico. U betaalt rente en een vast aflossingsbedrag.
Er is een vast maandelijks aflossingsbedrag.
De maandlasten worden steeds kleiner.
Spaarhypotheek Zekerheid door te sparen om een ​​hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen Gelijke maandelijkse netto kosten.
U betaalt rente en het spaarrekeningbedrag.
Investeringshypotheek Minder vertrouwen en meer risico.
U belegt om uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen.
U betaalt rente en bedrag op de beleggingsrekening.
U bouwt kapitaal op door te investeren.

Lagere hypotheekrente met aflossing of hypotheekgarantie van de overheid

De bank zoekt onderpand en zal vaak bereid zijn een lagere hypotheekrente in rekening te brengen als u dit onderpand verstrekt. Als uw WOZ in waarde is gestegen, staat de hypotheek minder in verhouding tot de woning. Als u extra heeft afgelost, kunt u afwaarderen naar een lagere hypotheekrente. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan is een lagere hypotheekrente mogelijk. Betaal dus niet meer dan nodig is en vraag om korting.

Slot

De laagste hypotheekrente is niet altijd gelijk aan de laagste woonlasten, dit hangt namelijk af van de hypotheek die je kiest. Vraag voldoende offertes aan. Merk op dat de rente voor 1, 2 of 3 jaar vaste rente verschilt van bijvoorbeeld 12 jaar vaste rente. Internet maakt geld lenen relatief eenvoudig. Combineer je favoriete hypotheek met de laagste rente en beperk je maandlasten.

Lees verder