Kredietregistratiebureau, ook wel BKR . genoemd

Het kredietregistratiekantoor staat bekend onder de afkorting BKR, en de meeste consumenten weten dat BKR in Tiel is gevestigd. BKR informeert banken, telecombedrijven en andere kredietverstrekkers over het leen- en aflossingsgedrag van Nederlandse consumenten. Het BKR legt de betalingsverplichtingen van consumenten vast in het Centraal Krediet Informatie Systeem of CKI.

Het doel van het BKR is tweeledig. Dit moet enerzijds voorkomen dat consumenten meer lenen dan ze kunnen terugbetalen en anderzijds helpen het de financiële risico’s van deelnemers (leners) te beperken.

Bij registratie

BKR registreert alle leningen. Er zijn veel verschillende soorten kredieten in Nederland, waaronder hypotheken, schuldenregeling, doorlopend krediet en telecommunicatie.

In de praktijk werken bedrijven in de volgende sectoren met BKR:

Wat is niet bekend in het BKR

BKR registreert geen huurachterstanden, belastingachterstanden, onbetaalde rekeningen etc. Ook de studieschuld wordt niet geregistreerd in het BKR. Dit laatste hoeft voor de kredietverstrekker geen belemmering te zijn, maar het is wel verstandig om dit aan de kredietverstrekker te melden. Hierdoor kan de kredietverstrekker beter inschatten of u in staat bent om aan uw maandelijkse verplichtingen te voldoen.

Hypotheken zijn in principe niet bekend bij BKR, tenzij de betaling voor een periode langer dan 120 dagen heeft plaatsgevonden.

Welke gegevens worden vastgelegd?

CKI heeft de volgende gegevens geregistreerd:

Daarnaast worden noodzakelijke persoonsgegevens vastgelegd, zoals:

Inschrijfvoorwaarden

Gegevens worden alleen geregistreerd als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

Details die zijn vastgelegd

Bij betalingsproblemen wordt informatie aangegeven die met een speciale code in CKI wordt vastgelegd. Alle organisaties die deelnemen aan het BKR zijn verplicht om wanbetalingen te melden. Maar voordat ze het doorgeven, moeten ze de consument waarschuwen dat als ze langer wachten met betalen, hun betalingsachterstand wordt geregistreerd bij het BKR.

Bij een achterstallige ingebrekestelling wordt code A (achterstallig) aangegeven bij de betreffende creditering. Als het later wordt uitgevoerd, verandert de code in H (herstel).

Speciale codes

Naast ‘A’ en ‘H’ zijn er nog vier speciale codes, namelijk:

Wie heeft toegang tot de gegevens

BKR verstrekt informatie over de consument alleen aan gerelateerde organisaties of aan de consument zelf. Daarom hebben andere bedrijven of consumenten geen toegang tot informatie over anderen.

Hoe kan ik mijn gegevens uit het BKR opvragen?

Vroeger kon dit alleen via je bank waar je papierwerk moest invullen, maar nu heeft BKR de mogelijkheid om het ook op de website te doen. Het is relatief eenvoudig, maar veel duurder dan via een bank gaan vanwege de hoge verzendkosten.

Via de bank

U kunt naar uw bank gaan en daar een aanvraag indienen. Bij het indienen van de aanvraag moet u betalen voor de aanvraag, waarna u een papieren aanvraag per post ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het afleveren van de aanvraag (opgemaakt bij de bank).

BKR.nl gebruiken

De consument kan zijn gegevens opvragen via de website van het BKR. Dit is inclusief de kosten voor het opvragen van informatie en het thuisbezorgen van de brief. Als u uw gegevens opvraagt ​​via uw bank, hoeft u geen bezorgkosten te betalen.

Wil je continu toegang tot je BKR-gegevens, dan is er een abonnementsmogelijkheid. Met een standaard abonnement heeft u een jaar lang toegang tot de geregistreerde informatie. Kies je voor een premium abonnement, dan heb je inzage in wie je gegevens opvraagt, maar krijg je ook een melding als er gegevens wijzigen. Kijk voor meer informatie op de website van het BKR.

BKR beschikking

In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, neemt het BKR geen kredietbeslissingen. Het BKR geeft alleen informatie op basis waarvan de kredietverstrekker een beslissing neemt.€