Krediet: veelgestelde vragen

Heeft u vragen over leningen? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over krediet en financiering.

Looptijd: hoe lang moet de lening zijn?

De looptijd van een lening met aflossing in termijnen staat niet vast, maar is aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Meestal is de looptijd van een persoonlijke lening 12 tot 72 maanden.

Als uw financiële situatie het toelaat, is het aan te raden om een ​​kortere looptijd voor de lening te hanteren. In dat geval zijn de maandlasten weliswaar hoger, maar daardoor is de rente meestal lager, dus de totale kosten zijn over het algemeen ook lager. Wel dient u rekening te houden met de extra kosten die de bank in rekening brengt. Ze zijn meestal hoger voor kortlopende kredietovereenkomsten.

Het advies
: Het aflossen van credits mag niet langer duren dan de gebruiksduur van de items die je wilt kopen! Wil je bijvoorbeeld een motor kopen of een autolening afsluiten, dan zijn er speciale leningen met een zeer korte looptijd en gunstige voorwaarden.

Kunt u uw lening vervroegd aflossen of omzetten?

Beide zijn mogelijk! U kunt de leningen niet alleen eerder terugbetalen dan afgesproken, maar ook een goedkopere lening afsluiten bij een andere financiële instelling om de oude lening terug te betalen. Houd er echter rekening mee dat de afsluitprovisie en andere behandelkosten niet aan u worden gerestitueerd.

Over het algemeen kan de bestaande lening worden terugbetaald met een opzegtermijn van drie maanden door het openstaande bedrag te betalen. Banken bieden vaak ook de mogelijkheid om een ​​lening extra af te lossen. In dat geval blijft het maandbedrag gelijk, maar wordt de looptijd verkort.

Is het mogelijk om de rente gedurende de looptijd te wijzigen?

Nee, dit kan niet bij een persoonlijke lening! De rentetarieven die bij het aangaan van een lening zijn afgesproken, gelden voor de gehele looptijd van de lening.

Heb ik een restschuldverzekering nodig voor mijn lening?

Onder bepaalde omstandigheden betaalt de restschuldverzekering de resterende termijnen van de lening voor u af. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ongeval, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van de kredietnemer. Schuldenverzekering beschermt u en uw gezin tegen dergelijke noodsituaties!

Waarom brengen banken kosten in rekening voor het aanvragen van een lening?

Verwerkings- en administratiekosten die in rekening worden gebracht bij het aangaan van een lening worden als verwerkingskosten doorberekend aan de lener. Deze vergoeding is meestal ongeveer twee procent van het geleende bedrag. Vergoedingen worden ofwel opgeteld bij het terug te betalen bedrag, ofwel in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Pas op met kredietinstellingen die geen administratiekosten rekenen! Controleer goed of behandelkosten niet op een andere manier in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van transactiekosten voor het gebruik van de rekening.

Het advies
: Als de looptijd van de lening relatief kort is, zijn de maandelijkse termijnen duurder omdat de verwerkingskosten gespreid moeten worden over kleinere maanden. Als bij het vergelijken van leningen de rente hetzelfde is, kies dan voor een bank die de kosten proportioneel vergoedt bij vervroegde aflossing van de lening.

Wat is het verschil tussen nominale rente en effectieve rente?

Nominale rente wordt gebruikt om de rente te berekenen die een lener aan een geldschieter moet betalen. Dit verwijst naar de rente op de lening. De nominale rente blijft geldig voor de gehele looptijd van de lening, deze verandert niet.

Anderzijds is de effectieve rente gedurende de looptijd van de lening afhankelijk van bepaalde prijsbepalende factoren. Waaronder:

In de berekeningen worden al deze factoren gespreid over de opgegeven rentevaste periode. Dit levert de effectieve rentevoet op, die ook als theoretische vergelijkingsvariabele fungeert, aangezien deze de totale kosten van de lening per jaar (percentage) vertegenwoordigt!

Sterker nog, alleen met behulp van deze effectieve rente kunt u leningaanbiedingen met dezelfde rentevaste periode vergelijken. Alle prijsbepalende factoren, behalve de nominale rente, moeten gelijk zijn. Helaas vermelden banken niet altijd bovenstaande rekenfactoren. Een dergelijke prijsvergelijking is daarom niet altijd mogelijk.

Er zijn ook kosten die niet in de effectieve rente zijn inbegrepen. Het is daarom aan te raden vooraf goed na te gaan of er andere kredietkosten in rekening mogen worden gebracht!

Wat wordt er van u als kredietnemer gevraagd?

De verwachting is dat de lener de leningstermijnen zonder problemen kan betalen! Om dit te berekenen, neemt u uw maandinkomen, trekt u uw maandelijkse uitgaven af ​​en kijkt u wat er over is.

Hoeveel kost een persoonlijke lening?

Leningen op afbetaling vereisen dat u rente en administratiekosten betaalt. Bij maandelijkse betalingen wordt het volgende niet in rekening gebracht:

Volgens de wet moeten kredietinstellingen een kostenlijst opnemen in een schriftelijke kredietovereenkomst. Dit geldt ook voor het specificeren van de effectieve rente op jaarbasis.

Wie of wat is BKR?

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie, de centrale database van banken en financiële dienstverleners, waar alle kredietgegevens voor leningen aan particulieren met een minimale looptijd van 3 maanden worden geregistreerd. Het BKR is in principe bedoeld om banken en andere kredietverstrekkers te beschermen tegen fraudeurs.

Met BKR kun je een negatief cijfer krijgen als je bijvoorbeeld leningstermijnen niet of niet op tijd terugbetaalt. Over het algemeen zullen banken u geen lening meer verstrekken als u een negatieve BKR-lijst heeft.€