Krediet van de bank: altijd twee partijen

Per lening vertrouwt de bank deels op vertrouwen en deels op berekeningen: wat was het betalingsgedrag in het verleden en kan de lening in de toekomst worden afgelost?

Hoe de bank de solvabiliteit van kredietnemers beoordeelt

De bank beoordeelt de solvabiliteit van de kredietnemer altijd van twee kanten:

Op basis van deze twee feiten kun je als bank al een ruwe schatting maken van de kans dat het geld uit de lening wordt terugbetaald.

BKR toetst een typisch fenomeen van deze tijd

In de Middeleeuwen, toen gilden vaak regionaal opereerden, waren er geen kredietbeoordelaars en geen BKR-toetsing. De economie en handel bleven beheersbaar, evenals het bijbehorende kredietrisico. Handelaren kenden elkaar persoonlijk en informeerden elkaar als men zijn schuld niet of pas na meerdere aanmaningen in termijnen kon betalen.

Het effect van eerdere ervaring op kredietwaardigheid

Met de ontwikkeling van het moderne bankieren is er op een gestructureerde manier iets ontstaan ​​dat lijkt op peer-to-peer-informatie. BKR verzamelt negatieve en positieve ervaringen van onder meer banken en kredietverstrekkers:

Dit alles zorgt voor een goede risico-inschatting en schept eerlijke voorwaarden voor iedereen. Want als je altijd probleemloos terugbetaalt, heb je ook nog eens kans op een betere, lagere rente. Daarom wordt bij het bepalen van de solvabiliteit (kredietwaardigheid) van de kredietnemer altijd rekening gehouden met ervaringen uit het verleden.

Het besteedbaar inkomen is ook belangrijk

Ook de solvabiliteit van de kredietnemer is van groot belang, met andere woorden de prognose van zijn solvabiliteit. Daarom wordt een leningaanvraag van enig belang pas in behandeling genomen na overlegging van een loonstrook of loonstrook.

Een belangrijke factor daarbij is het bedrag dat u maandelijks vrij kunt besteden. Essentiële uitgaven zoals huisvesting, eten, reis- en levensonderhoud worden in mindering gebracht op het nettosalaris of het netto-inkomen. Hierdoor blijft er maandelijks een saldo over voor toekomstige uitgaven of terugbetalingen van leningen.

Langere bedrijfstijd

Als we een nieuwe lening aangaan bij de bank, dan is het maandbedrag bij voorkeur lager dan deze waarde. Het kan al zo zijn dat de bank bij het aanvragen van een lening een langere looptijd biedt, zodat aflossen voor u makkelijker en zonder andere beperkingen mogelijk is.

Vooral in een lokaal bankfiliaal wordt de beslissing over kredietaanvragen genomen door de transactiebankconsulent en een naaste medewerker of zelfs de filiaalmanager. De resultaten en/of schattingen die zijn verkregen met behulp van de beschikbare rekenhulpmiddelen, vormen slechts een deel van de puzzel voor kredietbeslissingen. Want uiteindelijk hangt deze beslissing naast feiten en cijfers ook af van de beoogde besteding van het geld.

Lening afgewezen, wat nu?

Maar wat te doen als je een negatieve BKR-rating hebt en je krijgt geen lening van de bank of van vrienden of kennissen? Mocht je tijdelijk geen geld meer hebben voor een paar dagen, dan zijn er drie alternatieven: