Krediet overmaken of verlengen

De kwestie van “overdracht of verlenging van krediet” doet zich meestal voor wanneer de looptijd van de vaste rentevoet van de lening afloopt. Een verlengingsvoorstel van uw huidige bank lijkt op het eerste gezicht misschien gunstig omdat de huidige rente erg laag is. Maar als je dit voorstel niet meteen accepteert en eerst op zoek gaat naar betere alternatieven, kun je duizenden euro’s besparen.

Een lening verlengen of overdragen

Een verlenging van een lening kan over het algemeen worden gezien als het aangaan van nieuwe schulden om bestaande uitstaande schulden af ​​te lossen. Meestal ontvangt de kredietnemer kort voor het einde van de kredietovereenkomst een nieuw aanbod van zijn bank. Op dat moment kunt u als kredietnemer misschien ook overwegen om van bank te veranderen, bijvoorbeeld omdat een concurrent betere voorwaarden biedt. Dit proces kan ook worden beschreven met de term overdracht.

In de praktijk wordt de term herfinanciering ook gebruikt voor schuldsanering, wat dan wordt gezien als de enige uitweg uit de schuldenval. In deze context is herfinanciering echter bedoeld als een vorm van kredietoptimalisatie.

Wanneer is een verlenging of overplaatsing aangewezen?

Kredietverlengingen zie je vooral bij kredietovereenkomsten met grotere bedragen en lange looptijden. Als je bijvoorbeeld een hypotheek nodig hebt voor het bouwen of kopen van een huis, spreek je met de hypotheekverstrekker meestal een rentevaste termijn af die korter is dan de totale looptijd.

Kort voordat de vaste rente afloopt, moeten leenvoorwaarden zoals rente, looptijd, maandlasten en boetevrij aflossingsbedrag worden onderhandeld. Door te kiezen voor een korte rentevaste periode van minder dan tien jaar, kunt u tijdens de looptijd van de overeenkomst sneller herfinancieren en de kredietovereenkomst vaker optimaliseren.

Aan het einde van de rentevaste periode uw hypotheek verlengen

Wie heeft een hypotheek, welke?
vaste rente periode
verloopt, krijgen ruim van tevoren een verlengingsvoorstel van hun bank. Veel banken bieden momenteel een fors lager maandbedrag aan voor de volgende rentevaste periode. Klanten moeten echter niet zomaar het aanbod van de bank accepteren, maar onderhandelen of op zoek gaan naar betere aanbiedingen wanneer de rentevaste periode afloopt.

Zorgen voor lage hypotheekrentes voor een toekomstig verlengingsvoorstel

Hypotheekhouders van wie de rentevaste periode op het punt staat af te lopen, kunnen de bank vragen of ze de huidige lage hypotheekrente al kunnen vastzetten voor de volgende rentevaste periode. Een dergelijke toekomstige koers, die in de buurlanden regelmatig wordt afgesproken, maakt het mogelijk. Banken beschikken doorgaans over voldoende instrumenten om dit renterisico af te dekken.

Het is handig om aan het einde van de looptijd hypotheekrentes te vergelijken

Het einde van de rentevaste periode kan daarom een ​​goed moment zijn om het aanbod van uw bank te vergelijken met de voorwaarden van andere dienstverleners. U bent op dat moment immers meestal geen boeterente verschuldigd, dus het oversluiten van uw hypotheek kan voordelig zijn. En zeker als uw woning in waarde is gestegen, kunt u wellicht een goedkopere hypotheek krijgen bij een andere hypotheekverstrekker.

Verandering van bank: overschrijving

Het verlengen van uw hypotheek kan lonend zijn om van bank te veranderen. Een zorgvuldige prijsvergelijking kan u duizenden dollars besparen. Hoewel de meeste banken de verlaagde krediettarieven van de Europese Centrale Bank niet of nauwelijks toepassen op gewone consumptieve leningen, is de situatie bij hypotheken totaal anders. Lagekostenaanbieders hadden al 3 tot op de komma met een rentevaste periode van vijf jaar. En zelfs vaste tarieven voor een periode van meer dan 20 jaar hebben sinds kort aanbieders met een rendement van iets meer dan 5%.

Profiteer van historisch lage hypotheekrentes

De
lage hypotheekrente
niet alleen zij die op het punt staan ​​een nieuwe woning te kopen zijn op dit moment gelukkig. Ook de ruim 200.000 consumenten van wie het bestaande krediet dit jaar afloopt en die op zoek zijn naar een nieuwe goede financiering of willen herfinancieren, kunnen opgelucht ademhalen. Want wie tien jaar geleden een lening aanging, betaalde iets meer dan 7%, beduidend meer dan nu. Maar dit gegeven mag u niet verleiden om zomaar het aanbod van een thuisbank aan te nemen. In sommige gevallen kan zo’n fout veel geld kosten.

Een favoriete truc van sommige banken

Sommige banken sturen hun klanten enkele weken voordat de hypotheek afloopt een nieuw rentevoorstel. Maar zelfs vier weken is vaak te kort om een ​​goedkoper alternatief te vinden. Want een nieuwe bank moet natuurlijk voldoende inzicht krijgen in de financiële status en kredietwaardigheid van potentiële klanten en zich ook een goed beeld kunnen vormen van het vastgoed om een ​​verantwoord bod te kunnen doen. Markeer daarom de einddatum van de rentevaste periode in uw agenda en vraag uw huidige bank minimaal 3 maanden voor het einde van de looptijd om een ​​bindend verlengingsvoorstel.

Hoe hoger de hypotheek, hoe sneller de hypotheek oversluiten loont

Wie zijn huidige bank op een goed aanbod van een concurrerende aanbieder attendeert, krijgt vaak te horen dat de meerprijs dat rentevoordeel “opeet”. Maar dit is meestal niet waar. Vanwege de bijbehorende kosten
de hypotheek overdragen
de voordelen van een lage rente zijn vaak te verwaarlozen. Als de resterende schuld bijvoorbeeld 100.000 euro is, kun je met het voordeel van 0,5 procentpunt in een hypotheekcontract voor 10 jaar maar liefst 5.000 euro sparen.€