Krediet in vreemde valuta, de voordelen en risico’s ervan

Het afsluiten van een lening in vreemde valuta kan gunstigere voorwaarden opleveren. Een lening in vreemde valuta kan goedkoper zijn dan een lening in euro als de rente in landen buiten de EU lager is. Leningen in Zwitserse franken of Japanse yen waren bijvoorbeeld erg populair omdat de rente in de respectievelijke landen lange tijd onder het niveau van het eurogebied lag.

Hoe werkt een lening in vreemde valuta?

Stel dat de familie Smith 100.000 euro wil lenen om een ​​huis te bouwen en besluit een lening af te sluiten in Amerikaanse dollars. Zo wordt tegen de veronderstelde wisselkoers van USD 1,30 per euro een kredietbedrag van USD 130.000 opgenomen. Rente en aflossing van leningen worden berekend in vreemde valuta. Als de wisselkoers stijgt (bijvoorbeeld naar $1,40 per euro), wordt de lening goedkoper, terwijl als de koers daalt, het duurder wordt voor de kredietnemer.

Optimaal profiteren van rentespreads en valutaschommelingen

Om deze reden heeft het zogenaamde “switchen” (heen en weer schakelen tussen vreemde valuta en de euro) zich op een gegeven moment gemanifesteerd. Dit kan betekenen dat een lening in vreemde valuta in de loop van de tijd een lening in meerdere valuta wordt (yen, euro, Zwitserse frank, dollar) omdat het probeert het beste te halen uit internationale wisselkoers- en renteschommelingen.

Krediet in vreemde valuta ook valutaspeculatie

Kredietverlening in vreemde valuta heeft in het Duitstalige gebied (Duitsland, Oostenrijk) bijzonder brede erkenning gekregen. Op een gegeven moment waren ongeveer 25% van alle Duitse woningkredieten leningen in vreemde valuta. En het was niet ongebruikelijk dat een dergelijke financiering in vreemde valuta meerdere keren van valuta wisselde. Er moet echter worden benadrukt dat het afsluiten van een lening in vreemde valuta ook een manier is
valuta speculatie
zodat na het aangaan van een dergelijke lening ook de valutamarkten nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Het is niet duidelijk waarom leningen in een andere valuta dan de euro in andere landen minder worden afgetrokken. Feit is dat een lening in vreemde valuta de nodige kennis en actieve betrokkenheid van de kredietnemer vereist. Om deze reden wordt een lening in vreemde valuta vaak als minder geschikt beschouwd voor een particuliere kredietnemer.

Hoe is een lening in vreemde valuta gedekt?

Het afdekken van het risico van vreemde valuta wordt gedaan met behulp van krediet met hefboomwerking
levensverzekering
of deelname aan een
beleggingsfonds
. Naast het risico van wisselkoersen en rentetarieven, creëert het ook een extra risico, namelijk dat het fonds aan het einde van de looptijd van de lening in vreemde valuta niet het verwachte rendement heeft opgeleverd en dus niet kan aflossen.

Bijkomende kosten en fiscale aspecten

Naast bovengenoemde risico’s brengt kredietverlening in vreemde valuta ook extra kosten met zich mee ten opzichte van een normale lening in euro. Deze extra kosten kunnen administratiekosten, verrekeningskosten, onderhoudskosten voor rekeningen in vreemde valuta, enzovoort zijn. Daarnaast mogen fiscale aspecten zoals belastingen op inkomsten uit valutaspeculatie niet worden vergeten.

Voordelen van een lening in vreemde valuta

Nadelen van krediet in vreemde valuta