Krampvrije voet beschreven in acht vragen en antwoorden

Het onbezwaarde tarief is het minimumbedrag dat de debiteur moet houden als beslag wordt gelegd op bijvoorbeeld zijn salaris of ander inkomen. De mate van gehechtheidsloosheid hangt af van verschillende variabelen, zoals leeftijd, burgerlijke staat en inkomen. Het basisbedrag van het niet-gehechtheidspercentage is 90% van de geldende medezeggenschapsnorm (voorheen de bijstandsnorm) die op de situatie van toepassing is. Deze standaard kan variëren en wordt jaarlijks herzien in januari en juli.

Wat is een been zonder krampen?

Kort gezegd, een niet-retentierecht is het bedrag dat iemand over heeft nadat een schuldeiser beslag heeft gelegd op zijn inkomsten. Het basisvrijdomspercentage houdt in dat iemand met een inkomen ongeveer 90% van de geldende wettelijke premienorm (voorheen de bijstandsnorm) moet aanhouden.

Wat is de geldende medezeggenschapsrechtelijke norm?

Verschillende doelgroepen hebben verschillende minimuminkomensnormen. Deze normen worden twee keer per jaar herzien (januari en juli). In de praktijk betekent deze herziening vaak een verhoging van de norm. Er zijn een aantal basisnormen in het medezeggenschapsrecht. Het niveau van deze normen is afhankelijk van leeftijd en leefsituatie. Er is een standaard:

Is de accessoire-voetafdruk altijd precies 90% van de geldende norm?

Verschillende dingen kunnen het aanvalsvrije percentage verhogen of verlagen. De voet zonder sluitingen wordt vergroot door:

Krampvrije voet wordt verminderd met
ander inkomen
. Het niet (bewust) vrijgeven van informatie die relevant kan zijn voor het berekenen van het niet-hechtpercentage kan er ook voor zorgen dat het niet-hechtpercentage daalt, of zelfs halveert als de informatie naar buiten komt.

Geldt het vervaltarief voor alle soorten inkomsten?

Niet alle inkomsten zijn vrijgesteld van confiscatie. Arrestatievrije tarieven gelden niet voor inkomsten uit bijvoorbeeld freelance werk of huur- en zorgtoeslag. Hierdoor kan een schuldeiser het loon garneren voor het volledige bedrag dat iemand verdient met freelancen.

Voor meerdere inkomens geldt het geen-aanhoudingstarief. Het gaat over:

Kan ik gewoon loon garneren?

Om je loon te betalen, heb je een ‘executiebevel’ nodig: een gerechtelijk bevel waarin staat dat de schuldeiser je iets te goeds schuldig is. Zonder dit vonnis kan de deurwaarder geen beslag leggen op uw loon.

Kan ik mijn eigen salaris betalen?

Salarissen worden betaald door de gerechtsdeurwaarder. Hiervoor heeft hij een uitspraak van een rechter nodig. Sommige organisaties, zoals de Belastingdienst, hebben een eigen deurwaarder. Zodat ze zichzelf kunnen grijpen. In alle andere gevallen moeten de inkomsten altijd via een deurwaarder zeker gesteld worden.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Als het op payroll aankomt, heeft een gerechtsdeurwaarder verschillende taken te vervullen. In ieder geval moet hij de voet berekenen zonder bevestigingsmiddelen. Daarnaast heeft hij:

middelen
is niets anders dan de overdracht van het vonnis aan de betrokkene, bijvoorbeeld de persoon op wiens inkomen beslag wordt gelegd (de aangehouden persoon) of de bank waar het salaris van de aangehouden persoon wordt gestort (het is de derde aangehouden ) .

Wat te doen als de accessoirevoet verkeerd is berekend?

Als blijkt dat de onbezwaarde grondslag te hoog of te laag is gesteld, kunt u een verzoek indienen bij de gerechtsdeurwaarder om de onbezwaarde grondslag aan te passen. Als blijkt dat het tarief zonder bijlagen te laag is ingesteld, wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd. U vindt er onder andere voorbeelden van brieven voor een gerechtsdeurwaardersverzoek om de footprint aan te passen zonder bijlagen.€