Koopovereenkomst: beslissende voorwaarden

Als u een huis wilt kopen en deze heeft bekeken, gaat u een voorkoopovereenkomst aan. De vooraankoopovereenkomst is bindend. Het ondertekenen van de koopovereenkomst betekent dat u zich aan de koop en de voorwaarden verbindt. Beëindiging van deze tijdelijke koopovereenkomst leidt tot betaling van een boete. Lees daarom de voorwaarden goed door voordat u het koopcontract ondertekent! De bepalende voorwaarden sluiten het financiële risico uit en zorgen voor het veilig afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Een voorlopige koopovereenkomst houdt alleen in dat er nog een koopovereenkomst moet worden opgesteld, maar is wel bindend. Wanneer je een contract wilt
oplossen
een boete van circa 10% van de koopprijs van de woning moet worden betaald. Dit is intens en beïnvloedt de volgende aankoop van een huis. Als de verkoper zijn huis tegen een lagere prijs moet verkopen omdat de koper zich terugtrekt, kan de verkoper zelfs de schade verhalen op de koper (die de aankoop heeft afgezien). Een veilige aankoop van een andere woning zonder financieel risico is mogelijk door de op te lossen voorwaarden.

Let bij een inspectie goed op verborgen gebreken binnen en buiten. Als koper van een huis heb je de verantwoordelijkheid om je onderzoek te doen. Hoewel de verkoper een informatieplicht heeft over verborgen gebreken, heb je als huizenkoper toch pech als je een woning koopt met verborgen gebreken. Want mocht u de gebreken tijdens de keuring zien, dan moet u de reparatiekosten zelf betalen. Voordat u het huis waarin u geïnteresseerd bent koopt, maakt u een huisinspectierapport op. Tijdens de controle van de aankoop worden (verborgen) gebreken geconstateerd.

Doorslaggevende voorwaarden

gebreken

Dan heeft u in uw koopovereenkomst een verhandelbare clausule over woninggebreken. In het koopcontract geeft u aan dat als de reparatiekosten boven een bepaald bedrag komen, u de koop weigert zonder financiële consequenties.

Kopen wanneer het oude huis te koop staat

Tijdens de financiële crisis en de stagnatie van de woningmarkt is natuurlijk een belangrijke beslissende voorwaarde: kopen als het oude huis is verkocht. Dit elimineert veel financiële problemen, zoals dubbele maandelijkse betalingen. Door deze bepalende voorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen, koopt u op een veilige manier zonder enig risico.

Hypotheekfinanciering

Ook voorkom je financiële problemen door in het contract op te nemen dat het contract kan worden opgezegd als je niet de juiste financiering vindt. Het niet vinden van de juiste financiering voor uw nieuwe woning is mogelijk als uw hypotheekaanvraag wordt afgewezen. Bij deze voorwaarde moet u ook het bedrag aangeven waarvoor u de hypotheek afsluit, de bruto jaarlasten en de maximale rente.

Huisvestingsvergunning

Ook het niet verkrijgen van een huisvestingsvergunning moet in de koopovereenkomst worden opgenomen.

Tijd voor bezinning

Aangezien uit onderzoek blijkt dat mensen vaak spijt hebben van het kopen van een woning (na ondertekening van het contract), is het handig om in het contract een clausule op te nemen dat u na ondertekening van het voorlopig contract enkele dagen bedenktijd heeft. Tijdens deze bedenktijd (bijvoorbeeld drie dagen) kunt u uw aankoop nog annuleren zonder de gebruikelijke boete van circa 10% van de aankoopprijs te betalen. De huizenkoper schakelt een notaris in bij het sluiten van het koopcontract.€