Aanbevolen Nieuws
Koopkrachtgroei in 2021 (Prinsjesdag 2020)

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2020, worden de nieuwe begrotingen (Miljoennota 2021) en belastingplannen van het kabinet bekend gemaakt. Ook wordt bekend gemaakt wat er gaat veranderen qua belastingen en wat je koopkracht in 2021 zal zijn. In 2021 stijgt de gemiddelde koopkracht in Nederland, maar niemand heeft een gemiddeld huishouden en niemand woont in een gemiddelde gemeente. Daarnaast gaan ook de gemeentelijke belastingen en pensioenpremies omhoog. Wat blijft er over van uw extra koopkracht in 2021?

Meer koopkracht in 2021

Prinsjesdag 2020 en Regeerakkoord 2021

Op Prinsjesdag 2020 presenteert minister-president Rutte de nieuwste kabinetsbegrotingen en belastingplannen Rutte 3. En het is bijzonder omdat deze laatste begrotingen zijn opgesteld in een tijd dat de corona woedt en Nederland waarschijnlijk afstevent op het (diepe). ) economische crisis. Daarnaast zijn er in 2021 nieuwe landelijke verkiezingen en daarom wordt er in 2021 ook een nieuw regeerakkoord met nieuwe begrotingsafspraken en nieuwe belastingplannen opgesteld.

Koopkracht in 2021

Ook Prinsjesdag maakt bekend wat er in 2021 met je koopkracht gaat gebeuren, maar onzekerheid over het coronavirus, economische onzekerheden en het nieuwe regeerakkoord in 2021 maken het erg onzeker of de op Prinsjesdag gepresenteerde koopkrachtcijfers waar zullen blijken te zijn. Daarnaast ziet u gemiddelde koopkrachtcijfers en gemiddelde koopkrachtcijfers, maar uw huishouden kan bepaalde opties meer of minder gebruiken dan de gemiddelde Nederlander en daardoor is de koopkracht totaal anders dan wat als gemiddelde wordt berekend. Koopkrachtberekeningen kloppen zelden. Dit zijn de geschatte aantallen voor Prinsjesdag 2020.

Koopkracht 2021, begrotingsdag 2020:

Gemiddeld verbeteren Nederlanders in 2021 met 0,8%. Met name modale inkomens en werkenden profiteren van deze extra koopkracht. Mensen met een uitkering, maar ook gepensioneerden, zullen geassocieerd worden met minder koopkrachtgroei. Extra koopkracht is mogelijk door een iets lager belastingtarief in de eerste schijf te hanteren en door de algemene heffingskorting en de heffingskorting voor werknemers te verhogen. Gezinnen met kinderen kunnen nog meer profiteren. Zonder de corona-uitbraak in 2020 zou de koopkrachtstijging veel groter zijn. Het hoogste inkomen verdient minder koopkracht dan het middeninkomen.

Goede koopkrachtindicatoren voor 2021

Redelijk goede koopkrachtindicatoren, zeker tijdens de corona. Maar het is ook eerlijk om te zeggen dat in 2020 niemand weet of de corona in 2021 doorgaat en of de economische crisis in 2021 diep zal zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de gevolgen van de crisis voor elk huishouden anders zullen zijn. Het grootste koopkrachtverlies treedt immers op wanneer iemand zijn baan verliest en werkloos wordt. Gepensioneerden lopen het risico dat hun pensioen in 2021 wordt verlaagd, dit effect wordt niet meegenomen in de koopkrachtindicatoren, omdat het tot eind 2020 niet mogelijk is om de dekkingsgraden van verschillende pensioenfondsen te bepalen.

Lokale lasten en pensioenpremies stijgen

Veel gemeenten en andere overheden hebben mede door de corona grote uitgaven moeten doen en komen in 2021 zonder geld te zitten. De gemeente moet echter elk jaar een begroting in evenwicht presenteren, waardoor de lokale belastingen in veel gemeenten naar verwachting zullen stijgen. Zo leiden stijgende huizenprijzen in 2020 tot hogere belastingen (onroerende voorheffing) in 2021 en zullen bewoners meer moeten betalen voor meerdere lokale voorzieningen. Dan is het natuurlijk mooi dat de koopkracht in 2021 stijgt, maar de kans is ook groot dat deze extra koopkracht ook snel op is. Daarnaast wordt van werknemers verwacht dat zij hun pensioenpremies verhogen om het tekort aan pensioensparen aan te pakken.

Onzekerheden zijn geweldig

Er zijn veel onzekerheden, economisch en medisch (lees corona). Het is niet voor niets dat het kabinet hier veel nadruk op legt.

Lees verder