Koop een klein pensioen

Het pensioenfonds kan zelfstandig een klein pensioen uitkeren. De reden hiervoor is vaak dat de administratieve rompslomp niet meer in verhouding staat tot het uit te keren pensioen. Het wordt voor een pensioenuitvoerder te duur om uw kleine pensioen te beheren. Wat zijn uw rechten? Wat betekent dit voor u en wat zijn de overdrachtsvoorwaarden? De wettelijke overschrijvingslimiet is 467,89 euro in 2018, 474,11 euro in 2019 en 484,09 euro in 2020 en 2021. Over het overdrachtsbedrag betaalt u inkomstenbelasting. Noteer de datum waarop u AOW krijgt. Vanaf 2018 wordt consolidatie van kleine pensioenen bevorderd in plaats van afkoop. Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders er ook voor kiezen om uw pensioen mee te nemen naar de nieuwe kostwinner en hoeven pensioenen tot € 2 per jaar niet meer uitbetaald te worden. Ze lopen af ​​in 2019 en 2020.

Wat is een pensioenovertreding?

Wie van werkgever verandert, krijgt straks te maken met een pensioenonderbreking en een pensioengat als de nieuwe werkgever wordt gekoppeld aan een ander pensioenfonds. Op papier heb je wettelijk het recht om je pensioen mee te nemen naar het nieuwe pensioenfonds, maar bij een klein pensioen is dat vaak niet het geval. Een klein pensioen is meestal een bijna vergeten pensioen dat al na een paar jaar bij een werkgever is opgebouwd. Maar dit heeft negatieve gevolgen voor de pensioenuitvoerder omdat de uitvoeringskosten blijven bestaan.

Pensioenrecht

Volgens de Pensioenwet mag de pensioenuitvoerder sinds 2007 een klein pensioen wijzigen. Het kleine pensioen in 2019 is maximaal 474,11 euro per jaar. De wettelijke overschrijvingslimiet in 2020 is 484.091 euro. Deze overdracht is mogelijk met of zonder uw toestemming. Maar als de deelname aan het pensioenfonds is beëindigd vóór 2007, dat is de datum van inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet, en de gewezen deelnemer bezwaar maakt tegen de wijziging, is het betreffende pensioenfonds verplicht dit bezwaar te respecteren en mag het de pensioen overdragen.

Met uw toestemming een klein pensioen kopen

Uw toestemming is nodig als de uitkering van het ouderdomspensioen al is ingegaan en de pensioenuitkering in het begin boven de minimale afkoopgrens lag, maar na twee jaar nog onder de afkoopgrens ligt. Bijvoorbeeld omdat het pensioen niet wordt geïndexeerd en het minimum afkoopbedrag wel.

Een klein pensioen kopen zonder toestemming

Maar overgave kan ook gebeuren zonder uw toestemming. De pensioenuitvoerder vindt dan bijvoorbeeld de administratieve last te groot. De pensioengerechtigde moet regelmatig geïnformeerd en uitbetaald worden voor een paar honderd euro pensioen per jaar. Soms tientallen jaren.

Wat zijn de voorwaarden voor het wijzigen van het klein pensioen waar u recht op heeft?

In de pensioenovereenkomst kan afkoop van pensioen worden beperkt of uitgesloten. Ook kan het zijn dat de gewezen deelnemer binnen twee jaar na beëindiging van de deelname een procedure van waardeoverdracht heeft gestart, waardoor terugkeer wordt voorkomen. Zo niet, dan heeft een overdracht zonder uw toestemming drie vereisten:

Aan de belastingdienst en de belasting betalen voor de afkoopsom

Met afkoop van het kleine pensioen slaat u niet alleen een gat in uw totale pensioensparen, maar moet u ook belasting betalen over het afkoopbedrag. Hoeveel hangt af van uw inkomen, maar gemiddeld gaat 40 procent al snel naar de Belastingdienst.

Afkoop pensioen en u wordt 65

In veel gevallen wordt de wijziging van het kleine pensioen uitgekeerd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Dit betekent extra inkomen, maar heeft sinds 1 december 2014 geen invloed op de AOW-partneruitkering. Onderhandel altijd over de mogelijkheid om pas te betalen als u recht heeft op AOW, dus een paar maanden later (66 jaar en vier maanden in 2019 en 2020), want dan zijn de belastingtarieven tussen haakjes één en twee lager.

Aflossing van een klein pensioen

Door de lage rente ontstaan ​​niet alleen gaten in het pensioen, maar zullen pensioenfondsen ook meer op de kosten letten. Neemt u geen klein pensioen mee als u naar een andere werkgever verhuist, dan is de kans groot dat de pensioenuitvoerder uw pensioen wil wijzigen. En of je genoeg krijgt en blij bent met het netto bedrag is nog maar de vraag. Controleer altijd of u extra wilt sparen voor uw pensioen en waar u dat het beste kunt doen. Pensioen voor 1 januari 2020 woon-werkverkeer of overdragen kan voordelig zijn.

Lees verder