Koop een huis? Opmerking: “onder voorbehoud van financiering”

Een hypotheek kan alleen worden verstrekt als de bank weet waar de financiering moet worden verstrekt. Na ondertekening van de koopovereenkomst moet de hypotheek nog geregeld worden. Een huis wordt vaak met financiering gekocht, maar wees voorzichtig.

Reserveringen zijn vaak opgenomen in het verkoopcontract. Dit zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de aankoop definitief te maken. Veel voorkomende disclaimers hebben betrekking op het opstellen van een bouwkundige keuring of de verkoop van de woning van de koper. Zelfs als de verkoper nog verbeteringen moet aanbrengen, kan dit als oplosbare voorwaarde worden opgenomen. De voorwaarde die het vaakst wordt opgenomen, is de voorwaarde voor het ontvangen van een hypothecaire lening.

Koop onder voorbehoud

De meeste koopovereenkomsten bevatten ten minste één clausule bij het kopen van een woning. Het is belangrijk om de voorwaarden goed vast te leggen. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de data die in het contract zijn vermeld. Partijen kunnen gehouden worden aan de gegevens. Kunt u niet voor de afgesproken datum aan de voorwaarde voldoen? In dat geval dient u de contractant tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen. Zodra de datum is verstreken, zullen er koop- en verkoopdefinities zijn.

Kunt u de financiering op tijd rond krijgen?

Tot 2011 was het gebruikelijk om voor de voorwaarde “financierbaar” een termijn van vier weken te stellen. In 2011 zijn de acceptatienormen van de banken veel strenger geworden, waardoor de uitvoeringstermijn van één hypotheek ook langer is. Over het algemeen is een maand niet voldoende om de definitieve goedkeuring van de bank te krijgen. Het is verstandiger om de deadline minimaal twee weken langer te stellen.

Zodra blijkt dat de deadline niet gehaald gaat worden dient direct contact opgenomen te worden met de verkopende makelaar. Partijen moeten een nieuwe datum overeenkomen en vastleggen in een nieuw contract. Het moet schriftelijk zijn om verwarring over de datum te voorkomen.

De verkoper wil de datum niet vervroegen

De verkoper heeft zich ook gericht op de in het contract genoemde datum. Wat als de verkopende partij de datum niet wil verschuiven? Als koper is het verstandig om de financieringsvoorwaarde aan te houden totdat de financiering volledig rond is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de verkoop worden ontbonden. Vooralsnog kan niet worden gerechtvaardigd dat financiering niet kan worden verkregen, maar kan de vereffening plaatsvinden conform deze bepaling.

Een huis kopen met schulden al op zak

Nationale Nederlanden introduceerde eind 2013 de mogelijkheid om een ​​hypotheekverplichting af te geven alvorens een huis te kopen. In dit geval heeft de bank al aangegeven bereid te zijn een hypotheek te verstrekken. Er zijn vooraf al inspecties uitgevoerd en de bank ziet geen bezwaren tegen het verstrekken van een hypotheek tot een bepaald bedrag. Bij het kopen van een woning is het echter verstandig om een ​​“financierbare” clausule op te nemen in de koopovereenkomst. Financiering kan bijvoorbeeld nog mis gaan op basis van onderpand. De bank controleert dit voordat de hypotheek wordt verstrekt.€