Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KIFID

Klagen over een verzekeraar of een bank? Wat doet het KIFID voor u met uw klacht? In ons land zijn er verschillende instanties waar u met uw financiële klachten terecht kunt. Je moet vaak zoeken voordat je weet waar je moet zijn. Er is nu één loket, het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. KiFid richtte organisaties op zoals de Consumentenbond en brancheverenigingen voor financiële dienstverlening.

Klachteninstituut KIFID

U kunt een klacht over een financieel product of financiële dienstverlener indienen bij één instantie, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. KifiD heeft maar liefst twaalf oprichters, waaronder:

Eén financieel loket voor uw klacht en klachten

U heeft nu dus één financieel loket voor uw klachten. Enkele bekende klachteninstanties die zijn opgenomen in het KifiD zijn:

De oprichting van KiFiD komt tegemoet aan een belangrijke wens van consumenten, politiek en overheid om klachteninstanties te verenigen. Tot voor kort was het een warboel van consumenteninstituten, maar daar moet een einde aan komen bij KifiD. Kifid wordt ondersteund door het ministerie van Financiën.

Bindtip Kifid?

Iedere bank, verzekeraar, pensioeninstelling en adviseur is verplicht lid te worden van Kifid. Uitgangspunt is dat recht wordt gedaan door een bindend advies van het KifiD. De wetgever biedt de mogelijkheid om af te wijken van de bindende consultatieprocedure. Zo kan een bij het KifiD aangesloten dienstverlener ervoor kiezen zich niet aan een bindend advies te binden. Degenen die toezeggen gaan akkoord met de gevolgen van de uitspraak. Degenen die zich niet binden, kiezen ervoor om naar de rechter te stappen. U kunt alleen contact opnemen met KifiD als de dienstverlener lid is van KifiD. Het is daarom nuttig om dit vooraf te controleren, evenals om te controleren of de dienstverlener zich aan het bindend advies houdt.

De KifiD-methode in drie stappen

U kunt niet rechtstreeks naar het KifiD gaan. Zoals aangegeven moet de serviceprovider zijn aangesloten. Daarnaast geldt de volgende procedure:

Stap 1

Geef eerst de financiële dienstverlener de kans om de klacht zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan volgt stap 2 als het een bedrag betreft dat groter is dan € 100,- en u jonger bent dan 3 maanden.

Stap 2

Bij KifiD neemt u in eerste instantie contact op met de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Deze probeert binnen acht weken via mediation tot een acceptabele oplossing te komen. Deze bemiddeling is gratis voor de consument. Lukt dat niet, dan volgt stap 3.

Stap 3

U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van het KifiD. Klachten die momenteel bij de rechtbank in behandeling zijn, worden niet meer in behandeling genomen. Daarnaast moet de klacht worden ingediend binnen drie maanden na de bekendmaking van het standpunt van de dienstverlener. De klacht moet betrekking hebben op een zaak van meer dan 100 euro. Er moet 50 euro voor betaald worden, als de dienstverlener en de consument kiezen voor het bindend overleg, moet de financieel dienstverlener deze ook nakomen binnen de in het overleg gestelde termijn.

Dien een definitieve klacht in tegen de verzekeraar of bank bij Kifid

De praktijk moet uitwijzen of dit alles naar tevredenheid zal werken. Hoe dan ook, het bespaart je een aantal tellers, wat een leuke bonus is. Dit komt zowel de klant als de branche ten goede. De Vereniging van Zelfstandige Adviseurs NVBA geeft u graag meer informatie.€