Klachten over onjuist financieel advies

Veel mensen ergeren zich aan slecht financieel advies. Klachten over onjuist financieel advies kunnen worden ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachteninstituut Kifid

Te hoge commissies, verkeerde risico-inschatting: Nederlandse consumenten hebben veel redenen om te klagen over financieel adviseurs. Het Klachteninstituut Kifid ontvangt jaarlijks talloze klachten over (aantoonbare) overtredingen. Het punt is dat het aantal klachten niet kan worden gelijkgesteld aan het aantal daadwerkelijke overtredingen. Daarnaast benadrukt de financiële sector dat de cijfers gezien moeten worden in relatie tot de vele honderdduizenden consultaties die jaarlijks plaatsvinden. In het verleden kwam de branche zelf wel eens met één klacht op zo’n tienduizend verwijzingen.

Hoe bescherm je jezelf tegen slecht financieel advies?

De belangrijkste regel geldt nog steeds: hoe hoger de beloofde winst, hoe hoger het risico. Er is geen risicovrij droomrendement. Controleer of de dienstverlener zelfs bevoegd is om de voorgestelde financiële dienst aan te bieden. Geef hem alternatieve aanbiedingen en bekijk aanbiedingen van derden zoals concurrenten, banken of consumentenorganisaties.

Welk advies is te vertrouwen?

Bij wie moet de “kleine man” terecht als het gaat om financieel advies? Welke adviseur is “bonafide” en wie of wat moet je vermijden? U heeft in beginsel te maken met professionele en erkende ondernemingen die onder toezicht staan ​​van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Reageer in geen geval op ongevraagde aanbiedingen van verkopers op internet of via de telefoon. Deze zogenaamde “cold call” geeft vrijwel zeker aan dat het een bedrijf is van twijfelachtige kwaliteit. Helaas kan niemand je honderd procent zekerheid bieden.

Twijfelachtige verkoopmethoden voor tussenpersonen

In het verleden leverde de beoordeling van klachten vaak verrassende inzichten op in de verkoopmethoden van financiële intermediairs en intermediairs. Vaak moesten ze dubieuze doelen bereiken om goed geld te verdienen voor hun klanten, waaronder bekende financiële instellingen. Dit leidde natuurlijk tot talloze verkeerde tips.

Letterlijk alles moest verkocht worden, zolang het maar een commissie verdiende. Misbruikmakelaars richtten zich vooral op kwetsbare slachtoffers, zoals alleenstaanden of ouderen. Je kunt ze immers gemakkelijk een contract of polis verkopen bij een kopje koffie.

Als voorbeeld:

Wat te denken van bijvoorbeeld de klacht van een gepensioneerd echtpaar dat voor korte tijd 100.000 euro veilig wilde beleggen. De financieel adviseur bood hen echter een dure woekerpolis aan met zeer speculatieve aspecten. Maar het is niet veilig of tijdelijk.

Of de klacht van dit verhaal: “Hoewel de adviseur had moeten opmerken dat mijn 89-jarige vader aan beginnende dementie lijdt, bood hij hem twee speculatieve beleggingsfondsen aan voor € 43.000. Tot dan toe had mijn vader alleen een eenvoudige spaarrekening .”.

Bescherming van financiële instellingen

De betrokken dienstverleners ontkenden echter categorisch de opzegging van dergelijke contracten. Volgens financiële instellingen kunnen ook oudere klanten in bepaalde situaties goede redenen hebben om langlopende contracten of meer kansrijke producten aan te bevelen. Maar verschillende makelaars gaven later toe dat ze door hun klanten waren overgehaald om opzettelijke en systematische fraude te plegen om hun winst te maximaliseren.

Financiële diensten en aansprakelijkheid

Advies over financiële producten wordt vandaag de dag gekenmerkt door strikte wet- en regelgeving. Aanbieders van financiële producten dienen deze wettelijke verplichtingen correct en consequent na te leven. Als iemand die overtreedt, kan hij aansprakelijk worden gesteld: verkeerd advies, krediet dat klanten in ernstige problemen brengt, onnodige verzekeringen verkopen, dit alles kan verstrekkende gevolgen hebben voor de financiële dienstverlener. Een veelgebruikte term in dit verband is de “zorgplicht” die dienstverleners moeten aantonen.

Lees verder