Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een forse financiële bijdrage om de kosten van uw kinderen te dekken. Op hoeveel kinderbijslag heeft u in 2021 recht, bijvoorbeeld ouderschapsverlof als alleenstaande ouder, en wat zijn de voorwaarden? In 2021 wordt kgb deels hoger, wat zijn de bedragen voor 2021 geworden? Zelfs met een hoog inkomen kun je nog veel krijgen. Wat zijn de veranderingen? Let op de aan/uit-knop. Als u een fiscale partner heeft, geldt het gecombineerde inkomen van u en uw toeslagpartner. Vergeet niet kindgebonden budget aan te vragen als u dit nog niet eerder heeft gekregen, maar in 2021 wel aan de voorwaarden voldoet.

Wijzigingen in het kinderbudget 2021

Of u in aanmerking komt voor de Kinderbijslag 2021 hangt af van uw draagkracht, op basis van uw inkomen en uw vermogen. Vooral inkomen wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van 2020. Zo zijn de budgetbedragen voor kinderen verhoogd. De oudertoeslag voor een alleenstaande ouder is 3.240 euro, mits de ouder natuurlijk aan de overige voorwaarden voldoet. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het maximale aanslaginkomen.

De hoogte van het kindbudget voor 2021

Maximumbedragen 2021 als uw inkomen niet hoger is dan het toetsingsinkomen en uw kinderen jonger dan 12 jaar:

Bedragen kinderbudget 2021, maximale heffingskorting 2021:

Huishoudens bedrag bedrag
Gezin met maximaal 1 kind 1204 euro per jaar.
Gezin met maximaal 2 kinderen 2226 euro per jaar.
Gezin met maximaal 3 kinderen 3145 euro per jaar.
Voor het vierde en elk volgend kind 4056 euro per jaar.
Een ouder hoofd 3240 euro per jaar.

Maximaal toetsingsinkomen in 2021 voor twee kinderen

Met of zonder toeslagpartner? Maximaal inkomen in 2021
Met een voordeelpartner 99.000 euro
Geen toeslagpartner 70.000 euro

Een meerderjarig kind

Leeftijd is ook belangrijk:

Hoeveel kinderbudget krijgt u in 2021, de voorwaarden en het maximaal toegestane inkomen?

U kunt het maximale kindgebonden budget gebruiken tot een inkomen gelijk aan de inkomensgrens. De inkomensgrens is 12, maar het wettelijk minimum maandsalaris, inclusief vakantiegeld. Daarnaast geldt de regel dat het totale budget procentueel wordt verlaagd. Voorbeeld berekeningen voor 2021:

Let echter niet alleen op de inkomenstoets, maar ook op de vermogenstoets. Te veel kracht zorgt ervoor dat je omvalt.

Wie krijgt het kindgebonden budget als zij ook kinderbijslag ontvangen?

Het recht op kinderbijslag kan meestal alleen bestaan ​​als er kinderbijslag wordt ontvangen. Een uitzondering kan een 16- of 17-jarig kind zijn. Er zijn ook situaties denkbaar waarin beide ouders kinderbijslag ontvangen (gescheiden wonen, meerdere kinderen). In dat geval kan slechts één van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u ook kinderbijslaggerechtigde bent.

capaciteitstest 2021

Als u meer tegoeden heeft dan op grond van de draagkrachttoets is toegestaan, krijgt u geen kindgebonden budget. De maximale indicatoren voor 2021 zijn als volgt:

Maximaal toegestane capaciteit in 2021:

Met of zonder toeslagpartner? Maximale capaciteit op 1 januari 2021
Geen toeslagpartner 118.479 euro
Met een voordeelpartner 149.819 euro

Conclusie kinderbudget 2021, let op de wijzigingen

Het kinderbudget in 2021 is hoger dan in 2020 als u 3 of meer kinderen heeft. Een alleenstaande ouder heeft recht op een ouderkop. Bedragen zijn gekoppeld aan het inkomen en nemen dus af naarmate het inkomen stijgt. Wie meerdere kinderen ten laste heeft en niet al te veel vermogen heeft, kan in 2021 een forse kgb verwachten.

Lees verder