Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen inkomensgrens

Het kinderbudget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en de nieuwe inkomensgrens voor koppels. In 2020 zullen naar verwachting ruim 1,1 miljoen mensen recht hebben op het kindgebonden budget. Door de wetswijzigingen hebben veel paren voor het eerst recht op de kgb van het kindgebonden budget. Op welk bedrag u recht heeft, hangt af van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. In veel gevallen kan een alleenstaande ouder in 2020 het hoogste bedrag in het kindgebonden budget verwachten. Waar hebt u recht op?

Rechten op kgb 2020

Hoe werkt het kinderbudget?

Het kinderbudget is een belastingvermindering voor ouders met kinderen. Het Kind Budget (KGB) is een inkomensafhankelijke regeling en kan op twee manieren worden gezien:

Schematisch ziet het verloop van het kinderbudget tot 2020 voor ouders met twee kinderen onder de 12 jaar er als volgt uit:

Kgb: twee kinderen in 2020

Uit deze grafiek blijkt ook duidelijk dat als een alleenstaande ouder hetzelfde inkomen heeft als een tweeoudergezin (paren), de alleenstaande ouder niet alleen een hoger bedrag in kgb kan krijgen, maar ook met een hoger inkomen (vanaf circa € 52.000). recht heeft op kgb, terwijl een echtpaar of samenwonend stel niet meer verzekerd is. Het kabinet Rutte 3 wil daar vanaf 1 januari 2020 iets aan doen. Het kabinet wil de middeninkomens meer ondersteunen en de marginale belastingdruk op het kinderbudget verder verlagen.

Kindgebonden budget 2020, nieuwe bovengrens inkomen

Per 1 januari 2020 wordt de inkomensgrens voor koppels verhoogd met 16.750 euro. Dit betekent dat stellen voor langere tijd recht hebben op kgb, maar er zijn ook stellen die het kindergeld pas in 2019 hebben gekregen, maar vanaf 2020 zijn verschuldigd. Verwacht wordt dat 320.000 koppels zullen aankomen in meer kgb en er zullen 290.000 nieuwkomers zijn. Hun inkomensgrens gaat in 2020 omhoog. Dit kan tussen de € 600 en € 1.000 extra kgb per paar zijn voor middeninkomens die in 2019 nog buitengesloten waren. Schematisch ziet het er als volgt uit:

Kgb: twee kinderen per 1 januari 2020

Budget voor een kind van lengte voor 2020

Het kinderbudget is ook afhankelijk van het aantal kinderen in uw huishouden. Bedragen per 1 januari 2020 zijn geïndexeerd met de prijsindex. Uitgaande van een prijsstijging van 1,5% zien de bedragen in kgb er als volgt uit (definitieve cijfers):

Hoogte kindgebonden budget in 2020, maximumbedragen per jaar

Huishoudens bedrag bedrag
Gezin met maximaal 1 kind 1185 euro per jaar.
Gezin met maximaal 2 kinderen 2190 euro per jaar.
Gezin met maximaal 3 kinderen 2487 euro per jaar.
Voor het vierde en elk volgend kind 2487 EUR per jaar plus 297 EUR extra per jaar voor elk volgend kind.
Een ouder hoofd 3190 euro per jaar.

Eén ouder met twee kinderen kan dus maximaal 5.380 euro krijgen.

U heeft een thuiswonend kind

Belangrijke voorwaarden voor het budget van het kind zijn dat een kind thuis woont, voor wie u een belangrijk deel van het levensonderhoud betaalt. Ook voor dit kind krijgt u kinderbijslag. Dit kind moet jonger zijn dan 18 jaar. Dat kan uw kind zijn, maar ook een stiefkind, adoptie- of pleegkind.

Afsluiting van het kinderbudget voor 2020

De maximale bedragen van het kinderbudget gaan in 2020 omhoog. Een belangrijke verandering is ook dat meer stellen dan vóór 2020 kgb kunnen aanvragen, omdat voor hen de inkomensgrens, waarbij de kgb geleidelijk wordt afgeschaft, met 16.750 euro wordt verhoogd.

Lees verder